Boravak u SAD i povratak

SEVIS – Student and Exchange Visitor Information System

Prilikom podnošenja dokumentacije za viziranje, Konzulatu SAD se dostavlja i SEVIS dokument(I-901). Bez ovog dokumenta, molba za odobrenje vize neće biti uzeta u razmatranje.

Naknada za SEVIS iznosi 35 USD i plaća se prilikom uplate II rate, prema instrukcijama dobijenim od agencije.

SEVIS je američki sistem za evidenciju i praćenje učesnika Exchange Visitor Program-a.

Učesnici programa imaju obavezu:

  • da se najkasnije 5 (pet) dana po ulasku u SAD, registruju na SEVIS sistem.
  • da najmanje jednom u 30 dana ažuriraju svoje podatke u SEVIS sistemu (prema instrukcijama dobijenim od Sponzor organizacije).
  • da u SEVIS sistemu, u slučaju promene poslodavca odn. adrese na kojoj su smešteni, obavezno upišu podatke o novom poslodavcu odn. adresi boravka.

Sankcija za nepoštovanje ovih obaveza je ukidanje vize!

Zdravstveno osiguranje obezbeđuje Sponzor organizacija iz SAD.

Svi učesnici programa W&T USA moraju biti zdravstveno osigurani za vreme trajanja radnog dela programa (period važenja dokumenta DS-2019). Reč je o posebnom zdravstvenom osiguranju za učesnike W&T programa, u skladu sa regulacijom State Department-a.

Za vreme turističkog boravka, koji traje najduže 30 dana od isteka radnog dela programa, studenti nisu u obavezi da budu zdravstveno osigurani. Međutim, preporuka Sponzor organizacije je da studenti budu zdravstveno osigurani i u tom periodu, obzirom da su troškovi lečenja u SAD veoma visoki.

Zdravstveno stanje kandidata se ne proverava, ali se podrazumeva da su dobrog zdravlja i radno sposobni.

Sve bolesti nastale pre puta, kao i hronične bolesti, zdravstveno osiguranje NE pokriva.

Savetujemo da, pre puta, kandidati obave lekarski i stomatološki pregled.

SSN – Social Security Number

Po dolasku u SAD, učesnici W&T USA apliciraju za Socijalni broj, bez koga ne mogu legalno da rade u SAD. SSN je jedinstven broj za svakog učesnika programa. Važan je i po povratku sa programa za proceduru povraćaja poreza. Po dobijanju SSN kartice, student obavezno treba da je potpiše, da bi se izbegle zloupotrebe.

Za SSN studenti apliciraju u nekoj od najbližih kancelarija zaduženoj za izdavanje ovog dokumenta.

Prilikom apliciranja dobijaju potvrdu od službenika a SSN im stiže poštom, na adresu koju su naveli. Procedura za dobijanje SSN broja traje 3-6 nedelja.

Studenti koji su već bili na programu i imaju Socijalni broj, ne apliciraju ponovo, već koriste postojeći. Socijalni broj koji su već dobili važeći je samo uz odgovarajuću vizu.

Spisak lokacija za apliciranje za SSN – klikni da pronađeš najbliže mesto gde ćeš aplicirati za SSN.

Učesnici programa imaju pravo da rade i tzv. dodatni posao koji oni sami, na licu mesta, pronalaze, a koji mora biti odobren od strane Sponzor organizacije. Većina studenata koristi ovu mogućnost, pa na taj način ostvaruje i veću zaradu. Mora se, međutim, imati u vidu da je posao, koji je, pre puta, obezbedila Sponzor organizacija, prioritetan i da ne sme biti ugrožen drugim poslom.

Prekovremeni rad i pronalaženje tzv. dodatnog posla, nisu garantovani programom.

5169301_s
stay
31788898_s