Za 30 godina poslovanja, postali smo jedna od vodećih agencija u regionu za programe obrazovnog turizma. Ponosimo se činjenicom da smo u ovom delu Evrope, prvi započeli sa realizacijom programa Work & Travel USA.

Najnovije vesti

Pratite nas
Image Alt

Work & Travel USA

Work & Travel USA

O PROGRAMU

Program Work & Travel USA je program međunarodne kulturne razmene – Exchange Visitor Program. Ovaj program pruža mogućnost studentima iz citavog sveta da, tokom leta, borave u SAD, upoznaju različite kulture, američki način života, steknu nove prijatelje i usavrše engleski jezik. Kako bi obezbedili finansijska sredstva za boravak u Americi, učesnici programa obavljaju, studentske poslove u sektorima turizma, ugostiteljstva, trgovine i sl.

ONLINE PRIJAVA ZA PROGRAM WORK & TRAVEL 2024

preuzmi pdf

Brošura – Work & Travel USA 2023

cenovnik preuzmi pdf 2023

Cenovnik – Work & Travel USA 2023

prijava pdf

Prijava – Work & Travel USA 2023

O NAMA

Naša misija je da mladima približimo svet, omogućimo im da putuju, uče strane jezike, steknu nova iskustva i znanja, upoznaju druge kulture, prošire krug prijatelja, postanu samostalni, vrate se kuci zadovoljni, bogatiji za nova iskustva i dodatno osposobljeni za nastavak školovanja i razvoj svoje karijere.

Tokom protekle 33 godina poslovanja, postali smo jedna od vodećih agencija u regionu bivše Jugoslavije za programe obrazovnog turizma. U svet smo poslali više od 20 000 mladih koji su učestvovali na nekom od naših programa. Ponosimo se činjenicom da smo u ovom delu Evrope, prvi započeli sa realizacijom programa Work & Travel USA.

ČIME SE BAVIMO

Karavan travel je specijalizovan za obrazovni turizam i programe međunarodne kulturne razmene.

Među programima, najpoznatiji su:

Pored programa za mlade, u agenciji se mogu obezbediti i:

LICENCA I ČLANSTVO

Karavan travel poseduje nacionalnu licencu za organizovanje turističkih putovanja (OTP br. 239/2021) i član je više domaćih i međunarodnih asocijacija:

YUTA – Nacionalnog udruženja turističkih agencija

UTAS – Udruženje turistickih agencija Srbije

WYSE Travel Confederation

IAPA – International Au Pair Association

ICEF Agent

IATA- International Air Transportation Association

NAŠI PARTNERI

Sponzor organizacije iz SAD, koje su organizatori programa Work & Travel USA.

Organizacija InterExchange iz Njujorka, osnovana 1968. godine, jedna je od vodećih američkih organizacija za programe kulturne razmene sudenata. Sa ovom organizacijom, koja poseduje licencu američke vlade za realizaciju programa kulturne razmene studenata, Karavan travel sarađuje od 1993.godine.

Agencije Narom Travel iz Makedonije, Montconsult iz Podgorice i Karavan International iz Banja Luke, u saradnji sa kojima dugi niz godina, šaljemo studente na program W&T USA

Uslovi za učešće na programu

Ko može da učestvuje na programu?

Pravo učešća na programu Work & Travel USA imaju isključivo STUDENTI:

 • koji redovno polažu ispite
 • starosti između 18 i 28 godina
 • govore engleski jezik u meri neophodnoj za sporazumevanje
 • tolerantni, fleksibilni, odgovorni, savesni, vredni…
Opcije programa

Postoje dve opcije Work and Travel programa:

Prva je takozvana Job Placement opcija gde posao obezbeđuje “Sponzor organizacija” – kompanija iz USA koja traži sezonske radnike.

Druga opcija je Self Placement opcija gde posao obezbeđujete sami – imate već obezbeđen posao koji ste sami organizovali.

 

OPCIJA 1 (Job Placement)

Radnu ponudu u SAD obezbeđuje Sponzor organizacija.

 

 

Program obuhvata: obezbeđivanje radne ponude, povratne avio karte, zdravstvenog osiguranja, dokumenta DS-2019, SEVIS dokumenta (I-901), formulara za dobijanje socijalnog broja (Social Security Number), pripremu za razgovor sa poslodavcem i intervju u USA ambasadi, instrukcije za putovanje do poslodavca, podršku tokom trajanja programa (besplatan servis telefon dežuran 24h, informator za učesnike programa i dr.).

 

OPCIJA 2 (Self Placement)

Radnu ponudu u SAD obezbeđuje učesnik programa.

Program obuhvata: proveru radne ponude (koju je sam obezbedio učesnik programa), obezbeđivanje povratne avio karte, zdravstvenog osiguranja, dokumenta DS-2019, SEVIS dokumenta (I-901), formulara za dobijanje socijalnog broja (Social Security Number), pripremu za intervju u USA ambasadi, podršku tokom trajanja programa (besplatan dežuran servis telefon, informator za učesnike programa i dr.).

Napomena: Obezbeđeni posao mora biti u skladu sa regulacijom State Department-a.

Poslovi i lokacije

OPCIJA 1 (Job Placement)

Učesnici programa obavljaju studentske, sezonske poslove, na različitim lokacijama širom SAD (u hotelima, restoranima, prodavnicama, zabavnim i nacionalnim parkovima, odmaralištima, golf klubovima i sl.). Od učesnika programa se očekuje da budu odgovorni, ozbiljni, feksibilni, savesni i vredni.

Dobijanje radne ponude zavisi, u velikoj meri, od samog učesnika programa (znanja engleskog jezika, radnog iskustva, znanja i veština koje poseduje, termina odlaska i dužine trajanja radnog dela programa), kao i od potreba poslodavaca iz SAD.

 

KAKO DOĆI DO ODGOVARAJUĆE RADNE PONUDE

Kandidati imaju, preko svojih online profila, uvid u raspoložive radne ponude, na koje mogu da apliciraju.

Poslodavci imaju pristup istom aplikacionom sistemu, tako da putem njega mogu kandidatima da direktno ponude konkretnu radnu ponudu, po istom principu. Neretko se događa da poslodavci zakažu online intervuju sa kandidatom, pre nego što mu ponude posao.

Povremeno, Sponzor organizacije iz SAD šalju agenciji specijalne radne ponude na koje mogu aplicirati zainteresovani kandidati. Selekcija kandidata za pojedine radne ponude se obavlja putem Job Fair-a. Radne ponude za Job Fair se popunjavaju po principu “first come – first served”.

 

 

OPCIJA 2 (Self Placement)

Studenti prijavljeni na Self Placement opciju programa, u obavezi su da, pored ostalih dokumenata, prilože i radnu ponudu sa obezbeđenim smeštajem (na odgovarajućem formularu). Radna ponuda mora biti čitko i u celosti popunjena i potpisana od strane studenta i poslodavca iz SAD. Datumi na prijavi i radnoj ponudi se moraju podudarati!

Obaveza Sponzor organizacije iz SAD je da proveri i potvrdi verodostojnost dostavljene radne ponude i obezbeđenog smeštaja. Ukoliko Sponzor organizacija ne prihvati dostavljenu radnu ponudu, kandidat mora da obezbedi novu radnu ponudu ili mu, u suprotnom, neće biti dozvoljeno učešce na programu.

Neophodno je da poslodavac bude dostupan, kako bi Sponzor organizacija mogla sa njim da stupi u kontakt. Poslodavac je u obavezi da Sponzor organizaciji dostavi određena dokumenta, kao dokaz da legalno posluje (Business licence i Worker’s compensation number). Posedovanje navedenih dokumenata je neophodno kao uslov za prijem W&T studenata na rad preko leta.

Lista poslova koji se NE prihvataju za učešće na W&T programu dostupna je na linku: https://www.interexchange.org/travel-abroad/work-travel-us-a/resources/job-requirements/

Smeštaj

OPCIJA 1 (Job Placement)

Smeštaj uglavnom obezbeđuju poslodavci iz SAD. Međutim, ima i onih poslodavaca koji obezbeđuju isključivo posao, ali NE i smeštaj. Informacije o smeštaju se nalaze u okviru radne ponude (uslovi i cena smeštaja za kandidate kojima je poslodavac obezbedio smeštaj odn.instrukcije za pronalaženje smeštaja, koje daje sam poslodavac ili Sponzor organizacija, za kandidate kojima poslodavac nije u mogućnosti da obezbedi smeštaj).

Tačnu adresu smeštaja koji je sam obezbedio, kandidat je obavezan da dostavi agenciji, pre viziranja.

Smeštaj je skroman i podrazumeva višekrevetne sobe, uz upotrebu kupatila, a ponekad i kuhinje. Cena smeštaja zavisi od više faktora. Smeštaj može biti besplatan, ali i koštati više od 100 USD/nedeljno. Plaćanje smeštaja se najčešće reguliše odbijanjem troškova za smeštaj od zarade. Pojedini poslodavci odn. stanodavci zahtevaju da studenti, pre dolaska u SAD, uplate depozit. Instrukcije za plaćanje depozita kandidati dobijaju direktno od poslodavca. Ukoliko nije načinjena šteta, na kraju programa, poslodavac vraća depozit.

OPCIJA 2 (Self Placement)

Učesnici Self Placement opcije programa sami obezbeđuju smeštaj u SAD. U pronalaženju odgovarajućeg smeštaja najčešce im pomažu poslodavci. Informacije o obezbeđenom smeštaju moraju biti navedene u radnoj ponudi. U protivnom, radna ponuda neće biti potvrđena od strane Sponzor organizacije.

Cene programa

Work & Travel cena programa

 • Job Placement
 • $ 1695
  u dve rate
 • I rata – $ 300

  II rata – $ 1.395

   

 • Self Placement
 • $ 1350
  u dve rate
 • I rata – $ 300

  II rata – $ 1050

   

  ONLINE PRIJAVA


Troškovi prijavljivanja: Srbija – 8.500 RSD, BIH – 130 KM, Crna Gora – 80 EUR


 

Napomena: Cene važe za sve kompletne prijave prosleđene sponzoru (status “submitted”) do 31. januara 2023. Nakon toga cene se uvećavaju za 100 $.

Studenti koji su preko Karavana vec učestvovali na programu Work & Travel USA imaju dodatni popust od 50 $.

Dinamika plaćanja za sve opcije

 • Troškovi prijavljivanja – prilikom prijavljivanja na program
 • I rata – nakon obavljenog intervjua
 • SEVIS troškovi – nakon potpisivanja radne ponude
 • II rata – nakon viziranja

ŠTA JE UKLJUČENO U CENU?

OPCIJA 1 – JOB PLACEMENT

 • Obezbeđivanje radne ponude od strane Sponzor organizacije iz SAD
 • Pomoć i saveti prilikom odabira posla
 • Uputstvo za pripremu za intervju sa poslodavcima iz SAD
 • Zdravstveno osiguranje za period važenja dokumenta DS-2019
 • Obezbeđivanje dokumenta DS-2019
 • Intervju i provera znanja engleskog jezika
 • Orijentacioni program
 • Ponuda avio karte
 • Uputstvo za putovanje do poslodavca
 • Zakazivanje termina za viziranje i priprema za razgovor u Konzulatu SAD
 • Informacije i formulari za apliciranje za dobijanja socijalnog broja u SAD
 • Pomoć tokom trajanja programa, besplatan dežuran servis telefon, Informator za učesnike programa.

OPCIJA 2 – SELF PLACEMENT:

 • Provera radne ponude
 • Zdravstveno osiguranje za period važenja Dokumenta DS-2019
 • Obezbeđivanje dokumenta DS-2019
 • Intervju i provera znanja engleskog jezika
 • Orijentacioni program
 • Ponuda avio karte
 • Informacije i formulari za apliciranje za dobijanje socijalnog broja u SAD
 • Zakazivanje termina za viziranje i priprema za razgovor u Konzulatu SAD
 • Pomoć tokom trajanja programa, besplatan dežuran servis telefon, Informator za učesnike programa.

ŠTA NIJE UKLJUČENO U CENU?

 • Avio karta
 • Zdravstveno osiguranje za dodatni mesec
 • SEVIS troškovi (35 USD)
 • Troškovi viziranja
 • Transfer do poslodavca
 • Troškovi smeštaja i ishrane u SAD
Prijavljivanje

Šta je potrebno dostaviti prilikom prijave za program Work & Travel USA?

Kandidati koji žele da se prijave za učešće na programu Work & Travel USA, uz preliminarnu papirnu prijavu, dostavljaju i sledeća dokumenta:

  • potvrdu sa fakulteta o studiranju (original),
  • Indeks (na uvid),
  • dokaz o uplati troškova prijavljivanja,
  • fotokopiju prve strane pasoša i
  • fotokopiju američkih viza iz pasoša (ukoliko ih ima).

Sponzor organizacija zadržava pravo da, eventualno, zatraži i dodatna dokumenta. Nakon prijavljivanja sa kandidatom se obavlja intervju na engleskom jeziku. O prijemu kandidata na program, konačnu odluku donosi Sponzor organizacija iz SAD.

ONLINE PRIJAVA

Troškovi prijavljivanja: Srbija – 8.500 RSD, BIH – 130 KM, Crna Gora – 80 EUR


INSTRUKCIJE ZA UPLATU TROŠKOVA PRIJAVLJIVANJA

SRBIJA

Primalac: Karavan travel d.o.o. Beograd, ul. Braće Grim 20a,

Svrha uplate: prijava na program W&T USA 2023,

Racun br.: 205-10122-83

BOSNA I HERCEGOVINA

Primalac: Karavan International, ul. Aleja Svetog Save br. 59, Banja Luka,

Svrha uplate: prijava na program W&T USA 2023,

Račun br: 571-010-00002035-70

CRNA GORA

Instrukcije za uplatu se dobijaju u agenciju Montconsult doo, Podgorica

Opšte informacije o programu

Interjvu i orijetacioni program

Za sve studente prijavljene na program, obavezan je intervju na engleskom jeziku. Tokom intervjua utvrđuje se nivo znanja engleskog jezika i ispunjenost uslova za učešće na Work & Travel USA programu.

Orijentacioni program je, prema regulaciji State Department-a, obavezan za sve učesnike programa i obavlja se pre izdavanja Dokumenta DS-2019 i viziranja.
Sponzor organizacija izdaje Dokument DS-2019 tek nakon obavljene orijentacije. Orijentacioni program priprema i organizuje Sponzor organizacija i radi se online, na online aplikaciji Sponzora.
Kandidati koji su već učestvovali na W&T USA programu, u obavezi su da ponovo odgledaju orijentacioni program.

 

Zarada tokom programa

Prema propisima SAD zagarantovana federalna najniža zarada iznosi 7,25 USD po satu rada, s tim da svaka federalna država propisuje svoju minimalnu zaradu. Cena rada može biti i niža od propisanog minimuma, ukoliko radna pozicija podrazumeva bakšiš (tips).

Studenti rade u proseku 32-40 sati nedeljno. Dozvoljen je i prekovremeni rad kod istog poslodavca (ukoliko postoji potreba za tim).

Učesnici programa imaju pravo da rade i tzv. dodatni posao koji oni sami, na licu mesta, pronađu. Dodatni posao mora, međutim, biti odobren od strane Sponzor organizacije i ne sme da ugrožava posao koji je obezbedila Sponzor organizacija. Većina kandidata koristi ovu mogućnost, pa na taj način ostvaruje i veću zaradu.

Prekovremeni rad i pronalaženje tzv. dodatnog posla, nisu garantovani programom.

Poslodavci zarade isplaćuju nedeljno odn. dvonedeljno.

Preporuka Sponzor organizacije je da studenti prilikom odlaska na program, imaju na raspolaganju oko 1.000 USD, za pokriće eventualnih troškova do isplate prve zarade.

 

Viza

Učesnici W&T programa dobijaju J-1 vizu (Exchange Visitors Visa). Ova viza im omogućava da rade kod poslodavaca u SAD najviše 4 meseca. Nakon isteka radnog dela programa, J-1 viza pruža studentima mogućnost da u SAD borave još najviše 30 dana, u cilju turističkog obilaska SAD. Zahtev za izdavanje J-1 vize studenti podnose Konzulatu SAD u zemlji čiji su državljani odn. u kojoj studiraju i imaju prijavljeno boravište. Zahtev se podnosi lično ili posredstvom agencije.

Na razgovor u Konzulat SAD odlazi se lično. Sponzor organizacija, obezbeđuje dokumenta koja se odnose na program i svrhu boravka u SAD. Pored ovih dokumenata, potrebno je da kandidati pribave i dodatnu dokumentaciju.

Spisak dokumenata i rok za dostavljanje, kandidati dobijaju od agencije, pre viziranja.

Napomena: Procedura viziranja kao i odobravanje vize u isključivoj su nadležnosti Konzulata SAD.

 

Dokument DS-2019

Dokument DS-2019 izdaje Sponzor organizacija i na osnovu njega učesnik programa dobija J-1 vizu. Prilikom ulaska u SAD, ovaj dokument mora da stoji u pasošu, uz vizu.

Napomena: Učesnici Programa mogu da rade u SAD isključivo u periodu validnosti Dokumenta DS-2019.

Sponzor programa određuje datume validnosti dokumenta DS-2019, na osnovu datuma upisanih u aplikaciji i radnoj ponudi i u skladu sa regulacijom US Department of State.

 

SEVIS – Student and Exchange Visitor Information System

Prilikom podnošenja dokumentacije za viziranje, Konzulatu SAD se dostavlja i SEVIS dokument (I-901). Bez ovog dokumenta, molba za odobrenje vize neće biti uzeta u razmatranje.

Naknada za SEVIS iznosi 35 USD i plaća se prema instrukcijama dobijenim od agencije, nakon potpisivanja radne ponude.

SEVIS je američki sistem za evidenciju i praćenje učesnika Exchange Visitor Program-a.

Učesnici programa imaju obavezu:

 • da se najkasnije 5 (pet) dana po ulasku u SAD, registruju u SEVIS sistem
 • da najmanje jednom u 30 dana ažuriraju svoje podatke u SEVIS sistemu (prema instrukcijama dobijenim od Sponzor organizacije)
 • da u SEVIS sistemu, u slučaju promene poslodavca odn. adrese smeštaja, obavezno odmah ažuriraju podatke o novom poslodavcu odn. novoj adresi

Sankcija za nepoštovanje ovih obaveza je ukidanje vize!

 

Zdravstveno osiguranje

Zdravstveno osiguranje je obavezno i uključeno u cenu programa. Zdravstveno osiguranje obezbeđuje Sponzor organizacija iz SAD.
Učesnici programa, pre puta, putem emaila odn. personalnog online profila, dobijaju od Sponzor organizacije, polisu osiguranja i sve informacije o obezbeđenom zdravstvenom osiguranju i procedurama.
Reč je o posebnom zdravstvenom osiguranju za učesnike programa W&T USA (u skladu sa regulacijom State Department-a).
Period važenja zdravstvenog osiguranja poklapa se sa periodom važenja Dokumenta DS 2019. Za vreme turističkog boravka, koji traje najduže 30 dana nakon isteka radnog dela programa, studenti nisu u obavezi da budu zdravstveno osigurani. Međutim, preporuka Spozor organizacije i agencije je da se učesnici programa zdravstveno osiguraju i za period turističkog boravka u SAD, obzirom da su troškovi lečenja u SAD izuzetno veliki.
Zdravstveno stanje kandidata se prilikom prijema na program ne proverava, ali se podrazumeva da su dobrog zdravlja i radno sposobni.
Sve bolesti nastale pre puta, kao i hronične bolesti, zdravstveno osiguranje NE pokriva.
Savetujemo da, pre puta, kandidati obave lekarski i stomatološki pregled.

 

Odustajanje od učešća na programu

 

 • Ukoliko kandidat otkaže učešće na programu nakon potpisivanja radne ponude, Sponzor organizacija i agencija zadržavaju iznos od 300 USD.
 • Ukoliko kandidat otkaže učešce na programu nakon dobijanja američke vize, gubi pravo na povraćaj uplaćenog iznosa i u obavezi je da vrati Dokument DS-2019.
 • Ukoliko radna ponuda ne odgovara uslovima iz programa, ne bude potvrđena od strane Sponzor organizacije, poslodavac je nedostupan Sponzor organizaciji ili otkaže potpisanu radnu ponudu, a kandidat ne pronađe drugu radnu ponudu u ostavljenom roku, Sponzor organizacija i agencija zadržavaju 300 USD (Opcija 2 – Self Placement).
 • Ukoliko bude utvrđeno da je dostavljena radna ponuda fiktivna ili radna ponuda uopšte ne bude dostavljena, Sponzor organizacija i agencija zadržavaju 300 USD (Opcija 2 – Self Placement).
 • Ukoliko kandidat ne dobije J-1 vizu, Sponzor organizacija i agencija zadržavaju 300 USD.
 • Ukoliko kandidat svojevoljno raskine ugovor sa poslodavcem iz SAD ili ne ispunjava svoje ugovorom preuzete obaveze, kao i finansijske obaveze prema agenciji i Sponzor organizaciji, biće automatski otkazan sa programa, bez prava na refundaciju.
 • Troškovi prijavljivanja, SEVIS troškovi i konzularna taksa su bespovratni

Napomena: Sponzor organizacija zadržava pravo da o eventualnim izmenama uslova za odustajanje od učešca na programu, učesnika programa obavesti pre potpisivanja radne ponude.

O odustajanju od učešća na programu, kandidati agenciju obaveštavaju putem emaila.
Rok relevantan za utvrđivanje uslova za refundaciju počinje da teče prvog narednog dana od dana prijema obaveštenja o odustajanju od učešća na programu.

 

Raskid ugovora i prekid programa

 • Ukoliko učesnik programa odustane od učešća na programu nakon što je otputovao u SAD, nema pravo na povraćaj novca, a Sponzor organizacija će mu otkazati vizu
 • Ukoliko učesnik programa, tokom trajanja programa, svojevoljno raskine ugovor sa poslodavcem ili ne ispunjava svoje obaveze iz ugovora, biće otkazan sa programa
 • Ukoliko učesnik programa ne poštuje pravila programa, može biti udaljen sa programa, bez prava na refundaciju
 • Ukoliko se učesnik programa oguši o svoju obavezu da redovno ažurira podatke o sebi u SEVIS sistemu i odbija komunikaciju sa Sponzor organizacijom, biće mu ukinuta viza
Mapa poslova

Poslovi Work & Travel 2023

Poslovi na work and travel programu

Work and Travel programi nude poslove koji su sezonskog tipa. Na tim poslovima nije neophodno prethodno radno iskustvo. Plata u Americi se isplaćuje po satu i uglavnom je isplata na nedeljnom ili dvonedeljnom nivou. Cene sata se razlikuju od država i poslova a minimalna cena sata je $7,25. Na nekim poslovima je niža satnica jer uključuje i bakšiš.

Ti biraš poslove prema tipu objekta – prodajni objekat, hotelm restoran i slično. Na interjvuu poslodavac određuje prema tvom znanju engleskog jezika koji će ti posao dodeliti.

Pogledaj listu trenutno raspoloživih poslova:

 

 

Za detaljnije informacije o poslovima i lokacijama možete nas kontaktirati ili posetiti neku od naših poslovnica.

 

Deo poslova sa detaljnijim informacijama iz prethodnih sezona:

Kratak vodič za dobijanje posla

Kako da aplicirate za posao na Work & Travel USA programima?

Ovde je malo detaljnije objašnjeno kako da pogledate ponudu poslova na Work and Travel USA programima. Takođe je i prikazano kako da aplicirate i konačno dobijete posao i tako obiđete deo Amerike, zaradite neki novac i provedete nezaboravno leto.

Postoji dva načina prijave za poslove a to su putem aplikacija Sponzora i preko Virtual Job Faira, odnosno Job Faira.

Online – preko aplikacije

U sistemu sponzora, studenti kreiraju svoj profil. Taj profil treba da ima fotografju, informacije o obrazovanju, prethodno radno iskustvo, datume kada student želi da radi, kratko pisano predstavljanje i video predstavljanje.

Detaljno uputstvo kako da se najbolje predstave poslodavcima, studenti dobiju od agencije.

Kada je profil kompletiran, dobija se uvid u platformu za traženje posla. Job Listing, gde ima radnih ponuda iz različitih oblasti poslovanja i na različitim atraktivnim lokacijama širom Amerike. Uvid u poslodavce koji su zapošljavali naše studente može se videti u Bazi poslova 2023 i Mapi poslova .

Job Listingu studenti mogu da vide sve informacije o radnoj ponudi: koja kompanija je u pitanju, koja radna pozicija, kolika je satnica, koliko sati u nedelji se radi, da li je ukljucen bakšiš i prekovremeni rad, i da li je obezbeđen smeštaj, kao i informacije o samoj lokaciji.

U online aplikaciji sponzora Interexchange, prilikom popunjavanja profila, studenti biraju koje poslove žele i na kojim lokacijama žele da rade i na osnovu toga se filtriraju radne ponude. Ukoliko je student feksibilniji i štiklira više mogućnosti, broj poslova koji će se nalaziti u sistemu biće veći i obrnuto. Važno je da, ako studenti na program idu sa društvom, svi iz grupe izaberu iste opcije. Ukoliko se to ne uradi, sistem će automatski razdvojiti aplikacije.

Sistem sponzora omogućava dobijanje posla na sledeće načine:

 • Student konkuriše za posao – studenti sami pretražuju radne ponude i apliciraju za njih i, ukoliko im poslodavac ponudi posao, nastavlja se dalje sa procedurom. Ukoliko posle određenog roka poslodavac ne pokaže interesovanje, studenti imaju priliku da ponovo apliciraju za neku drugu radnu ponudu i tako sve dok ne dobiju posao. Mesta kod određenog poslodavca se često brzo popune. Preporuka je da studenti brzo reaguju ako im se neka radna ponuda dopada, da se mesta ne bi popunila. Veoma je važno da, pre nego što konkurišu, studenti provere da li ispunjavaju uslove poslodavca (datumi rada, nivo engleskog, radno iskustvo, broj otvorenih radnih mesta, ako putuju u društvu itd). Ukoliko se ne uklapaju u zahteve poslodavaca, studenti ne treba da konkurišu za te poslove, jer samo gube vreme.
 • Poslodavac stavlja studenta na razmatranje – isto tako, i poslodavci imaju pristup platformi, pa i oni mogu ponuditi posao studentima. preko aplikacije. U nekim slučajevima, poslodavac uradi i online intervju sa studentom da bi doneo odluku i nakon toga pošalje ponudu studentu. U okviru aplikacije, student će moći da vidi sve detalje radne ponude i na osnovu toga donese odluku o tome da li želi da radi određeni posao.

Pogledajte kako poslodavci iz Amerike traže studente za posao u svojim kompanijama.

Job Fair

Job Fair – Pored aplikacije, studenti mogu dobiti posao i putem online intervjua ili intervjua uživo sa poslodavcima iz SAD – Job Fair. Svake godine veliki broj poslodavaca se odluči da na ovaj način intervjuiše i zaposli zainteresovane kandidate koji su prethodno konkurisali za njihove radne ponude. Kompanije koje učestvuju na Job Fair-u će defnisati uslove koje nudi za tekuću sezonu i studenti će tu informaciju videti na svom proflu, pre aplicairanja za posao. Job Fair je dobra prilika da studenti, koji putuju u grupi sa prijateljima, konkurišu za isti posao. Online intervjui studenti mogu da rade od kuće. Svaki poslodavac na Job Fair-u koji se održava online intervjue održava određenog dana koji mu najviše odgovara, za razliku od interjua uživo sa poslodavcima, na kom više kompanija radi intervjue istog dana.

Avio karte Work & Travel 2023

Avio karte Work & Travel 2023

Za sezonu Work & Travel USA 2023, naša agencija je nudila avio karte po posebnim uslovima i tarifama. Za sezonu Work & Travel USA 2023 ćemo imati spremne ponude najkasnije do februara 2023. Karavan travel je licencirana je za prodaju avio karata(IATA broj 9521290) i sve ponude dobijamo direktno od avio kompanija.

Cene povratnih avio-karata za Work and Travel 2023:

 • New York – od 629 EUR
 • Boston – od 638 EUR
 • Washington – od 638 EUR
 • Chicago – od 635 EUR
 • Miami – od 685 EUR
 • Los Angeles – od 789 EUR
 • San Francisco – od 789 EUR
 • Houston – od 725 EUR
 • Atalanta – od 699 EUR
 • Enchorage – od 882 EUR
 • Fairbanks – od 892 EUR
 • Dalas – 725 EUR

Polasci iz Beograda, Podgorice i Zagreba.

Besplatna promena rezervacije ukoliko ima mesta na istoj tarifi
Dozvoljena su 2 prtljaga do 23kg
100% refundacija u slučaju nedobijanja vize

Mogućnost promene grada povratka iz SAD (npr. odlazak u Njujork, povratak iz Bostona)

Pošaljite upit na avio@karavantravel.rs za detaljnije informacije.

Preporučeni poslovi

Najčešća pitanja:

1. Šta je program Work & Travel USA?

Program Work & Travel USA je Exchange Visitor Program – program međunarodne kulturne razmene. Cilj programa je da stranim studentima omogući da za vreme leta borave u SAD, usavrše engleski jezik, putuju po SAD, upoznaju nove kulture i steknu nova životna i radna iskustva. Radni deo programa traje maksimum 4 meseca, a nakon toga učesnici programa mogu da putuju po SAD maksimum mesec dana.

2. Koju vrstu vize dobijaju učesnici programa?

Učesnici W&T USA programa dobijaju J-1 vizu (Exchange Visitor visa). Ova vrsta vize omogućava rad u SAD najduže 4 meseca i nakon toga, turistički boravak u trajanju od 30 dana, pod uslovom da Konzulat SAD ili službenik na granici SAD ne utvrde drugačije.

3. Kada se aplicira za vizu?

Za vizu se aplicira u martu, aprilu, maju i junu mesecu.

4. Šta je Formular DS-2019?

Formular DS-2019 je dokument koji izdaje US Department od State. Na bazi ovog dokumenta Konzulat SAD odobrava J-1 vizu kandidatima za program. Formular DS-2019 je sastavni deo vize. Bez njega nije moguće boraviti u SAD, dobiti socijalni broj, vratiti takse i sl.

5. Šta je SEVIS?

SEVIS je informacioni sistem američke vlade koji prikuplja podatke o učesnicima programa kulturne razmene koji borave u SAD. Obaveza svakog učesnika programa je da se najkasnije 5 dana po ulasku u SAD registruje na SEVIS. Ukoliko, tokom boravka u SAD, učesnik programa promeni poslodavca, obavezno mora ponovo da se uloguje na SEVIS i ostavi nove podatke. U suprotnom, viza će mu biti ukinuta i moraće da se vrati kući pre vremena.

6. Koliko iznose troškovi za SEVIS?

SEVIS troškovi iznose 35 USD.

7. Šta je Dokument I-94?

Putem Dokumenta I-94 USCIS (United States Citizenship and Immigration Services) registruje boravak u SAD učesnika programa. Pri ulasku u SAD se više ne popunjava papirni formular I-94 ((DHS Arrival/Departure Record). Za registrovanje ulaska u SAD, imigracione vlasti će udariti pečat u pasoš i istovremeno overiti i vaš DS-2019 obrazac. Službenici bezbednosne kontrole automatski prenose podatke u elektronsku bazu. Studenti treba da pristupe elektronskom dokumentu i odštampaju ga.

8. Šta je Social Security Number – SSN?

Social Security Number (SSN) – socijalni broj moraju imati svi učesnici programa kako bi mogli legalno da rade u SAD. Apliciranje za dobijanje socijalnog broja, vrši se u lokalnoj kancelariji u mestu poslodavca.

9. Da li mogu da radim više poslova?

Da. J-1 viza omogućava učesnicima W&T USA programa da istovremeno rade više poslova, kod različitih poslodavaca. Međutim, mora se voditi računa o tome da posao koji je obezbeđen posredstvom Sponzora programa ne sme da bude ugrožen drugim poslom.

10. Koliko mogu da zaradim učestvujući na W&T USA programu?

Zarada zavisi od brojnih faktora. Ono što se pokazalo kao praksa do sada, zaradićeš da pokriješ uložene troškove, troškove boravka, troškove putovanja po SAD, a ostaće ti i za kupovinu. U velikoj meri od tebe, ali i spoljnih faktora zavisi koliko ćeš konkretno zaraditi.

11. Kada se dobija radna ponuda?

Pre viziranja svaki učesnik programa dobija radnu ponudu sa detaljima o poslodavcu, vrsti posla, zaradi, smeštaju i dr

12. Da li se i drugi (dodatni) posao nekom prijavljuje?

DA! Posao koji učesnik programa sam pronađe tokom boravka u SAD mora da bude odobren od strane Sponzora programa. To se čini popunjavanjem odgovarajućeg formulara koji je potrebno dostaviti Sponzoru programa.

13. Šta je monthly monitoring?

Učesnici programa imaju obavezu da najmanje jedanput mesečno kontaktiraju Sponzora programa u SAD. U slučaju da se učesnik programa ogluši o ovu obavezu, Sponzor programa  ima obavezu da mu ukine vizu.

14. Da li moram tokom programa da imam 'kulturne aktivnosti' i koje?

DA! Program W&T USA je pre svega program međunarodne kulturne razmene. Tokom boravka na programu potrebno je da postoje kulturne aktivnosti i to najmanje 2 aktivnosti mesečno i o njima se mora izveštavati Sponzor programa. Pod kulturnim aktivnostima podrazumevaju se: obilazak muzeja i dr. znamenitosti, odlazak u pozorište, bioskop, na koncerte, druženje sa Amerikancima i sl.

15. Kome da se obratim ukoliko imam problem na poslu ili problem sa poslodavcem?

O problemima koji se mogu javiti na poslu ili sa poslodavcem obavezno moraš da obavestiš Sponzor organizaciju u SAD, koja će ti pomoći da problem rešis. Sponzor organizacija je u tu svrhu obezbedila dežuran besplatan telefon na koji se uvek možeš javiti.

16. Da li mogu da putujem i radim kod istog poslodavca sa drugom/drugaricom?

DA! Ukoliko želis da tokom boravka u SAD budeš zajedno sa još nekom osobom, potrebno je  da u aplikaciji napišes ime i prezime osobe i svoj odnos sa njom (drug/drugarica, brat/sestra, mladić/devojka). Neophodno je takođe, da i navedena osoba, u svojoj prijavi, naznači, da želi da zajedno sa tobom bude na programu, da navede iste zahteve (termin odlaska, lokacije, vrste posla, dužinu trajanja programa).

17. Da li mogu da radim i 5. meseca boravka u SAD?

NE! Peti mesec boravka u SAD je predviđen za putovanje po SAD.

18. Da li mogu 5. meseca da putujem van SAD?

Možeš da putuješ van SAD, ali se ne možeš vratiti sa istom vizom nazad u SAD i potrebno je da izvadiš novu vizu.

19. Već sam jednom bio-la na programu, da li mogu ponovo da idem?

Da, ukoliko si se vratio-la u zemlju pre isteka J-1 vize i nastavio-la da redovno daješ ispite.

20. Da li imam obezbeđen smeštaj?

U najvećem broju slučajeva DA. Izuzetno retko poslodavac nije u mogućnosti da obezbedi smeštaj studentima kojima obezbeđuje posao. U tom slučaju je student obavezan da sam obezbedi smeštaj. Detalji o smeštaju nalaze se u radnoj ponudi.

21. Koja je cena smeštaja?

Cena smeštaja zavisi od lokacije. Smeštaj može biti besplatan, ali može da košta i više od 100 USD/nedeljno

22. U kom periodu se može učestvovati na W&T USA programu?

Termini početka i završetka programa su različiti u zavisnosti od zemlje iz koje student dolazi. Za studente iz Srbije predviđen je period 21.05.’16. – 01.10.’16.; iz Crne Gore: 16.05.’16 – 08.09’16.; iz BiH: 01.06.’16 – 01.10.’16; Makedonije: 15.05.’16-01.10.’16.

23. Da li mogu da biram termin odlaska?

Da, termini polaska su navedeni u Programu W&T USA.

24. Da li brucoši mogu učestvovati na programu?

Da, pod uslovom da redovno polažu ispite.

25. Do kada traje prijavljivanje na program?

Prijavljivanje traje do popunjavanja dobijene kvote. Prethodnih godina prijavljivanje je trajalo  do sredine marta. Studenti koji se ranije prijave imaju veći izbor poslova.

26. Šta treba da sadrži radna ponuda studenata sa opcije Self Placement?

Postoji poseban formular sa podacima o radnoj ponudi koji popunjavaju poslodavci iz SAD. Formular mora obavezno biti potpisan od strane poslodavca i studenta.

Iskustva naših korisnika sa Work & Travel programa

Ana Ilić, Dunkin` Donuts, Harwich MA

Sve najbolje imam da kažem, nijedna zamerka. Grad je prelep, a ljudi su tako divni i ljubazni. Gazdarica nam je sjajna, izašla nam je u susret za sve što nam je trebalo, nabavila nam je bicikle, pomaže nam oko organizovanja putovanja, sjajna! Ovo mi je najbolje leto u životu, želim vama da se zahvalim na ovoj divnoj prilici!

Ana,

Milena Božić, Stop&Shop, Provincetown MA

Jako sam zadovoljna - posao u marketu nije uopšte težak, smeštaj je jeftin, a iz sobe imam pogled na plažu. Našla sam i drugi posao, tako da je Provincetown ispunio očekivanja!

Milena,

Božidar Krivokapić, Rehoboth Beach Coutry Club, Rehoboth Beach DE

Imao sam obaveze na fakultetu pa sam morao da se vratim nešto ranije od ostalih ali sam prezadovoljan. Ljeto je bilo odlično, kako poslovi i kolege tako i putovanja i druženje. Bilo je ovo jedno divno iskustvo i nadam se da će se pružiti prilika opet da odem.

Božidar,

kip slobode

Call Now Button