Radna ponuda Work & Travel

OPCIJA 1 - Job Placement

POSLOVI I LOKACIJE:

Učesnici Work & Travel USA programa obavljaju studentske, sezonske poslove, na različitim lokacijama širom SAD (u hotelima, restoranima, prodavnicama, zabavnim i nacionalnim parkovima, odmaralištima, golf klubovima i sl.).

Od učesnika programa se očekuje da budu odgovorni, ozbiljni, fleksibilni, savesni i vredni.

Dobijanje radne ponude zavisi, u velikoj meri, od samog učesnika programa (znanja engleskog jezika, radnog iskustva, znanja i veština koje poseduje, termina odlaska i dužine trajanja radnog dela programa), kao i od potreba poslodavaca iz SAD.

KAKO DOĆI DO ODGOVARAJUĆE RADNE PONUDE

Kandidati imaju, preko svojih online profila, uvid u raspoložive radne ponude, na koje mogu da apliciraju. Poslodavci imaju pristup istom aplikacionom sistemu, tako da putem njega mogu kandidatima da direktno ponude konkretnu radnu ponudu, po istom principu. Neretko se događa da poslodavci zakažu skype intervuju sa kandidatom, pre nego što mu ponude posao.

Povremeno, Sponzor organizacije iz SAD šalju agenciji specijalne radne ponude na koje mogu aplicirati zainteresovani kandidati.

Selekcija kandidata za pojedine radne ponude se obavlja putem Skype-a ili Job Fair-a. Prednost imaju kandidati koji su ranije aplicirali.

OPCIJA 2 - Self Placement

Studenti prijavljeni na Self Placement opciju programa, u obavezi su da, pored ostalih dokumenata, prilože i radnu ponudu sa obezbeđenim smeštajem, na odgovarajućem formularu. Radna ponuda mora biti čitko i u celosti popunjena i potpisana od strane studenta i poslodavca iz SAD. Datumi na prijavi i radnoj ponudi moraju se podudarati.

Sponzor organizacija iz SAD obavezno mora da proveri i potvrdi verodostojnost dostavljene radne ponude i obezbeđenog smeštaja. Ukoliko Sponzor organizacija ne prihvati dostavljenu radnu ponudu, kandidat mora da obezbedi novu radnu ponudu ili mu, u suprotnom, neće biti dozvoljeno učešće na programu. Neophodno je da poslodavac bude dostupan, kako bi Sponzor organizacija mogla sa njim da stupi u kontakt. Poslodavac je u obavezi da Sponzor organizaciji dostavi određena dokumenta, kao dokaz da legalno posluje (business licence i worker’s compensation number). Ova dokumenta su neophodna kako bi Sponzor bio siguran da poslodavac ispunjava uslove za prijem W&T studenata za rad preko leta.

Lista poslova koji se NE prihvataju za učešće na W&T programu dostupna je na sajtu agencije.


OPCIJA 1  – Job Placement

Smeštaj može biti obezbeđen od strane poslodavca ili ne. Informacije o smeštaju se nalaze u okviru radne ponude (uslovi i cena smeštaja za kandidate kojima je poslodavac obezbedio smeštaj odn.instrukcije za pronalaženje smeštaja, koje daje sam poslodavac ili Sponzor organizacija, za kandidate kojima poslodavac nije u mogućnosti da obezbedi smeštaj).

Tačnu adresu smeštaja koji je sam obezbedio, kandidat je obavezan da dostavi agenciji, pre viziranja.

Smeštaj je skroman i podrazumeva višekrevetne sobe, uz upotrebu kupatila, a ponekad i kuhinje. Cena smeštaja zavisi od više faktora. Smeštaj može biti besplatan, ali i koštati više od 100USD/nedeljno. Plaćanje smeštaja se najčešće reguliše odbijanjem troškova za smeštaj od zarade. Pojedini poslodavci odn. stanodavci zahtevaju da studenti, pre dolaska u SAD, uplate depozit. Instrukcije za plaćanje depozita kandidati dobijaju direktno od poslodavca. Ukoliko nije načinjena šteta, na kraju programa, poslodavac vraća depozit.

OPCIJA 2 – Self Placement

Učesnici Self Placement opcije porgrama sami obezbeđuju smeštaj u SAD. U pronalaženju odgovarajućeg smeštaja najčešće im pomažu poslodavci. Informacije o smeštaju u SAD moraju biti navedene u radnoj ponudi.

Dok se program W&T USA, koliko ga Karavan realizuje (a realizuje ga dugo, od 1996. godine) menjao, neke stvari su ostale iste. Studenti i dalje imaju tremu pred intervju, i poslodavci i dalje postavljaju slična pitanja kao i ranije.

Job Fair interview, Skype interview, sa američkim poslodavcem, predstavnikom Sponzor organizacije iz SAD, u društvu ili 1 na 1, pitanja su ista. A kada znate šta da očekujete, znate i kako da se pripremite. A kada se lepo pripremite, rezultat neće izostati.


Najčešće postavljana pitanja poslodavaca

1. Reci nešto o sebi.
2. Zašto želiš da putuješ u SAD?
3. Zašto želiš da radiš za nas? (Informiši se putem sajta, interneta o poslodavcu.)
4. Na kojoj poziciji bi želeo/želela da radiš? (Ako poslodavac ima više mogućih pozicija, treba se unapred odlučiti ili reći da si fleksibilan/fleksibilna.)
5. Reci nam nešto o svom prethodnom radnom iskustvu. (Opiši vrstu posla, firmu/firme, dužnosti)
6. Koji su tvoji datumi rada? Treba naglasiti ako si fleksibilan/fleksibilna.
Važno je da kažeš da možeš da radiš maksimum 4 meseca i to ne posle 01/okt/2016 za studente iz Srbije i BIH, odn. posle 8/sep/2016 za studente iz CG.
7. Da li putuješ sa nekim? (Ako poslodavac ne pita, svakako treba da se kaže.)
8. Imaš li nekih pitanja za nas?
9. Treba lepo da pozdraviš na početku i kraju razgovora i zahvališ im se što su izdvojili vreme da te intervjuišu.
10. Ako nešto nisi čuo ili razumeo / čula ili razumela – ne paniči, slobodno pitaj poslodavca da ti ponovi.

********************************************************************

1. Tell us something about yourself.
2. Why do you want to travel to the States?
3. Why do you want to work for us?
4. On what position would you like to work?
5. Tell us something about your previous work experience (Describe type of job, type of company, duties).
6. When can you work?
7. Are traveling with someone?
8. Do you have any questions?
9. Hello/ nice to meet you/ thank you for your time/ have a great day.
10. I am sorry, I didn’t hear you, can you repeat that please.


SAT

Već dugo studenti mogu da se informišu o poslodavcu putem interneta, pretražujući sajt poslodavaca, ili čitajući iskustva drugih studenata sa programa. Svaki poslodavac voli da čuje da se student raspitao o njegovoj kompaniji.

Znači, šta je ono što treba da uradiš da bi dobio ili dobila posao koji želiš?

  • Obuci se lepo – košulja i farmerke rade posao. Ipak je u pitanju intervju sa posao, a ne svadba.
  • Radi na svom engleskom – vežbaj sa društvom, pred ogledalom, idi na na časove… I ne brini, akcenat nije problem, naprotiv, često zvuči simpatično.
  • Opusti se. Poslodavci znaju da imaš tremu. Budi nasmejan/nasmejana tokom intervjua. Poslodavci će teško izabrati studente koji će biti namrgođeni pred klijentima.
  • Nemoj da kasniš na intervju – ako je u pitanju Skajp intervju – vodi računa o tome da vremenska zona poslodavca nije ista kao tvoja. Pre intervjua proveri satnicu da bi bio siguran/sigurna da nećeš kasniti. Naš savet je da to uradiš putem ovog sajta: http://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html
  • Budi svoj. Nemoj da zaboraviš da poslodavci intervjuišu veliki broj studenata. Nekad posao dobije neko ko ostavi utisak i bude upečatljiv na intervjuu – i to se ne odnosi uvek na perfektan engleski.

Učesnici programa mogu da rade na pozicijama i u kompanijama koje su, prema regulaciji U.S Department of State, bezbedne i odgovaraju ciljevima W&T USA programa.

U nastavku se nalaze najvažniji kriterijumi za radne ponude dostavljene na Self placement opciji. Oni se odnose i da dodatne poslove, koje studenti pronađu dok borave u SAD na programu. Svaku dostavljenu radnu ponudu Sponzor organizacija proverava, da bi utvrdila da li se uklapa u pravila programa.

Pre prijave na program, učesnici Self placement opcije treba da pregledaju ovu listu poslova koji NISU dozvoljeni.

Lista zabranjenih poslova – preuzmi listu