Za 30 godina poslovanja, postali smo jedna od vodećih agencija u regionu za programe obrazovnog turizma. Ponosimo se činjenicom da smo u ovom delu Evrope, prvi započeli sa realizacijom programa Work & Travel USA.

Najnovije vesti

Pratite nas
Image Alt

Work & Travel BiH – Bosna i Hercegovina

WORK & TRAVEL USA 2019  

 • O PROGRAMU

Program Work & Travel USA je program međunarodne kulturne razmjene – Exchange Visitor Program. Ovaj program pruža mogućnost studentima iz čitavog svijeta da, tokom ljeta, borave u SAD, upoznaju različite kulture, američki način života, steknu nove prijatelje i usavrše engleski jezik. Kako bi obezbijedili finansijska sredstva za boravak u Americi, učesnici programa rade kod poslodavaca iz SAD, studentske poslove u sektorima turizma, ugostiteljstva, trgovine i sl.

 

 • O NAMA

Naša misija je da mladima približimo svijet, omogućimo im da putuju, uče strane jezike, steknu nova iskustva i znanja, upoznaju druge kulture, prošire krug prijatelja i vrate se kući zadovoljni, bogatiji za nova iskustva i dodatno osposobljeni za nastavak školovanja i razvoj svoje karijere.

Tokom proteklih bezmalo 30 godina poslovanja, postali smo jedna od vodećih agencija u regionu bivše Jugoslavije za programe obrazovnog turizma. U svijet smo poslali više od 15 000 mladih ljudi koji su učestvovali na nekom od naših programa. Ponosimo se činjenicom da smo u ovom dijelu Evrope, prvi započeli sa realizacijom programa Work & Travel USA.

ČIME SE BAVIMO

Karavan travel je specijalizovan za obrazovni turizam i programe međunarodne kulturne razmjene:

 • radni programi za studente (Work & Travel i Au Pair)
 • programi stručne prakse (Career Training i Internship)
 • školovanje i studiranje u inostranstvu
 • kursevi jezika u inostranstvu

 

LICENCA I ČLANSTVO

Karavan travel posjeduje licencu za organizovanje turističkih putovanja (OTP br.423/2010) i član je više domaćih i međunarodnih asocijacija:

 • YUTA – Nacionalnog udruženja turističkih agencija
 • WYSE Travel Confederation
 • IAPA – International Au Pair Association
 • ICEF Agent
 • IATA – International Air Transportation Association

 

KARAVAN TIM

Naš tim čine ljudi koji imaju višegodišnje iskustvo u radu na programima međunarodne kulturne razmjene. Naše iskustvo je obogaćeno i ličnim učešćem na nekom od programa koje realizujemo i na taj način možemo da sagledamo programe iz više uglova. Trudimo se da naši savjeti budu od koristi prilikom odabira programa i donošenja najbolje odluke.

 

 • NAŠI PARTNERI

Sponzor organizacije iz SAD, koje su organizatori programa W&T USA. Američke organizacije sa kojima sarađujemo, imaju licencu američke vlade za organizovanje programa kulturne razmjene.

Agencija Narom Travel iz Makedonije, u saradnji sa kojom dugi niz godina, šaljemo studente na program W&T USA.

 

 • USLOVI ZA UČEŠĆE NA PROGRAMU

Pravo učešća na programu W&T USA imaju isključivo STUDENTI, koji redovno polažu ispite i

–        imaju između 18 i 28 godina

–        govore engleski jezik u mjeri neophodnoj za sporazumijevanje

–        tolerantni, fleksibilni, odgovorni, savjesni, vrijedni…

 

 • OPCIJE W&T PROGRAMA:

  • OPCIJA 1 – JOB PLACEMENT

Radnu ponudu u SAD obezbjeđuje Sponzor organizacija.

Program obuhvata: obezbjeđivanje radne ponude, povratne avio karte, zdravstvenog osiguranja, dokumenta DS-2019, SEVIS dokumenta (I-901), formulara za dobijanje socijalnog broja (Social Security Number), online kurs engleskog jezika, instrukcije za putovanje do poslodavca, podršku tokom trajanja programa (besplatan servis telefon dežuran 24h, informator za učesnike programa i dr.).

 

 • OPCIJA 2 – SELF PLACEMENT

Radnu ponudu u SAD obezbjeđuje učesnik programa.

Program obuhvata: provjeru radne ponude (koju je sam obezbijedio učesnik programa), obezbjeđivanje povratne avio karte, zdravstvenog osiguranja, dokumenta DS-2019, SEVIS dokumenta (I-901), formulara za dobijanje socijalnog broja (Social Security Number),  podršku tokom trajanja programa (besplatan dežuran servis telefon, informator za učesnike programa i dr.).

Napomena: Obezbijeđeni posao mora biti u skladu sa regulacijom State Department-a.

 

 • AVIO KARTA

Agencija Karavan travel, kao licencirana IATA agencija, ima mogućnost da direktno, putem rezervacionog sistema, obezbijedi avio karte za sve destinacije u svijetu, po najpovoljnijim uslovima i cijenama.

Svim učesnicima programa agencija će po najpovoljnijim uslovima obezbijediti avio karte do željene destinacije u SAD.

 

 • RADNA PONUDA
  • OPCIJA 1 (Job Placement)

POSLOVI I LOKACIJE:

Učesnici programa obavljaju studentske, sezonske poslove, na različitim lokacijama širom SAD (u hotelima, restoranima, prodavnicama, zabavnim i nacionalnim parkovima, odmaralištima, golf klubovima i sl.).

Od učesnika programa se očekuje da budu odgovorni, ozbiljni, fleksibilni, savjesni i vrijedni.

Dobijanje radne ponude zavisi, u velikoj mjeri, od samog učesnika programa (znanja engleskog jezika, radnog iskustva, znanja i vještina koje posjeduje, termina odlaska i dužine trajanja radnog dijela programa), kao i od potreba poslodavaca iz SAD.

 

KAKO DOĆI DO ODGOVARAJUĆE RADNE PONUDE

Kandidati imaju, preko svojih online profila, uvid u raspoložive radne ponude, na koje mogu da apliciraju. Poslodavci imaju pristup istom aplikacionom sistemu, tako da putem njega   mogu kandidatima da direktno ponude konkretnu radnu ponudu, po istom principu. Nerijetko se događa da poslodavci zakažu skype intervuju sa kandidatom, prije nego što mu ponude  posao.

Povremeno, Sponzor organizacije iz SAD šalju agenciji specijalne radne ponude na koje  mogu aplicirati zainteresovani kandidati.

Selekcija kandidata za pojedine radne ponude se obavlja putem Skype-a ili Job Fair-a.

Prednost imaju kandidati koji su ranije aplicirali.

 

 • OPCIJA 2 (Self Placement)

Studenti prijavljeni na Self Placement opciju programa, u obavezi su da, pored ostalih dokumenata, prilože i radnu ponudu sa obezbijeđenim smještajem, na odgovarajućem formularu. Radna ponuda mora biti čitko i u cijelosti popunjena i potpisana od strane studenta i poslodavca iz SAD. Datumi na prijavi i radnoj ponudi moraju se podudarati.

Sponzor organizacija iz SAD obavezno mora da provjeri i potvrdi vjerodostojnost dostavljene radne ponude i obezbijeđenog smještaja. Ukoliko Sponzor organizacija ne prihvati dostavljenu radnu ponudu, kandidat mora da obezbijedi novu radnu ponudu ili mu, u suprotnom, neće biti dozvoljeno učešće na programu. Neophodno je da poslodavac bude dostupan, kako bi Sponzor organizacija mogla sa njim da stupi u kontakt. Poslodavac je u obavezi da Sponzor organizaciji dostavi određena dokumenta, kao dokaz da legalno posluje (business licence i worker’s compensation number). Ova dokumenta su neophodna kako bi Sponzor bio siguran da poslodavac ispunjava uslove za prijem W&T studenata za rad preko ljeta.

 

Lista poslova koji se NE prihvataju za učešće na W&T programu dostupna je na sajtu agencije.

 

 • SMJEŠTAJ
  • OPCIJA 1 (Job Placement)

Smještaj može biti obezbijeđen od strane poslodavca ili ne. Informacije o smještaju se nalaze u okviru radne ponude (uslovi i cijena smještaja za kandidate kojima je poslodavac obezbijedio smještaj odn.instrukcije za pronalaženje smještaja, koje daje sam poslodavac ili Sponzor organizacija, za kandidate kojima poslodavac nije u mogućnosti da obezbijedi smještaj).

Tačnu adresu smještaja koji je sam obezbijedio, kandidat je obavezan da dostavi agenciji, prije viziranja.

Smještaj je skroman i podrazumijeva višekrevetne sobe, uz upotrebu kupatila, a ponekad i kuhinje. Cijena smještaja zavisi od više faktora. Smještaj može biti besplatan, ali i koštati više od 100USD/nedjeljno. Plaćanje smještaja se najčešće reguliše odbijanjem troškova za smještaj od zarade. Pojedini poslodavci odn. stanodavci zahtijevaju da studenti, prije dolaska u SAD, uplate depozit. Instrukcije za plaćanje depozita kandidati dobijaju direktno od poslodavca. Ukoliko nije načinjena šteta, na kraju programa, poslodavac vraća depozit.

 

 

 • OPCIJA 2 (Self Placement)

Učesnici Self Placement opcije porgrama sami obezbjeđuju smještaj u SAD. U pronalaženju odgovarajućeg smještaja najčešće im pomažu poslodavci. Informacije o smještaju u SAD moraju biti navedene u radnoj ponudi.

 

 • PRIJAVLJIVANJE

Kandidati koji žele da se prijave za učešće na programu W&T USA, uz preliminarnu papirnu

prijavu, dostavljaju i sljedeća dokumenta: potvrdu sa fakulteta o studiranju (original), Index

(na uvid), dokaz o uplati troškova prijavljivanja, 1 fotografiju pasoškog formata i

fotokopiju prve strane pasoša i američkih viza (Napomena: Datum isticanja važnosti pasoša

ne smije biti prije 01.maja 2020.).

Sponzor organizacija zadržava pravo da, eventualno, zatraži i dodatna dokumenta.

Nakon prijavljivanja, sa kandidatom se obavlja intervju na engleskom jeziku.

O prijemu kandidata na program, konačnu odluku donosi Sponzor organizacija iz SAD.

 

 

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU W&T USA

 

 • INTERVJU I ORIJENTACIONI PROGRAM

Za sve studente prijavljene na program, obavezan je intervju na engleskom jeziku. Tokom intervjua utvrđuje se nivo znanja engleskog jezika i ispunjenost uslova za učešće na W&T programu.

Orijentacioni program je obavezan, po regulaciji State Department-a i obavlja se pre izdavanja dokumenta DS-2019 i viziranja. Sponzor programa izdaje dokument DS-2019 tek nakon obavljene orjentacije. Orijentacioni program organizuje Sponzor programa (online).

Informaciju o orijentacionom programu Sponzor može slati i putem elektronske pošte. Kandidati treba redovno da proveravaju svoj email kako bi orijentaciju odslušali na vreme.

Kandidati koji su već učestvovali na programu W&T USA, moraju ponovo da odslušaju orijentacioni program.

 

 • ZARADA

Prema propisima SAD zagarantovana najniža zarada iznosi 7,25 USD po satu rada. Cijena satnice može biti i niža od propisanog minimuma, ukoliko radna pozicija podrazumijeva bakšiš (tips).

Studenti rade u prosjeku 30-40 sati nedjeljno. Dozvoljen je i prekovremeni rad kod istog poslodavca (ukoliko postoji potreba za tim).

Učesnici programa imaju pravo da rade i tzv. dodatni posao koji oni sami, na licu mjesta, pronađu. Dodatni posao mora, međutim, biti odobren od strane Sponzor organizacije i ne smije da ugrožava posao koji je obezbijedila Sponzor organizacija. Većina kandidata koristi ovu mogućnost, pa na taj način ostvaruje i veću zaradu.

Prekovremeni rad i pronalaženje tzv. dodatnog posla, nisu garantovani programom.

Poslodavci zarade isplaćuju nedjeljno odn. dvonedjeljno.

Preporuka Sponzor organizacije je da studenti prilikom odlaska na program, imaju na raspolaganju oko 1.000 USD, za pokriće eventualnih troškova do isplate prve zarade.

 

 

 • VIZA

Učesnici W&T programa dobijaju J-1 vizu (Exchange Visitors Visa). Ova viza im omogućava  da rade kod poslodavaca u SAD najviše 4 mjeseca. Nakon isteka radnog dijela programa, J-1 viza pruža studentima mogućnost da u SAD borave još najviše 30 dana, u cilju turističkog obilaska SAD.

Zahtjev za izdavanje J-1 vize studenti podnose Konzulatu SAD u zemlji čiji su državljani odn. u kojoj studiraju i imaju prijavljeno boravište. Zahtjev se podnosi lično ili posredstvom agencije.

Na razgovor u Konzulat SAD odlazi se lično.

Sponzor organizacija, obezbjeđuje dokumenta koja se odnose na program i svrhu boravka u SAD. Pored ovih dokumenata, potrebno je da kandidati pribave i dodatna dokumenta.

Spisak dokumenata i rok za dostavljanje, kandidati dobijaju od agencije, prije viziranja.

Napomena:  Procedura viziranja kao i odobravanje vize u isključivoj su nadležnosti                       Konzulata SAD.

 

 

 • DOKUMENT DS-2019

Dokument DS-2019 izdaje Sponzor organizacija i na osnovu njega učesnik programa dobija J-1 vizu. Prilikom ulaska u SAD, ovaj dokument mora da stoji u pasošu, uz vizu.

Učesnici programa mogu da rade isključivo u periodu validnosti dokumenta DS-2019. Sponzor programa određuje datume validnosti dokumenta DS-2019, na osnovu datuma upisanih u aplikaciji i radnoj ponudi i u skladu sa regulacijom US Department of State.

 

 • SEVIS – Student and Exchange Visitor Information System

Prilikom podnošenja dokumentacije za viziranje, Konzulatu SAD se dostavlja i SEVIS dokument (I-901). Bez ovog dokumenta, molba za odobrenje vize neće biti uzeta u razmatranje.

Naknada za SEVIS iznosi 35 USD i plaća se prilikom uplate II rate, prema instrukcijama dobijenim od agencije.

SEVIS je američki sistem za evidenciju i praćenje učesnika Exchange Visitor Program-a.

Učesnici programa imaju obavezu:

 • da se najkasnije 5 (pet) dana po ulasku u SAD, registruju na SEVIS sistem.
 • da najmanje jednom u 30 dana ažuriraju svoje podatke u SEVIS sistemu (prema instrukcijama dobijenim od Sponzor organizacije).
 • da u SEVIS sistemu, u slučaju promjene poslodavca odn. adrese smještaja, obavezno odmah ažuriraju podatke o novom poslodavcu odn. novoj adresi.

Sankcija za nepoštovanje ovih obaveza je ukidanje vize!

 

 • ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Zdravstveno osiguranje obezbjeđuje Sponzor organizacija iz SAD. Učesnici programa, prije puta, putem emaila odn. personalnog online profila, dobijaju od Sponzora programa, polisu osiguranja i sve informacije o obezbijeđenom zdravstvenom osiguranju i procedurama. Riječ je o posebnom zdravstvenom osiguranju za učesnike W&T programa, u skladu sa regulacijom State Department-a.

Svi učesnici programa W&T USA moraju biti zdravstveno osigurani za vrijeme trajanja radnog dijela programa (a to je period važenja dokumenta DS-2019).

Za vrijeme turističkog boravka, koji traje najduže 30 dana nakon isteka radnog dijela programa, studenti nisu u obavezi da budu zdravstveno osigurani. Međutim, preporuka agencije je da se osiguraju i za period turističkog boravka, obzirom da su troškovi liječenja u SAD izuzetno visoki.

Zdravstveno stanje kandidata se prilikom prijema na program ne provjerava, ali se podrazumijeva da su dobrog zdravlja i radno sposobni.

Sve bolesti nastale prije puta, kao i hronične bolesti, zdravstveno osiguranje NE pokriva.

Savjetujemo da, prije puta, kandidati obave ljekarski i stomatološki pregled.

 

 • ODUSTAJANJE OD UČEŠĆA NA PROGRAMU
 • Ukoliko student otkaže učešće na programu u roku dužem od 6 nedjelja (opcija 1) odn. 4 nedjelje (opcija 2) prije utvrđenog početka programa, biće mu vraćen uplaćeni iznos na ime II rate, umanjen za 200 USD.
 • Ukoliko otkazivanje učešća na programu bude izvršeno u roku manjem od 6 nedjelja (opcija 1) odn. 4 nedjelje (opcija 2) prije početka programa, student gubi pravo na povraćaj uplaćenog iznosa.
 • Ukoliko student otkaže učešće na programu nakon dobijanja američke vize, gubi pravo na povraćaj uplaćenog iznosa.
 • Ukoliko radna ponuda ne odgovara uslovima iz programa ili ne bude potvrđena od strane Sponzora programa, studentu će biti vraćen uplaćeni iznos, umanjen za 100 USD (opcija 2).
 • Ukoliko se utvrdi da je radna ponuda fiktivna, učesnik programa gubi pravo na povraćaj uplaćenog iznosa (opcija 2).
 • Ukoliko kandidat ne dobije vizu, biće mu vraćen iznos uplaćen na ime II rate (pod uslovom da agenciji vrati dokument DS-2019, dostavi odbijenicu iz Konzulata i priloži pasoš na uvid).
 • Troškovi prijavljivanja i SEVIS troškovi su bespovratni

 

Napomena:   Sponzor organizacija zadržava pravo da o eventualnim izmjenama uslova za odustajanje od učešća na programu, učesnika programa obavijesti prije potpisivanja radne ponude.

 

Kao dan odustajanja od učešća na programu smatra se dan kada je agencija dobila email kandidata u kome je obavještava o odustajanju i razlozima za odustajanje od učešća na programu.

 

 • RASKID UGOVORA I PREKID PROGRAMA
 • Ukoliko učesnik programa, tokom trajanja programa, svojevoljno raskine ugovor sa poslodavcem ili ne ispunjava svoje obaveze iz ugovora, biće otkazan sa programa.
 • Ukoliko učesnik programa ne poštuje pravila programa, može biti udaljen sa programa, bez prava na refundaciju.
 • Ukoliko sa poslodavcem postoje bilo kakvi problemi, učesnik programa je u obavezi da o tome odmah obavijesti Sponzor organizaciju. Sa Sponzor organizacijom može da kontaktira putem emaila i besplatnog dežurnog telefona.
 • Ukoliko se učesnik programa ogluši o svoju obavezu da redovno ažurira podatke o sebi u SEVIS sistemu i ne kontaktira redovno sa Sponzor organizacijom, biće mu ukinuta viza.

 

Sastavni dio programa W&T USA 2019 čine: Opšte informacije o programu, Opšti uslovi za učešće na programu W&T, ugovor sa Sponzor organizacijom, ugovor sa poslodavcem, Ugovor i program putovanja i Opšti uslovi putovanja agencije Karavan Travel.

Call Now Button