Viziranje u Beogradu 2017

PROCEDURA ZA ZAKAZIVANJE TERMINA ZA VIZIRANJE:

 1. Uplati taksu za viziranje (160 USD u dinarskoj protivvrednosti, prema kursu utvrđenom od strane Konzulata SAD). Tačan iznos u dinarima i instukcije za plaćanje su poslati na email.
 2. Popuni elektronski formular DS-160. Formular se nalazi na linku: https://ceac.state.gov/GENNIV/Default.aspxPre popunjavanja, pažljivo pročitaj Instrukcije za popunjavanje i Predstavljanje formulara DS-160, koje se nalaze na linku: https://karavantravel.org/viziranje-2017/ . Obavezno u formular unesi broj FIKSNOG telefona na koji, tebe ili tvoje roditelje, ambasada može kontaktirati.
 3. Kada popuniš i potpišes formular DS-160, dobićeš konfirmacionu stranu – Confirmation Page. Odštampaj Confirmation Page i ceo formular DS-160.
 4. Confirmation Page potvrdu o uplati takse za viziranje, pošalji agenciji na emailworktravel@karavantravel.rs .

Napomena 1:  Popunjavanje dokumenta DS-160 i uplata takse za vizu se obavlja pre dostavljanja dokumentacije za viziranje agenciji. Tek pošto dobije Confirmation Page i potvrdu o uplaćenoj taksi, agencija može otpočeti sa procesom zakazivanja termina za viziranje.

Napomena 2: Nemoj da koristiš individualno Servis za zakazivanje termina za viziranje Konzulata SAD! Zakazivanje termina za dobijanje J-1 vize mogu da vrše samo ovlašćenje agencije.

Napomena 3: U slučaju da se ne unese fiksni broj telefona u formular DS-160 ili se utvrdi da broj nije validan, zahtev za dobijanje vize može biti odbijen.

Napomena 4: Formular DS-160 možeš štampati na dva načina:

 1. Neposredno nakon elektronskog potpisa formulara na “Print Application”. U tom slučaju, vodi računa da, kada izadješ iz aplikacije, nije moguće štampati ili sačuvati formular, već ćeš morati ponovo popunjavati isti formular
 2. Pre elektronskog potpisa, u delu Review, štampaj samo stranicu “Personal/Address/Phone and Passport Information”. Kada odštampaš ovu stranicu, možeš da nastaviš sa popunjavanjem i potpišete formular.

Potrebno je da agenciji, ŠTO JE MOGUĆE PRE,  dostaviš konfirmacionu stranu i dokaz o uplati takse za vizu, kako bi zakazali najpovoljniji termin. Ostalu dokumentaciju za viziranje dostavićes naknadno, a najkasnije 10 dana pre zakazanog termina za viziranje. O terminu za viziranje obavestićemo te čim bude odobren.

 

DOKUMENTACIJA NEOPHODNA ZA VIZIRANJE:

Najkasnije 10 dana, pre zakazanog termina za viziranje, dostavi agenciji sledeća dokumenta:

 1. Confirmation Page – odštampanu konfirmacionu stranu
 2. Ceo Formular DS-160 ili stranicu Personal/Address/Phone and Passport Information formulara DS-160
 3. 1 fotografiju formata za američku vizu (dimenzija 5x5cm). Instrukcije za fotografiju
 4. Biometrijski pasoš  (koji mora da važi još najmanje 6 meseci od datuma predviđenog za završetak programa)
 5. Index
 6. Potvrdu o studiranju (original)
 7. Transkript ocena – potvrda o položenim ispitima (original)
 8. Radnu ponudu iz SAD (odštampaj i priložiti uz ostalu dokumentaciju)
 9. Potpisan dokument DS-2019 (koji ćeš dobiti u agenciji, prilikom predaje dokumentacije)
 10. SEVIS I-901 Payment confirmation (35 USD) – potvrda o uplati SEVIS troškova (ovi troškovi su uplaćeni sa 2. ratom programa). Potvrdu ćeš dobiti u agenciji, prilikom predaje dokumentacije)
 11. Urađen test (Izaberi jedan od ponudjenih: test1, test2test3, test4 i reši ga). Da bi uspešno uradio/la test, potrebno je da pročitaš brošuru na linku: http://travel.state.gov/content/visas/en/general/rights-protections-temporary-workers.html. Tokom intervjua za vizu moguće je da će biti postavljena i neka pitanja iz ove brošure.
 12. Dokaz o čvrstim vezama sa zemljom porekla (dokazi o posedovanju nepokretnosti, imovnom stanju i sl.) – ova dokumenta nisu obavezna.

Na linku https://karavantravel.org/viziranje-2017/ nalaze se:

 • Instrukcije za popunjavanje formulara DS-160
 • Predstavljanje formulara DS-160
 • Instrukcije za fotografiju
 • Brošura o pravima radnika u SAD
 • testovi
 • Najčešće postavljana pitanja.