Avio karta i putovanje

AVIO KARTE ZA WORK & TRAVEL USA

Agencija Karavan travel, kao licencirana IATA agencija, ima mogućnost da direktno, putem rezervacionog sistema, obezbedi avio karte za sve destinacije u svetu, po najpovoljnijim uslovima i cenama.

Svim učesnicima programa agencija će po najpovoljnijim uslovima obezbediti avio karte do željene destinacije u SAD.

Pošaljite upit na avio@karavantravel.rs za detaljnije informacije.

Zdravstveno osiguranje obezbeđuje Sponzor organizacija iz SAD. Učesnici programa, pre puta, dobijaju od Sponzora programa, polisu osiguranja i sve informacije o obezbeđenom zdravstvenom osiguranju i procedurama, putem emaila odn. personalnog online profila.

Svi učesnici programa W&T USA moraju biti zdravstveno osigurani za vreme trajanja radnog dela programa (a to je period važenja dokumenta DS-2019). Reč je o posebnom zdravstvenom osiguranju za učesnike W&T programa, u skladu sa regulacijom State Department-a.

Za vreme turističkog boravka, koji traje najduže 30 dana nakon isteka radnog dela programa, studenti nisu u obavezi da budu zdravstveno osigurani. Međutim, preporuka agencije je da se osiguraju i za period turističkog boravka, obzirom da su troškovi lečenja u SAD izuzetno veliki.

Zdravstveno stanje kandidata se ne proverava, ali se podrazumeva da su dobrog zdravlja i radno sposobni.

Sve bolesti nastale pre puta, kao i hronične bolesti, zdravstveno osiguranje NE pokriva.

Savetujemo da, pre puta, kandidati obave lekarski i stomatološki pregled.

VIZA

Učesnici W&T programa dobijaju J-1 vizu (Exchange Visitors Visa). Ova viza omogućava učesnicima programa da rade kod poslodavaca iz SAD najviše 4 meseca. Nakon isteka radnog dela programa, J-1 viza pruža studentima mogućnost da u SAD borave još najviše 30 dana, u cilju turističkog obilaska SAD.

Zahtev za izdavanje J-1 vize studenti podnose Konzulatu SAD u zemlji čiji su državljani odn. u kojoj studiraju i imaju prijavljeno boravište. Zahtev se podnosi lično ili posredstvom agencije.

Na razgovor u Konzulat SAD odlazi se lično.

Sponzor organizacija, obezbeđuje dokumenta koja se odnose na program i svrhu boravka u SAD. Pored ovih dokumenata, potrebno je da učesnici programa pribave i dodatna dokumenta neophodna za viziranje.

Spisak dokumenata i rok za dostavljanje, učesnici programa će blagovremeno dobiti od agencije.

Napomena:  Procedura viziranja kao i odobravanje vize u isključivoj su nadležnosti Konzulata SAD.

DOKUMENT DS-2019

Dokument DS-2019 izdaje Sponzor organizacija i na osnovu njega učesnik programa dobija J-1 vizu. Prilikom ulaska u SAD, ovaj dokument mora da stoji u pasošu.

Učesnici programa mogu da rade isključivo u periodu validnosti dokumenta DS-2019. Sponzor programa određuje datume validnosti dokumenta DS-2019, na osnovu datuma upisanih u aplikaciji i radnoj ponudi i u skladu sa regulacijom US Department of State.

Let's travel
42091287_s
36827610_s