Za 30 godina poslovanja, postali smo jedna od vodećih agencija u regionu za programe obrazovnog turizma. Ponosimo se činjenicom da smo u ovom delu Evrope, prvi započeli sa realizacijom programa Work & Travel USA.

Najnovije vesti

Pratite nas
Image Alt

Work and Travel prijava

  Prijavljujem se za opciju programa:

  ___
  Uz prijavu obavezno dostaviti i sledeca dokumenta:
  POTVRDU O UPLATI TROŠKOVA PRIJAVLJIVANJA,
  POTVRDU SA FAKULTETA O STUDIRANJU (original),
  KOPIJU PRVE STRANICE PASOŠA I američke vize (ukoliko postoji).
  Da bi prljava blla uzeta u razmatranje, priložena dokumentacija mora biti kompletna.
  Napomena: Pre prijavljivanja, obavezno pažljivo pročitaj Program W&T USA 2024 agencije Karavan travel.


  (dan, mesec, godina)  (dan, mesec, godina - pasoš mora biti važeći najmanje još 6 meseci nakon povratka iz SAD)
  Da li si nekada bio/bila u SAD?  Da li ti je nekad odbijen zahtev za vizu SAD?


  OBRAZOVANJE:


  Na koju vrstu studija si upisan/upisana školske 2023/2024?  Status studija:

  Da li si nekada obnovio/obnovila godinu?  Da li si imao pauze tokom studiranja?  (Datum početka letnjeg raspusta:

  (Datum završetka letnjeg raspusta:)

  Znanje engleskog jezika (po ličnoj proceni):

  ___
  INFORMACIJE O RODITELJIMA:  KONTAKT U SLUČAJU HITNOSTI (EMERGENCY CONTACT)
  PRIJATELJI:
  NAPOMENA
  Ukoliko članovi grupe navedu različite zahteve, smatraće se da su odlučili da se razdvoje tj. idu sami na program.
  Ukoliko na program idem u većoj grupi (4 iii više prijatelja), svestan-a sam da treba da budem fleksibilniji-a po pitanju posla, lokacije i datuma polaska, kako bih omogućio-la sebi i društvu da dobijemo posao kod istog poslodavca.
  Na program idem sam/sama?  ___
  *SAMO ZA SELF PLACEMENT OPCIJU:
  Radnu ponudu obezbeđujem:
  ___
  IZJAVA
  lzjavljujem da sam, u cilju prijave na program Work & Travel USA dobrovoljno dao/dala svoje lične podatke.


  ___

  ___

  Call Now Button