Prijavljivanje za Work & Travel 2019

Kandidati koji žele da se prijave za učešće na programu W&T USA, uz preliminarnu papirnu prijavu, dostavljaju i sledeća dokumenta: potvrdu sa fakulteta o studiranju (original), Index (na uvid), dokaz o uplati troškova prijavljivanja, 1 fotografiju pasoškog formata i fotokopiju prve strane pasoša i američkih viza.
Napomena: Datum isticanja važnosti pasoša ne sme biti pre 01.maja 2020 godine

Sponzor organizacija zadržava pravo da, eventualno, zatraži i dodatna dokumenta.

Nakon prijavljivanja, sa kandidatom se obavlja intervju na engleskom jeziku. O prijemu kandidata na program, konačnu odluku donosi Sponzor organizacija iz SAD.

Prijava 2019

Intervju i orijentacija

Za sve studente prijavljene na program, obavezan je intervju na engleskom jeziku. Tokom intervjua utvrđuje se nivo znanja engleskog jezika i ispunjenost uslova za učešće na W&T programu.

Orijentacioni program je obavezan, po regulaciji State Department-a i obavlja se pre izdavanja dokumenta DS-2019 i viziranja. Sponzor programa izdaje dokument DS-2019 tek nakon obavljene orjentacije. Orijentacioni program organizuje Sponzor programa (online).

Informaciju o orijentacionom programu Sponzor može slati i putem elektronske pošte. Kandidati treba redovno da proveravaju svoj email kako bi orijentaciju odslušali na vreme.

Kandidati koji su već učestvovali na programu Work & Travel USA, moraju ponovo da odslušaju orijentacioni program.

Instrukcije za uplatu troškova prijavljivanja

Srbija

Primalac: Karavan travel d.o.o. Beograd, ul. Braće Grim 20a;

Svrha uplate: prijava na Work & Travel USA 2019;

Račun br.: 205-10122-83

Bosna i Hecegovina

Primalac: Karavan International, ul. Aleja Svetog Save br. 59, Banja Luka,

Svrha uplate: prijava na Work & Travel USA 2019;

Račun u Komercijalnoj banci br: 571-010-00002035-70

Crna Gora

Instrukcije za uplatu dobijaju se u agenciji Montconsult doo, Podgorica