Dokumenta

KOMPLETAN SPISAK DOKUMENTACIJE ZA VIZIRANJE

SVE O POSTUPKU VIZIRANJA

j1visa

J-1 VIZA

Učesnici W&T programa dobijaju J-1 vizu (Exchange Visitors Visa) koja im omogućava da obavljaju poslove iz oblasti ugostiteljstva i turizma, u trajanju od najviše 4 meseca, kao i da mesec dana, nakon završetka radnog dela programa, turistički borave u SAD (ukoliko Konzulat SAD ne predvidi drugačije).

Zahtev za izdavanje J-1 vize studenti podnose Konzulatu SAD u zemlji čiji su državljani odn. u kojoj studiraju i imaju prijavljeno boravište. Zahtev se podnosi lično ili posredstvom agencije.

Na razgovor u Konzulat SAD odlazi se lično.

Sponzor organizacija iz SAD, obezbedjuje dokumenta koja se odnose na program i svrhu boravka. Pored ovih dokumenata, potrebno je da učesnici programa obezbede dodatna dokumenta neophodna za viziranje.

Spisak dokumenata i rok dostavljanja, učesnici programa dobijaju od agencije.

Napomena: Procedura viziranja kao i odobravanje vize u isključivoj su nadleznosti Konzulata SAD.

 

DOKUMENT DS-2019

Dokument DS-2019 je dokument koji izdaje Sponzor organizacija iz SAD i na osnovu njega učesnik programa dobija J-1 vizu. Prilikom ulaska u SAD, ovaj dokument mora da stoji u pasošu.
Učesnici programa mogu da rade u SAD isključivo u periodu validnosti Dokumenta DS-2019. Sponzor programa odredjuje datume validnosti, na osnovu datuma naznačenih u prijavi, zaključene radne ponude i regulacije US Department of State.

Najvažnije za put

  • PASOŠ SA J-1 VIZOM

Studenti treba da čuvaju pasoš i naprave fotokopije američke vize, po ulasku u SAD. Na ulasku službenik pasoške kontrole treba da udari pečat kojim potvđuje datum ulaska u zemlju.

Procedura u slučaju da student izgubi pasoš


  • DOKUMENT DS-2019

DS-2019 jedan je od najvažnijih dokumenata za W&T USA program. Studenti DS-2019 nose sa sobom u SAD i čuvaju dok se ne vrate kući.

Sponzor organizacija iz SAD, koja ima licencu američke vlade da realizuje W&T USA program, obezbeđuje dokumenta koja se odnose na program i svrhu boravka učesnika.

Dokument DS-2019 obezbeđuje upravo Sponzor organizacija iz SAD i na osnovu njega učesnik programa aplicira za J-1 vizu.

Prilikom ulaska u SAD, ovaj dokument mora da stoji u pasošu.

Učesnici programa mogu da rade u SAD isključivo u periodu validnosti Dokumenta DS-2019. Sponzor programa određuje datume validnosti, na osnovu datuma naznačenih u prijavi, zaključene radne ponude i regulacije US Department of State.


  • AVIO KARTA

Odštampati avio kartu sa svim podacima i poneti sa sobom na aerodrom.


  • SEVIS DOKUMENT – I-901

SEVIS – Student and Exchange Visitor Information System – sistem za evidenciju i praćenje učesnika Exchange Visitor Program-a u SAD.

Prilikom podnošenja dokumentacije za viziranje, Konzulatu SAD se dostavlja i SEVIS dokument (I-901), koji izdaje Sponzor organizacija iz SAD. U suprotnom, molba neće biti razmatrana.

Naknada za unos u SEVIS bazu podataka iznosi 35 USD.


  • RADNA PONUDA IZ SAD

Odštampana radna ponuda sa svim podacima o poslu, koja će prilikom ulaska u SAD, potvrditi službeniku pasoške kontrole svrhu putovanja.


  • INSTRUKCIJE ZA PUTOVANJU DO POSLODAVCA

Svi studenti, pre putovanja, dobijaju od agencije detaljne instrukcije o putovanju do poslodavca.


  • ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Studentima, tokom radnog dela programa, Sponzor organizacija iz SAD obezbeđuje zdravstveno osiguranje u ceni programa. Ukoliko studenti žele da ostanu u SAD i tokom petog meseca koji je predviđen za putovanje, potrebno je da budu zdravstveno osigurani. Osiguranje za 5. mesec studenti doplaćuju.


  • PAMFLET KNOW YOUR RIGHTS

Studenti se u pamfletu upoznaju sa svojim pravima i načinima da zaštite svoja prava dok su na programu. Na osnovu ovog informatora studenti popunjavaju test koji dostavljaju sa ostalom dokumentacijom za viziranje.

  • KARAVANOV INFORMATOR

Svake godine, pred put, našim studentima šaljemo informator sa korisnim uputstvima za situacije koje će proći prilikom putovanja u SAD, tokom boravka na programu, pa sve do povratka kući.

I-94 – Arrival/Departure Record

I-94

Za registrovanje ulaska u SAD, imigracione vlasti će overiti pečatom pasoš. Istovremeno će overiti i dokument DS 2019. Službenici granične kontrole automatski prenose podatke u elektronsku bazu.

OBAVEZNO pristupite svom online dokumentu I-94 i odštampajte ga. Nakon izlaska iz SAD nije moguće pristupiti ovom dokumentu. Prilikom apliciranja za dobijanje Socijalnog broja (SSN), potrebno je priložiti i dokument I-94.

Papirni I-94 primerak učesnik zadržava za sopstvenu evidenciju. Po povratku iz SAD, potreban je u proceduri povraćaja poreza.

Prilikom izlaska iz SAD, više nije potrebno pokazivati i overavati I-94 (obzirom da imigracione vlasti sve neophodne podatke dobijaju od avio kompanija).

SSN – Social Security Number

SSN primer

Po dolasku u SAD, učesnici W&T USA apliciraju za Socijalni broj, bez koga ne mogu legalno da rade u SAD. SSN je jedinstven broj za svakog učesnika programa. Važan je i po povratku sa programa za proceduru povraćaja poreza. Po dobijanju SSN kartice, student obavezno treba da je potpiše, da bi se izbegle zloupotrebe.

Za SSN studenti apliciraju u nekoj od najbližih kancelarija zaduženoj za izdavanje ovog dokumenta.

Prilikom apliciranja dobijaju potvrdu od službenika a SSN im stiže poštom, na adresu koju su naveli. Procedura za dobijanje SSN broja traje 3-6 nedelja.

Studenti koji su već bili na programu i imaju Socijalni broj, ne apliciraju ponovo, već koriste postojeći. Socijalni broj koji su već dobili važeći je samo uz odgovarajuću vizu.

Spisak lokacija za apliciranje za SSN

Pasoš sa J-1 vizom

Studenti treba da čuvaju pasoš i naprave fotokopije američke vize, po ulasku u SAD.

Procedura u slučaju da student izgubi pasoš.

DS-2019

Dokument DS-2019 obezbeđuje Sponzor organizacija iz SAD i na osnovu njega učesnik programa aplicira za J-1 vizu. Ovo je jedan od najvažnijih dokumenata za W&T USA program.

Studenti DS-2019 nose sa sobom u SAD i čuvaju dok se ne vrate kući. Ovaj dokument jednako je važan kao američka viza u pasošu.

Učesnici programa mogu da rade u SAD isključivo u periodu validnosti Dokumenta DS-2019. Sponzor programa određuje datume validnosti, na osnovu datuma naznačenih u prijavi, zaključene radne ponude i regulacije US Department of State.

Formular za dodatni posao

Student dobija direktno od svog Sponzora ili preuzima online.