studiranje u inostranstvu

Studiranje u inostranstvu

Pripremni programi studiranja i posredovanje pri upisu na univerzitete

Uslov: Završena srednja škola, položen odgovarajući test engleskog jezika, odgovarajući broj akademskih kredita

Lokacija: Evropa, SAD

Smeštaj i ishrana: Više opcija

Početak programa: Tokom čitave godine

Trajanje programa: 3 meseca – 4 godine

Prijavljivanje: Tokom čitave godine

Detaljnije