Work & Travel USA

Program Work & Travel USA je program međunarodne kulturne razmene – Exchange Visitor Program.

Ovaj program pruža mogućnost studentima iz čitavog sveta da, tokom leta, borave u SAD, upoznaju različite kulture, američki način života, steknu nove prijatelje i usavrše engleski jezik. Kako bi obezbedili finansijska sredstva za boravak u Americi, učesnici programa rade kod poslodavaca iz SAD, studentske poslove u sektorima turizma, ugostiteljstva, trgovine i sl.

Karavan Travel – prva agencija za Work & Travel

Naša misija je da mladima približimo svet, omogućimo im da putuju, uče strane jezike, steknu nova iskustva i znanja, upoznaju druge kulture, prošire krug prijatelja i vrate se kući zadovoljni, bogatiji za nova iskustva i dodatno osposobljeni za nastavak školovanja i razvoj svoje karijere.

Tokom proteklih bezmalo 30 godina poslovanja, postali smo jedna od vodećih agencija u regionu bivše Jugoslavije za programe obrazovnog turizma. U svet smo poslali više od 15 000 mladih ljudi koji su učestvovali na nekom od naših programa. Ponosimo se činjenicom da smo u ovom delu Evrope, prvi započeli sa realizacijom programa Work & Travel USA.

ČIME SE BAVIMO

Karavan travel je specijalizovan za obrazovni turizam i programe međunarodne kulturne razmene:

 • radni programi za studente (Work & Trave i Au Pair)
 • programi stručne prakse (Career Training i Internship)
 • školovanje i studiranje u inostranstvu
 • kursevi jezika u inostranstvu

LICENCA I ČLANSTVO

Karavan travel poseduje licencu za organizovanje turističkih putovanja (OTP br.423/2010) i član je više domaćih i međunarodnih asocijacija:

 • YUTA – Nacionalnog udruženja turističkih agencija
 • WYSE Travel Confederation
 • IAPA – International Au Pair Association
 • ICEF Agent
 • IATA – International Air Transportation Association

KARAVAN TIM

Naš tim čine ljudi koji imaju višegodišnje iskustvo u radu na programima međunarodne kulturne razmene. Naše iskustvo je obogaćeno i ličnim učešćem na nekom od programa koje realizujemo i na taj način možemo da sagledamo programe iz više uglova. Trudimo se da naši saveti budu od koristi prilikom odabira programa i donošenja najbolje odluke.

Naši partneri na programu Work & Travel USA

Sponzor organizacije iz SAD, koje su organizatori programa W&T USA. Američke organizacije sa kojima sarađujemo, imaju licencu američke vlade za organizovanje programa kulturne razmene.

Agencija Narom Travel iz Makedonije, u saradnji sa kojom dugi niz godina, šaljemo studente na program W&T USA.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA PROGRAMU WORK & TRAVEL USA

Pravo učešća na programu W&T USA imaju isključivo STUDENTI, koji redovno polažu ispite i

 • imaju između 18 i 28 godina
 • govore engleski jezik u meri neophodnoj za sporazumevanje
 • tolerantni, fleksibilni, odgovorni, savesni, vredni…

Napomena: Kriterijumi za dobijanje J-1 vize zavise od regulacije programa i konzulata SAD.

Opcije Work & Travel USA programa

Opcija 1 – Job Placement

Učesnici Work & Travel USA programa obavljaju studentske, sezonske poslove, na različitim lokacijama širom SAD (u hotelima, restoranima, prodavnicama, zabavnim i nacionalnim parkovima, odmaralištima, golf klubovima i sl.).

Od učesnika programa se očekuje da budu odgovorni, ozbiljni, fleksibilni, savesni i vredni.

Dobijanje radne ponude zavisi, u velikoj meri, od samog učesnika programa (znanja engleskog jezika, radnog iskustva, znanja i veština koje poseduje, termina odlaska i dužine trajanja radnog dela programa), kao i od potreba poslodavaca iz SAD.

Opcija 2 – Self Placement

Studenti prijavljeni na Self Placement opciju programa, u obavezi su da, pored ostalih dokumenata, prilože i radnu ponudu sa obezbeđenim smeštajem, na odgovarajućem formularu. Radna ponuda mora biti čitko i u celosti popunjena i potpisana od strane studenta i poslodavca iz SAD. Datumi na prijavi i radnoj ponudi moraju se podudarati.

Sponzor organizacija iz SAD obavezno mora da proveri i potvrdi verodostojnost dostavljene radne ponude i obezbeđenog smeštaja. Ukoliko Sponzor organizacija ne prihvati dostavljenu radnu ponudu, kandidat mora da obezbedi novu radnu ponudu ili mu, u suprotnom, neće biti dozvoljeno učešće na programu. Neophodno je da poslodavac bude dostupan, kako bi Sponzor organizacija mogla sa njim da stupi u kontakt. Poslodavac je u obavezi da Sponzor organizaciji dostavi određena dokumenta, kao dokaz da legalno posluje (business licence i worker’s compensation number). Ova dokumenta su neophodna kako bi Sponzor bio siguran da poslodavac ispunjava uslove za prijem W&T studenata za rad preko leta.

Učesnici programa putuju direktno do poslodavca.

Prijavljivanje na program Work & Travel USA

Kandidati koji žele da se prijave za učešće na programu W&T USA, uz preliminarnu papirnu prijavu, dostavljaju i sledeća dokumenta: potvrdu sa fakulteta o studiranju (original), Index (na uvid), dokaz o uplati troškova prijavljivanja, 1 fotografiju pasoškog formata i fotokopiju prve strane pasoša i američkih viza.
Napomena: Datum isticanja važnosti pasoša ne sme biti pre 01.maja 2020 godine

Sponzor organizacija zadržava pravo da, eventualno, zatraži i dodatna dokumenta.

Nakon prijavljivanja, sa kandidatom se obavlja intervju na engleskom jeziku. O prijemu kandidata na program, konačnu odluku donosi Sponzor organizacija iz SAD.

Instrukcije za uplatu troškova prijavljivanja

Srbija

Primalac: Karavan travel d.o.o. Beograd, ul. Braće Grim 20a;

Svrha uplate: prijava na Work & Travel USA 2017;

Račun br.: 205-10122-83

Bosna i Hecegovina

Primalac: Karavan International, ul. Aleja Svetog Save br. 59, Banja Luka,

Svrha uplate: prijava na Work & Travel USA 2017;

Račun u Komercijalnoj banci br: 571-010-00002035-70

Crna Gora

Instrukcije za uplatu dobijaju se u agenciji Montconsult doo, Podgorica

Opšte informacije o programu Work&Travel USA

Intervju i orijentacija

Za sve studente prijavljene na program, obavezan je intervju na engleskom jeziku. Tokom intervjua utvrđuje se nivo znanja engleskog jezika i ispunjenost uslova za učešće na W&T programu.

Orijentacioni program je obavezan, po regulaciji State Department-a i obavlja se pre izdavanja dokumenta DS-2019 i viziranja. Sponzor programa izdaje dokument DS-2019 tek nakon obavljene orjentacije. Orijentacioni program organizuje Sponzor programa (online).

Informaciju o orijentacionom programu Sponzor može slati i putem elektronske pošte. Kandidati treba redovno da proveravaju svoj email kako bi orijentaciju odslušali na vreme.

Kandidati koji su već učestvovali na programu Work & Travel USA, moraju ponovo da odslušaju orijentacioni program.

Zarada

Prema propisima SAD zagarantovana najniža zarada iznosi 7,25 USD po satu rada. Cena satnice može biti i niža od zagarantovanog minimuma, ukoliko radna pozicija podrazumeva baksis (tips).

Studenti rade u proseku 30-40 sati nedeljno. Dozvoljen je i prekovremeni rad kod istog poslodavca (ukoliko postoji potreba za tim). Učesnici programa imaju pravo da rade i tzv. dodatni posao koji oni sami, na licu mesta, pronalaze, koji mora biti odobren od strane Sponzor organizacije.

Većina studenata koristi ovu mogućnost, pa na taj način ostvaruje i veću zaradu. Moraju, medjutim, imati u vidu da je posao, koji im je, pre puta, obezbedila Sponzor organizacija, prioritetan i da ne sme biti ugrožen drugim poslom. Prekovremeni rad i pronalaženje tzv. dodatnog posla, nisu garantovani programom.

Poslodavci zarade isplaćuju nedeljno odn. dvonedeljno.

Studenti su u obavezi da na početku programa imaju na raspolaganju oko 1.000 USD.

Viza

Učesnici Work & Travel USA programa dobijaju J-1 vizu (Exchange Visitors Visa) koja im omogućava da obavljaju poslove iz oblasti ugostiteljstva i turizma, u trajanju od najviše 4 meseca, kao i da mesec dana, nakon završetka radnog dela programa, turistički borave u SAD (ukoliko Konzulat SAD ne predvidi drugačije).

Zahtev za izdavanje J-1 vize studenti podnose Konzulatu SAD u zemlji čiji su državljani odn. u kojoj studiraju i imaju prijavljeno boravište. Zahtev se podnosi lično ili posredstvom agencije.

Na razgovor u Konzulat SAD odlazi se lično.

Sponzor organizacija iz SAD, obezbedjuje dokumenta koja se odnose na program i svrhu boravka. Pored ovih dokumenata, potrebno je da učesnici programa obezbede dodatna dokumenta neophodna za viziranje.

Spisak dokumenata i rok dostavljanja, učesnici programa će dobiti od agencije.

Napomena: Procedura viziranja kao i odobravanje vize u isključivoj su nadleznosti Konzulata SAD.

Dokument DS-2019

Dokument DS-2019 je dokument koji izdaje Sponzor organizacija iz SAD i na osnovu njega učesnik programa dobija J-1 vizu. Prilikom ulaska u SAD, ovaj dokument mora da stoji u pasošu.

Učesnici programa mogu da rade u SAD isključivo u periodu validnosti Dokumenta DS-2019. Sponzor programa odredjuje datume validnosti, na osnovu datuma naznačenih u prijavi, zaključene radne ponude i regulacije US Department of State.

SEVIS – Student and Exchange Visitor Information System

Prilikom podnošenja dokumentacije za viziranje, Konzulatu SAD se dostavlja i SEVIS dokument (I-901), koji izdaje Sponzor organizacija iz SAD. U suprotnom, molba neće biti razmatrana.

Naknada za SEVIS iznosi 35 USD i plaća se prilikom uplate takse za viziranje, prema instrukcijama dobijenim od agencije.

SEVIS je sistem za evidenciju i praćenje učesnika Exchange Visitor Program-a u SAD.

Učesnici programa imaju obavezu da:

 • najkasnije 5 (pet) dana po ulasku u SAD da se registruju na SEVIS sistem.
 • Najmanje jednom u30 dana ažuriraju svoje podatke u SEVIS sistemu (prema instrukcijama dobijenim od Sponzor organizacije).
 • U slučaju promene poslodavca, obavezno moraju u SEVIS sistemu da ostave podatke o novom poslodavcu i adresi boravka.

Sankcija za nepostovanje ovih obaveza je ukidanje vize i povratak u zemlju.

Zdravstveno osiguranje

Svi učesnici programa Work & Travel USA moraju biti zdravstveno osigurani za vreme trajanja radnog dela programa (period vazenja Dokumenta DS-2019). Zdravstveno osiguranje obezbedjuje Sponzor organizacija iz SAD. Reč je o posebnom zdravstvenom osiguranju za učesnike Work & Travel USA programa, u skladu sa regulacijom State Department-a.

Za vreme turističkog boravka, koji traje najduže 30 dana, od isteka radnog dela programa, studenti nisu u obavezi da budu zdravstveno osigurani. Preporuka je da se studenti osiguraju i tokom turističkog dela programa, obzirom da su troškovi lečenja u SAD veoma visoki.

Zdravstveno stanje kandidata se ne proverava, ali se podrazumeva da su dobrog zdravlja i radno sposobni.

Sve bolesti nastale pre puta, kao i hronične bolesti, zdravstveno osiguranje NE pokriva. Savetujemo da, pre puta, kandidati obave lekarski i stomatološki pregled.

Odustajanje od učešća na programu Work & Travel USA

 • Ukoliko student otkaže učešće na programu u roku dužem od 6 nedelja (opcije 1 i 2) odn. 4 nedelje (opcija 3) pre utvrdjenog početka programa, biće mu vraćen uplaćeni iznos umanjen za 200 USD.
 • Ukoliko otkazivanje učešća na programu bude izvršeno u roku manjem od 6 nedelja (opcije 1 i 2) odn. 4 nedelje (opcija 3) pre početka programa, student gubi pravo na povraćaj uplaćenog iznosa.
 • Ukoliko student otkaže učešće na programu nakon dobijanja američke vize, gubi pravo na povraćaj uplaćenog iznosa i u obavezi je da vrati formular DS-2019.
 • Ukoliko radna ponuda ne odgovara uslovima iz programa ili ne bude potvrdjena od strane Sponzora programa, studentu ce biti vraćen uplaćeni iznos, umanjen za 100 USD (opcija 3).
 • Ukoliko se utvrdi da je radna ponuda fiktivna, učesnik programa gubi pravo na povraćaj uplaćenog iznosa (opcija 3).
 • Ukoliko kandidat ne dobije vizu, biće mu vraćen uplaćeni iznos, umanjen za 200 USD (pod uslovom da agenciji vrati dokument DS-2019, dostavi odbijenicu iz Konzulata i priloži pasoš na uvid).
 • Troškovi prijavljivanja su bespovratni

Napomena: Sponzor organizacija iz SAD zadržava pravo da o eventualnim izmenama uslova za odustajanje od učešća na programu, učesnika programa obavesti pre potpisivanja radne ponude.

O odustajanju od ucesca na programu kandidati su obavezni da agenciju obaveste pismenim putem.

RASKID UGOVORA I PREKID PROGRAMA Work & Travel USA

 • Ukoliko učesnik programa svojevoljno raskine ugovor sa poslodavcem ili ne ispunjava svoje obaveze iz ugovora, biće automatski otkazan sa programa i više neće imati pravo da radi u SAD, već mora da se vrati u zemlju.
 • Ukoliko student ne poštuje pravila programa, može biti udaljen sa programa, bez prava na refundaciju, uz deportaciju.
 • Ukoliko sa poslodavcem postoje realni problemi, ucesnik programa je u obavezi da o tome bez odlaganja, obavesti Sponzor organizaciju u SAD. Za kontakt sa Sponzor organizacijom na raspolaganju ima besplatan dežuran telefon.
 • Ukoliko se učesnik programa ogluši o svoju obavezu da redovno ažurira podatke o sebi u SEVIS sistemu i ne kontaktira redovno sa Sponzor organizacijom iz SAD, biće mu ukinuta viza i mora da se vrati u zemlju.

Sastavni deo programa Work & Travel USA čine: Opšte informacije o programu, ugovor sa Sponzor organizacijom, ugovor sa poslodavcem, ugovor i program putovanja i Opšti uslovi putovanja agencije Karavan Travel.