Putno zdravstveno osiguranje

Putno osiguranje pruža Vam potpunu i pouzdanu zaštitu dok ste na  putovanju i privremenom boravku u inostranstvu, u slučaju iznenadnih bolesti ili nesrećnog slučaja. Na taj način, potpunu brigu o Vama preuzimamo mi.

Troškovi medicinske, putne i pravne asistencije su veoma visoki u inostranstvu, tako da kupovinom polise putnog osiguranja obezbeđujete da u slučaju bolesti ili nesrećnog slučaja navedene troškove plati osiguravajuća kompanija umesto Vas.

Naš partner je osiguravajuće društvo Wiener .