Opcije Work & Travel programa

OPCIJA 1 – JOB PLACEMENT

Radnu ponudu u SAD obezbeđuje Sponzor organizacija.

Program obuhvata: obezbeđivanje radne ponude, povratne avio karte, zdravstvenog osiguranja, dokumenta DS-2019, SEVIS dokumenta (I-901), formulara za dobijanje socijalnog broja (Social Security Number), online kurs engleskog jezika, instrukcije za putovanje do poslodavca, podršku tokom trajanja programa (besplatan servis telefon dežuran 24h, informator za učesnike programa i dr.).

OPCIJA 2 – SELF PLACEMENT

Radnu ponudu u SAD obezbeđuje učesnik programa.

Program obuhvata: proveru radne ponude (koju je sam obezbedio učesnik programa), obezbeđivanje povratne avio karte, zdravstvenog osiguranja, dokumenta DS-2019, SEVIS dokumenta (I-901), formulara za dobijanje socijalnog broja (Social Security Number),  podršku tokom trajanja programa (besplatan dežuran servis telefon, informator za učesnike programa i dr.).

Napomena: Obezbeđeni posao mora biti u skladu sa regulacijom State Department-a.