Work & Study Canada

Business Essentials Program – Canada
Canadian College & Work experience
Vancouver – Canada (6, 8 i 12 meseci)

Ovaj program namenjen je svim studentima koji žele da usavrše svoje znanje engleskog jezika na najvišem nivou, nauče veštinu poslovnog upravljanja i uz posao koji će tamo obavljati, sebi obezbede pokrivanje troškova uloženih u program i eventualnu dodatnu zaradu.

Program je osmišljen da kandidata bliže upozna sa marketing poslovanjem, prezentacijama tj. javnim izlaganjima, nauči veštinama javnog nastupa, poslovne komunikacije, pisanja CV-a i pripremi za obavljanje uspešnog intervju za posao.

PROGRAM SE SASTOJI IZ 2 DELA:

Prvi deo – 50% Study program – pohadjanje nastave na Vancouver College-u (uz mogućnost rada maksimum 20 sati nedeljno). Kandidat pronalazi sebi posao, bez asistencije organizacije.

Drugi deo – 50% Work experience program – rad u stuci u vidu neplaćenog Internship-a ili plaćenog rada (običnih sezonskih poslova).
Minimalna satnica u provinciji British Columbia iznosi 10.25 CAD po satu rada.

Program traje 6, 8 ili 12 meseci i prijavljivanje je tokom cele godine. Početak programa je na svake 3 nedelje u tačno utvrdjenim terminima odlaska.

ŠTA JE UKLJUČENO U PROGRAM:

 • Viši nivo obrazovanja na Vancouver College-u
 • Mogućnost da se radi i tokom prvog dela programa
 • Garantovan neplaćen Internship u struci ili plaćen posao koji nije u struci (obični sezonski poslovi)
 • Orijentacioni program dobrodošlice
 • Korekcija CV-a (kanadskog modela)
 • Priprema za intervju kod poslodavca
 • Pomoć oko dobijanja dokumenta neophodnog za rad, otvaranja bankovnog računa, i sl.
 • Pristup zajedničkim aktivnostima (organizovana okupljanja, druženja, putovanja)
 • Konstantna podrška organizacije iz Kanade tokom trajanja programa

ŠTA NIJE UKLJUČENO U PROGRAM:

 • Avio prevoz
 • Zdravstveno osiguranje
 • Viza i dokumenta neophodna za viziranje
 • Transfer od i do aerodroma, hrana, smeštaj, gradski prevoz i knjige neophodne za pohadjanje nastave

STUDY PROGRAM (I deo)

Pohadjanje nastave na Vancouver College-u u Gastown kraju, poznatom po svojoj kulturnoj raznolikosti i istorijskom značaju. College nudi odlične uslove za učenje, grupe su male, a predavači imaju višegodišnje iskustvo iz oblasti koju predaju. Poseduju akreditaciju PCTIA – Private Career Training Institutions Agency of British Columbia kao i EQA-Education Quality Assurance.

Časovi se održavaju od ponedeljka do petka od 9-15h (ukupno 28 časova/nedeljno). Pored učenja kandidat ima pravo i da radi maksimum 20 sati nedeljno tako što će sam sebi obezbediti posao (pomoć organizacije nije moguća).

Program u trajanju 6 meseci (12 nedelja study program + 12 nedelja work experience program). Study deo programa obuhvata kurseve iz sledećih oblasti: Communications, International Marketing, Building Relationships, Success, Management Styles, Team Building, Raising Finance, Customer Services, Crisis Management, Mergers and Acquisitions.

Program u trajanju od 8 meseci (16 nedelja study program + 16 nedelja work experience program). Study deo programa obuhvata kurseve iz sledećih oblasti: sve kurseve iz programa 6 meseci plus International Business and Networking, Training, Business Partnerships, Trends in Energy and Environment.

Program u trajanju od 12 meseci (24 nedelja study program + 24 nedelja work experience program). Study deo programa obuhvata kurseve iz sledećih oblasti: sve kurseve iz programa 6 i 8 meseci plus Employment Trends, Business Ethics, Finance and Banking, Company Strategy, Doing Business Online, New Business, Project Management

WORK EXPERIENCE (II deo)

Po uspešno završenom prvom delu programa student započinje radni deo programa pod supervizijom Placement kordinatora. Ovaj program omogućava jedinstvenu priliku za sticanje poslovnih vestina i iskustva kao i praktičnu upotrebu engleskog jezika u svakodnevnom životu i radu.

Može se birati izmedju neplaćenih Internship poslova u struci ili plaćenih običnih “casual” poslova:

U ponudi su sledeši internship poslovi: Accounting, Advertising, Architecture, Biology – Biotechnology, Business Administration, Design & Multimedia, Engineering, Environmental Causes, Events Planning, Fashion, Finance, Hospitality, Human Resources, Information Systems, International Trade, Law and Legal Services, Marketing, Media – Communications, Networking, Office Administration, Politics, Public Relations, Real Estate, Sales, Software Development, Tourism and Travel, Web Design, Web Programming.

U ponudi su sledeći casual poslovi: Barista, Bartender, Banquet Server, Busser, Cashier, Counter Attendant, Dishwasher, Front Desk Agent, Host/Hostess, Kitchen Helper, Line Cook, Rental Shop Clerk, Retail Clerk, Room Attendant, Waiter.

6 nedelja pre početka radnog dela programa Placement kordinator ce kontaktirati studenta kako bi se dogovorili i započeli proces pronalaženja adekvatnog posla.

Kordinator će pregledati CV studenta, izvršiti korekciju i eventualno dati neke sugestije, spremiti studenta za Internship interview, zakazati intervju(e) sa odgovarajućim kompanijama, ugovoriti uslove zapošljavanja i pratiti ga tokom celog programa vodeći računa da praktično znanje tj. rad u kanadskoj kompaniji ima direktne veze sa onim što je student studirao.

Troškovi prijavljivanja 8000 din + troškovi registracije 200 CAD + troškovi programa
Program u trajanju 6 meseci (3 meseca + 3 meseca) – 4080 CAD
Program u trajanju 8 meseci (4 meseca + 4 meseca) – 5290 CAD
Program u trajanju 12 meseci (6 meseci + 6 meseci) – 7410 CAD

U cenu programa je uključeno:

 • Intervju sa organizacijom iz Kanade
 • Provera znanja eng. jezika ukoliko je neophodna
 • Obezbedjivanje neophodne dokumentacije za viziranje
 • Pomoć prilikom apliciranja za kanadsku vizu
 • Orijentacioni program po dolasku u Kanadu
 • Pohadjanje nastave u periodu 6, 8 i 12 meseci na Vancouver Collegu svakog radnog dana od 9-15h u trajanju od 28 sati nedeljno
 • Usluge lokalnog kordinatora tokom pripreme za obavljanje drugog dela programa (korekcija CV-a, priprema i zakazivanje intervjua sa poslodavcima, sklapanje poslovnog aranzmana, praćenje i kontrola na mesečnom nivou tokom trajanja programa).

U cenu programa nije uključeno:

 • Avio prevoz
 • Transfer od i do aerodroma
 • Smeštaj, ishrana i gradski prevoz
 • Knjige i ostali materijal neophodan za praćenje nastave
 • Zdravstveno osiguranje
 • Troškovi viziranja

USLOVI PRIJAVLJIVANJA:

 • Znanje jezika na nivou Intermediate English level (dokaz TOEFL 530, IELTS 5.5 ili ekvivalent tj. pismena i usmena provera znanja jezika od strane organizacije iz Kanade)
 • Potvrda da je student minimum 3. ili 4. godina studija (da nije u obnovljenoj godini) ili Diploma zavrsenog fakulteta (kandidat mora poći na program u roku ne dužem od godinu dana nakon diplomiranja).

PROCES PRIJAVLJIVANJA:

 1. Aplikacija – popuniti papirnu aplikaciju na engleskom jeziku i priložiti kopiju pasoša, potvrdu sa fakulteta, potvrdu o znanju engleskog jezika i potvrdu o uplati troškova prijavljivanja.
 2. Skajp intervju sa organizacijom iz Kanade – intervju je na engleskom jeziku, a radi se u cilju procene kandidata da li odgovara uslovima programa i da li ima realna očekivanja o tome šta program pruža.
 3. Provera znanja jezika – obavezna je za sve kandidate koji nisu dostavilu potvrdu o položenom TOEFL ili IELTS ispitu kako bi se proverio neophodan nivo znanja engleskog jezika – Intermediate English Level.
 4. Uplata troškova registracije i 50% troškova programa – po dobijenom pozitivnom odgovoru da kandidat može učestvovati na programu potrebno je uplatiti troškove registracije u iznosu od 200 CAD kao i 50 % cene programa (u vidu depozita).
 5. Dobijanje dokumenta za viziranje – po izvršenoj uplati, organizacija ce poslati LOA – Letter of Acceptance Document koji je neophodan za viziranje.
 6. Viziranje – pored dokumenata koje pribavlja organizacija, kandidat je dužan da prikupi i dodatna dokumenta neophodna za viziranje, ispoštuje proceduru samog procesa viziranja i regulise troškove viziranja.
 7. Uplata preostalih 50% troškova programa – po dobijanju vize neophodno je uplatiti drugu polovinu cene programa kao i dodatne troškove ukoliko kandidat želi dodatne usluge koje organizacija iz Kanade nudi (smeštaj, dodatni kursevi, itd).
 8. Dolazak u Kanadu – po dolasku u Kanadu kandidat je obavezan da prisustvuje orijentacijama koje kanadska organizacija organizuje, a odmah zatim i započne svoj Study deo programa i, ako želi, obezbedi sebi posao do maksimum 20 sati rada nedeljno.
 9. Placement process – proces pronalaženja Internship-a ili običnog posla koji započinje 6 nedelja pre početka Work experience tj. drugog dela programa. Kandidat je dužan da kontaktira organizaciju u Kanadi i uz pomoć kordinatora započne pripremu za intervjue sa firmama, izvrši korekciju svog CV-a, zakaže intervjue sa potencijalnim poslodavcima i na kraju potvrdi posao. Uz asistenciju kordinatora obezbediće se posao kao i kontrola i praćenja studenta sve do završetka kompletnog programa.

USLOVI OTKAZIVANJA PROGRAMA:

 • Ukoliko kandidat u pismenoj formi otkaže program u roku od 30 dana i duže od datuma početka programa u Kanadi (tačan datum je preciziran u ugovoru) agencija ima pravo da zadrži troškove prijavljivanja + troškove registracije + 10% od ukupnih troškova programa.
 • Ukoliko kandidat u pismenoj formi otkaže program u roku izmedju 30 dana i 7 dana od datuma početka programa u Kanadi (tačan datum je preciziran u ugovoru) agencija ima pravo da zadrži troškove prijavljivanja + troskove registracije + 20% od ukupnih troškova programa.
 • Ukoliko kandidat u pismenoj formi otkaže program u roku kraćem od 7 dana od datuma početka programa u Kanadi (tačan datum je preciziran u ugovoru) agencija ima pravo da zadrži troškove prijavljivanja + troškove registracije + 30% od ukupnih troškova programa.
 • Ukoliko kandidat otkaže program po dolasku u Kanadu tj. kada program počne nema pravo na povraćaj kompletno uplaćenog novca.
 • Ukoliko kandidat ne dobije kanadsku vizu dužan je da u roku od 7 dana od datuma odbijanja dostavi original odbijenice od strane Citizenship and Immigration Canada i u tom slučaju ima pravo na povraćaj troškova programa (troškovi prijavljivanja, registracije i viziranja su nepovratni).