work and travel france

Work in France

O PROGRAMU

Work in France je program međunarodne kulturne razmene, namenjen studentima koji žele da usavrše francuski jezik, upoznaju Francusku i njenu kulturu i steknu nova radna i životna iskustva.

Učesnici programa mogu da borave u Francuskoj 2-3 meseca (najduže 90 dana) i obavljaju studentske sezonske poslove u hotelima, restoranima, prodavnicama, turističkim centrima i sl.

Organizator programa je organizacija iz Francuske, a njen lokalni partner je agencija Karavan travel iz Beograda.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA PROGRAMU

Pravo učešća na programu imaju studenti:

 • akreditovanih univerziteta i viših škola
 • starosti 18-30 god.
 • sa znanjem francuskog jezika (poželjan je B1 nivo)
 • motivisani, savesni, odgovorni, fleksibilni, vredni, sa radnim iskustvom

DUŽINA TRAJANJA PROGRAMA

Program traje najmanje 2 meseca, a najviše 90 dana.

1. Job Placement – posao obezbeđuje francuska agencija

2. Self Placement – posao obezbeđuje učesnik programa.

Napomena: Na ovu opciju programa mogu se prijaviti isključivo studenti koji su već učestvovali na programu  Work in France. Svoju radnu ponudu treba da dostave istovremeno sa prijavom na program.

Vrste poslova

Učesnici programa obavljaju sezonske studentske poslove iz oblasti uslužnih delatnosti (turizam, hotelijerstvo, ugostiteljstvo…). Najčešće, se radi u:

 • hotelima (na recepciji, room service, posao sobarice i sl),
 • restoranima (klasičnim i restoranima brze hrane, na poslovima servera, prodavca, kao pomoć u kuhinji),
 • prodavnicama (na prodaji hrane, časopisa i sl; u malim prodavnicama i velikim tržnim centrima),
 • turističkim centrima (poslove animatora, sobarice, u restoranu, u kuhinji, na održavanju objekata i sl.).

Poslodavci se nalaze u Parizu i širom Francuske.

Karavan travel prijavu kandidata, u kojoj kandidat navodi da li želi da radi kod poslodavca u Parizu ili bilo gde u Francuskoj, koliko dugo želi da radi, kada bi želeo da počne sa programom i sl., dostavlja francuskoj organizaciji, koja stupa u kontakt sa poslodavcima zainteresovanim da prime na rad studente.

Prilikom pronalaženja posla od značaja su određeni kvaliteti kandidata kao što su: znanje francuskog jezika, radno iskustvo (poželjno), motivisanost za brzo i lako prilagođavanje novoj sredini, fleksibilnost i veština komuniciranja.

Odluku o angažovanju kandidata donose poslodavaci.

Od učesnika programa se očekuje da budu odgovorni, profesionalni, spremni da se brzo i lako prilagode novoj sredini i pravilima kompanije u kojoj rade, poštuju datume početka i završetka programa, kao i radno vreme i raspored rada.

Radno vreme

U Francuskoj se radi 35 sati nedeljno. U skladu sa konkretnim poslom, kandidati mogu da rade 30-39 sati nedeljno. Zakonom su predviđena 2 neradna dana nedeljno. Međutim, u jeku turističke sezone, može se desiti da zbog povećanog obima posla, poslodavac ne može da obezbedi slobodne dane. U tom slučaju, neiskorišćeni neradni dani će biti ili posebno plaćeni ili će, na kraju programa, učesnik programa dobiti plaćene slobodne dane.

Radno vreme je različito, u zavisnosti od vrste i organizacije posla. Prekovremeni rad (ukoliko bude potrebe za njim) se dodatno se plaća.

Zarada

Minimalna zarada u Francuskoj iznosi 9,88 EUR/po satu rada (bruto zarada).

Da bi se dobio iznos neto zarade, potrebno je od bruto zarade oduzeti poreze (oko 23%).

Broj radnih sati, eventualni prekovremeni rad i radni raspored zavise od organizacije i potreba svakog poslodavca ponaosob.

Na pojedinim poslovima, učesnici programa mogu dobijati i procenat od prodaje.

Zarada se isplaćuje putem čeka ili uplatom na bankovni račun, krajem tekućeg odn. početkom narednog meseca.

Francuska vlada nije predvidela mogućnost povraćaja poreza studentima koji su, kao učesnici ovog programa, radili tokom leta u Francuskoj.

Francuska organizacija ne može, prilikom prijema kandidata na program, da garantuje broj radnih sati, jer to zavisi isključivo od poslodavaca, njegovih potreba i obima posla.

Račun u banci

Francuska organizacija, organizator ovog programa, svim učesnicima programa otvara bankovni račun u odgovarajućoj banci.

Otvaranje bankovnog računa u Francuskoj je obavezno, jer se na taj način vrši isplata zarade.

Uz račun, učesnici programa dobijaju i kreditnu karticu kojom mogu podizati gotovinu sa svog računa i vršiti plaćanja.

Troškovi održavanja računa iznose oko 4 EUR mesečno i uključuju: dobijanje kreditne kartice, osiguranje od krađe i neovlašćenog korišćenja kartice, proveru stanja putem Interneta.

Poslednja plata, na kraju programa, uplaćuje se putem čeka koji poslodavac šalje francuskoj organizaciji. Po prijemu čeka, francuska organizacija novac uplaćuje na račun učesnika programa i o tome ga informiše putem email-a. Francuska banka će novac sa računa transferisati na bankovni račun učesnika programa, u matičnoj zemlji.

U tom cilju, učesnici programa imaju obavezu da, pre početka programa, od svoje matične banke, pribave Instrukcije za uplatu iz inostranstva i dostave ih agenciji, kako bi novac mogao, na kraju programa, da bude transferisan na njihov račun u zemlji.

Putovanje

Putovanje do Pariza, učesnik programa organizuje sam ili uz pomoć agencije, na upit.

Ukoliko putovanje organizuje sam, neophodno je da najkasnije 2 nedelje pre polaska na put, dostavi agenciji informacije o načinu putovanja, vremenu i mestu polaska i dolaska u Pariz, kako bi informacije blagovremeno bile prosleđene francuskoj organizaciji i zakazan orijentacioni sastanak.

Francuska organizacija će pre puta, kandidatu poslati instrukcije kako da stigne od aerodroma/autobuske stanice do obezbeđenog smeštaja odn. mesta održavanja orijentacionog sastanka.

Učesnici programa čiji se poslodavci nalaze van Pariza, dobiće od francuske organizacije, informacije o tome kako da najlakše stignu do svojih poslodavaca.

U budžetu za putovanje, treba predvideti i te troškove. Najčešće se putuje vozom. Poslodavci uglavnom sačekuju učesnike programa, na železničkoj stanici.

Orjentacioni sastanak u Parizu

Orjentacioni sastanak koji se organizuje u Parizu, treba učesnicima programa da olakša  uklapanje u novu sredinu, upozna ih sa pravima i obavezama koje imaju, kao učesnici programa kulturne razmene, kao i sa pravima i obavezama zaposlenih u Francuskoj.

Tom prilikom će dobiti i original dokumenta APT (studentske radne dozvole) i otvoriti račun u banci.

Orjentacioni sastanak je obavezan za sve učesnike programa.

Učesnici programa, koji rade kod poslodavaca van Pariza, prvo treba da doputuju u Pariz, radi orjentacionog sastanka. Smeštaj u Parizu (za 1-2 noći) obezbeđuju sami, o svom trošku ili to čini francuska organizacija (ukoliko su se opredelili za opciju da im francuska organizacija obezbedi smeštaj tokom trajanja programa) i troškovi su uključeni u cenu usluge obezbeđivanja smeštaja.

Za one koji sami obezbeđuju smeštaj, najbolje je da bukiraju mesto u nekom od hostela ili studentskih domova u Parizu. Francuska organizacija može poslati kontakte, ukoliko je potrebno.

Smeštaj

Postoje 2 mogućnosti za obezbeđivanje smeštaja u Francuskoj:

 1. Smeštaj obezbeđuje sam učesnik programa

Odmah pošto dobije radnu ponudu,  kandidat treba da počne sa traženjem smeštaja, vodeći računa da se on nalazi u blizini posla odn. da se javnim prevozom lako stiže do posla.

 1. Smeštaj obezbeđuje francuska organizacija (na upit, uz doplatu).

Ukoliko se kandidat opredeli za ovu opciju, potrebno je da u prijavi naznači da želi da mu smeštaj obezbedi francuska organizacija, kao i da uplati troškove ove usluge.

Učesnicima programa smeštaj je obezbeđen u studentskim domovima i hostelima, koji se nalaze u blizini posla odn. javnog prevoza kojim se lako stiže do posla, u  različitim tipovima soba (od 1-krevetnih do višekrevetnih soba). U agenciji se mogu dobiti detaljnije informacije o smeštaju.

Pošto rezervacija smeštaja bude potvrđena, kandidatu se šalju informacije o smeštaju. Pre nego sto se potvrdi rezervacija smeštaja, neophodna je saglasnost kandidata.

Učesnik programa je u obavezi da u obezbeđenom smeštaju boravi tokom čitavog trajanja programa, kao i da poštuje istaknuti kućni red.

Troškovi usluge obezbeđivanja smeštaja iznose 140 EUR, uplaćuju se prilikom prijavljivanja na program i nepovratni su.

Istovremeno je potrebno uplatiti i depozit za smeštaj u iznosu od 300 EUR. Depozit se vraća na kraju programa, osim u slučaju da je pričinjena šteta ili ranije napusti smeštaj.

Cena programa

 • Cena programa zavisi od opcije programa:
 1. Opcija Job Placement   –        950 EUR
 2. Opcija Self Placement   –        710 EUR
 • Troškovi prijavljivanja za obe opcije iznose 8.000 din

Cena uključuje:

 • obradu prijave i preliminarni intervju u agenciji
 • skype intervju sa francuskom organizacijom (pre prijema na program)
 • obezbeđivanje radne ponude (Job Placement)
 • provera radne ponude (Self Placement)
 • obezbeđivanje dokumenta APT (Autorisation Provisoire de Travail)
 • otvaranje računa u francuskoj banci
 • organizovanje orijentacionog sastanka u Parizu (na početku programa)
 • osiguranje od građanske odgovornosti
 • pomoć i asistenciju tokom trajanja programa

Dinamika plaćanja

 1. Prilikom prijavljivanja na program:
 • 8.000 din –  troškovi prijavljivanja
 • 350 EUR  –   I rata

1.1 Kandidati koji žele da im smeštaj obezbedi francuska organizacija treba da uplate i

 • 140 EUR –    troškovi usluge obezbeđivanja smeštaja
 • 300 EUR –    depozit za smeštaj
 1. Nakon dobijanja Potvrde o prijemu na program:
 • 600 EUR (Job Placement opcija)         – II rata
 • 360 EUR (Self Placement opcija)        – II rata

Cena ne uključuje

 • putno zdravstveno osiguranje
 • putne troškove
 • troškove smeštaja u Francuskoj
 • lične troškove

Prijavljivanje

Zainteresovani kandidati se na program mogu prijaviti tokom čitave godine, a najkasnije 7 nedelja pre željenog početka programa.

Za prijavljivanje je potrebno dostaviti:

 • čitko popunjenu prijavu (obavezno svaku stranu datirati i potpisati)
 • CV na francuskom jeziku (u “word” formatu), sa fotografijom

i naznačenim radnim iskustvom

 • Motivaciono pismo (na francuskom jeziku) naslovljeno na poslodavca (sa navedenim radnim iskustvom)
 • Motivaciono pismo (na francuskom jeziku) naslovljeno na francusku organizaciju, u kome je potrebno navesti lične motive za učešće na programu. Poželjno je navesti i druge informacije koje kandidatu idu u prilog.
 • Preporuke (ukoliko ih imate)
 • Fotokopiju pasoša
 • Fotokopiju Index-a
 • Fotokopiju studentske kartice
 • Uverenje sa fakulteta o studiranju + overeni prevod na francuski
 • Izvod iz matične knjige rođenih + overeni prevod na francuski
 • Instrukcije za uplatu iz inostranstva iz banke

Nepotpune prijave neće biti uzimane u razmatranje.

Najkasnije 2 nedelje pre puta potrebno je dostaviti:

 • Polisu putnog zdravstvenog osiguranja
 • Informacije o vremenu i mestu dolaska u Pariz
 • Informacije o smeštaju (za učesnike programa koji sami obezbeđuju smeštaj)

Procedura

 1. Posto kandidat dostavi dokumentaciju agenciji, biće zakazan intervju radi provere ispunjenosti uslova za učešće na programu.
 2. Nakon toga, agencija prijavu kandidata, prosleđuje francuskoj organizaciji, koja će ga u roku od 48h od dobijanja prijave, kontaktirati radi zakazivanja skype intervjua
 1. Nakon obavljenog skype intervjua (najkasnije u roku od 2 nedelje) francuska organizacija šalje Potvrdu o prijemu kandidata na program, koja predstavlja ugovor.
 2. Prijava kandidata se zatim prosleđuje poslodavcima, zainteresovanim za prijem studenata na rad preko leta. Može se dogoditi da poslodavac direktno kontaktira kandidata telefonom. Odluku o angažovanju kandidata donosi poslodavac.
 3. Pošto poslodavac potvrdi da studenta prima na rad, francuska organizacija šalje kandidatu radnu ponudu na potpis. Svojim potpisom, učesnik programa potvrđuje da je saglasan sa uslovima iz radne ponude i obavezuje se da će ih poštovati. U radnoj ponudi se nalaze informacije o poslodavcu, vrsti posla, datumima početka i završetka posla, visini zarade, broju radnih sati i sl.
 4. Ukoliko bi se dogodilo da kandidat ne dobije radnu ponudu pre puta,  francuska organizacija će, tokom orijentacionog sastanka u Parizu, organizovati razgovore kandidata sa zainteresovanim poslodavcima. Zakazuje se ukupno 3 sastanka i to tako što se, ukoliko kandidat nije dobio posao nakon sastanka sa prvim poslodavcem, zakazuje razgovor sa drugim poslodavcem itd. Kandidat je obavezan da prihvati zakazane razgovore sa poslodavcima (Napomena: Ova situacija se veoma retko javlja. Kandidati uglavnom svoje radne ponude dobijaju pre polaska na put).
 5. Odmah pošto kandidatu bude obezbeđen posao, francuska organizacija   aplicira, kod nadležnog državnog organa, za dobijanje dokumenta APT (Autorisation Provisoire de Travail).

Odobravanje APT je u isključivoj nadležnosti državnih organa Francuske.

Opšte informacije

Odustajanje od učešća na programu

Ukoliko učesnik programa odustane od učešća na programu pre dobijanja radne ponude,  agencija zadržava iznos od 100 EUR

Ukoliko učesnik programa odustane od učešća na programu nakon dobijanja radne ponude, agencija zadržava iznos od 200 EUR.

Ukoliko učesnik programa odustane od učešća na programu nakon dobijanja Autorisation Provisoire de Travail – ATP, nema pravo na povraćaj novca.

Troškovi prijavljivanja su nepovratni.

Anulacija i prekid programa

Francuska organizacija zadržava pravo da otkaže program, bez prava na refundaciju, ukoliko učesnik programa:

 • odbije ponuđenu radnu ponudu (koja je u saglasnosti sa njegovim zahtevima navedenim u prijavi)
 • svojevoljno napusti poslodavca
 • dobije otkaz od strane poslodavca

Učesniku programa koji dobije otkaz ili napusti poslodavca, bez prethodnog informisanja francuske organizacije, neće biti obezbeđen drugi posao.

Zdravstveno osiguranje

Učesnici programa moraju, tokom čitavog trajanja programa, biti zdravstveno osigurani  do iznosa od 30.000 EUR (sa uključenom uslugom i troškovima repatrijacije).

Zdravstveno osiguranje, učesnici programa pribavljaju sami ili posredstvom agencije, na upit.

Polisa osiguranja mora biti dostavljena agenciji najkasnije 2 nedelje, pre početka programa.

Za sve ušesnike programa poslodavac obezbeđuje osiguranje od povrede na radu, a francuska organizacija, osiguranje od građanske odgovornosti. Ukoliko bi se dogodilo da poslodavac od kandidata zahteva da sam aplicira sa social security, francuska organizacija će mu u tome pomoći.

Napomena: Agencija iz Francuske i Karavan travel ne odgovaraju za eventualni gubitak stvari ili štetu koju pričini učesnik programa tokom boravka u Francuskoj.

Opšti uslovi programa

 • Program Work in France je radni program kulturne razmene studenata. Od učesnika programa se očekuje da budu savesni i odgovorni prema radu, poštuju utvrđeni radni raspored i radnu disciplinu.
 • Organizatori programa programa ulažu maksimalne napore kako bi boravak učesnika programa u Francuskoj bio dobro organizovan i prijatan. Da bi sve funkcionisalo kako treba, veoma je važno da učesnici programa informišu organizatora programa o svim eventualnim problemima i teškoćama koji se jave tokom programa, kao i da slede uputstva koja budu dobili od njih.
 • Učesnik programa je obavezan da radi kod poslodavca kod koga mu je obezbeđen posao. Odlazak kod drugog poslodavca je kršenje pravila programa i povlači za sobom prekid programa i povratak u matičnu zemlju.
 • Učesnik programa je dužan da poštuje pravila i regulaciju programa ustanovljenu od strane francuske organizacije. U slučaju nepoštovanja pravila programa, učesnik programa ce biti “skinut” sa programa, bez prava na povraćaj novca, ni pod jednim uslovom.
 • Za vreme radnog angažovanja, učesnici programa su pod jurisdikcijom francuskog radnog zakonodavstva. Oni su obavezni da poštuju: zakazano vreme intervjua, pravila o oblačenju na radnom mestu, datume početka i završetka radnog angažovanja, radno vreme, uslove rada, interna pravila kompanije i sl.).
 • Francuska organizacija obezbeđuje posao kandidatima stupajući u kontakt sa poslodavcima iz Francuske koji su zainteresovani da prime studente na rad.
 • Organizacija iz Francuske je u obavezi da učesniku programa obezbedi jednu radnu ponudu. Učesnici programa nemaju mogućnost biranja radnih ponuda. Ukoliko učesnik programa odbije ponuđenu radnu ponudu, organizator programa mu ne garantuje dobijanje druge radne ponude.

Smeštaj

 • Prilikom rezervacije smeštaja posebno se vodi računa da on bude u blizini posla ili da je dobro povezan javnim gradskim prevozom sa njim.
 • Smeštaj se plaća unapred. Učesnik programa plaća smeštaj za prvi mesec, odmah po dolasku u Francusku.
 • Okvirni mesečni troškovi za smeštaj u Francuskoj kreću se od 450 – 600 EUR.

Putovanje

 • Učesnik programa sam organizuje putovanje do Pariza.
 • Putovanje do Pariza može organizovati i agencija, na upit.
 • Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da poslodavac otkaže radnu ponudu zbog kašnjenja početka programa (usled kasnijeg dolaska učesnika programa, u slučaju kada putovanje organizuje sam učesnik programa).
 • Ukoliko učesnik programa ne može da doputuje u dogovorenom terminu, potrebno je da o tome obavesti poslodavca i agenciju.

U suprotnom, može se desiti da radna ponuda bude otkazana.

 • Učesnik programa je u obavezi da agenciju obavesti o tačnom načinu, vremenu i mestu dolaska u Pariz, najkasnije 2 nedelje pre početka programa.

Budžet

 • Za uspešan boravak u Francuskoj, važno je dobro isplanirati put i poneti dovoljno novca za nužne tročkove do prve zarade.
 • Preporuka francuske organizacije je da kandidati prilikom polaska na put imaju na raspolaganju oko 1.500 EUR, kako mogli da pokriju troškove do prve plate (troškovi za ishranu, lokalni prevoz, smeštaj i džeparac).
 • U budžetu treba predvideti i troškove za prevoz od Pariza do poslodavca, za kandidate koji će raditi kod poslodavaca van Pariza.

Galerija Work&Travel France