Privatne škole u Americi

O programu

F-1 program – Školovanje u američkoj privatnoj školi je slično koncipiran kao i program međunarodne kulturne razmene – Academic Year Program (AYP) za koji se dobija J-1 viza(Exchange Visitor Visa). Razlike su:

 • dobija se F-1 viza(Student Visa)
 • postoji mogućnost izbora ne samo okruga i države, već grada i škole
 • ne postoje utvrđeni rokovi za prijavu na program
 • mogu da učestvuju đaci sa slabijim znanjem engleskog jezika
 • mogu se birati škole internatskog tipa i
 • postoji mogućnost dobijanja diplome o završenoj srednjoj školi.

Ovaj program nudi mogućnost izbora škole na osnovu:

 • lokacije
 • školskog programa
 • vannastanih aktivnosti
 • sportskih aktivnosti

 

Organizator programa – Internatioanl Student Exchange

Organizator programa – DMD sa sedištem u Babylon u New York-u, postoji od 1997. Godine i predstavlja deo Student Management Group(SMG) i Educatius International sa sedištem u Bostonu.

Organizator programa u našoj zemlji je agencija Karavan travel sa dugom tradicijom i bogatim iskustvom u organizovanju programa međunarodne kulturne razmene učenika i studenata.

 

Uslovi  za učešće na programu

Kandidat, zainteresovan da učestvuje na programu F-1 – Privatne škole, treba da bude pre svega: radoznao, tolerantan, odgovoran, iskren, prilagodljiv i snalažljiv.

Na program se mogu prijaviti učenici srednjih škola:

 • uzrasta 15 do 19 god.
 • sa najmanje vrlo dobrim uspehom u školi (tokom čitavog školovanja u srednjoj školi)
 • sa znanjem engleskog jezika na nivou sporazumevanja (testiranje zanja engleskog jezika je obavezno prilikom prijavljivanja na program)
 • odličnog zdravlja, sa uredno primljenim vakcinama (Napomena: na zahtev američke škole, neophodno je primiti i dodatne vakcine)

 

Škole

Škole se nalaze širom Amerike na različitim lokacijama kao što su: New York, Long Island, Los Angeles, San Diego, Siettle, Portland, Boston i mnoge druge. Učenici imaju mogućnost da izaberu školu koja najviše odgovara njihovim potrebama u akademskom, društvenom i geografskom pogledu. Trenutno se u ponudi nalazi više od 90 škola.

Američki obrazovni sistem se razlikuje od našeg. Da bi se uspešno završila godina, neophodno je konstantno učiti i angažovati se u školiskim aktivnostima, tokom čitave školske godine.

 

Podrška

Lokalni predstavnik je osoba čija je uloga da pruži podršku učeniku tokom trajanja programa. On se nalazi u neposrednoj blizini mesta boravka učesnika.

Lokalni predstavnik je zadužen za rešavanje eventualnih problema, koji se mogu javiti u porodici ili školi, tokom adaptacije na novu sredinu i američki kulturu i način života.

Takođe, nacionalna kancelarija sa sedištem u New York-u je često u direktnom kontaktu sa učesnicima programa oko raznih pitanja tokom trajanja programa.

Učenicima, školama i porodicama domaćina je uvek na raspolaganju i besplatan kontakt telefon, dostupan 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji za hitne pozive za pružanje dodatne podrške kada je to potrebno.

 

Smeštaj

Smeštaj može biti u američkoj porodici ili smeštaj u okviru škole internatskog tipa.

Porodica – Odnos porodice i učenika je veoma važan segment programa. Iz tog razloga se porodice pažljivo biraju i proveravaju kako bi se obezbedila bezbedno okruženje ispunjeno ljubavlju.

Sve porodice koje učestvuju u ovom programu razumeju vrednosti kulturne razmene i zainteresovane su da pomognu učesniku programa da se što lakše prilagodi američkom načinu života. Američke porodice mogu primiti i dva učenika na razmeni istovremeno (“double placement”), a uslov je da učenici budu iz različitih država.

Internat(campus) – Privatne srednje škole mogu imati sopstvene internate za smeštaj učenika.

 

Vannastavne aktivnosti i sport

Sve private škole u Americi imaju vanastavne aktivnosti u svom programu. Vannastavne aktivnosti (sport, muzika, gluma, saradnja sa školskim novinama, hor, biznis klub i dr.) predstavljaju veoma važan segment u američkom obrazovnom sistemu. Njih organizuje škola, posle nastave i veoma je važno aktivno učestvovati u njima.

Vrste sportova koji se nude u privatnim školama zavise od veličine škole i lokacije. Mnoge private škole imaju različite vrste sportova u više nivoa tako da svako može u njima da učestvuje. Mnogi đaci se uključuju u sportove kojiim se nisu ranije bavili. Sportovi koji se nalazi u ponudi mnogih škola su:

 • Američki fudbal
 • Košarka
 • Bejzbol
 • Fudbal
 • Odbojka
 • Plivanje
 • Veslanje
 • Gimnastika mnogi drugi

 

Dobijanje američke vize

Tek pošto obezbedi porodicu domaćina i školu, organizator programa iz Amerike šalje dokument I-20, koji je neophodan za dobijanje odgovarajuće vize (F-1).

U slučaju da je kandidat pre prijavljivanja na program, podnosio molbu za dobijanje američke vize i tom prilikom bio odbijen, dužan je da o tome obavesti agenciju, prilikom prijavljivanja na program.

 

Trajanje programa

Program traje 5 meseci za jedan semestar, odn. 10 meseci za školska godina, a postoji mogućnost da se pohađa više školskih godina.

Program počinje u avgustu za školsku godinu, odn. u januaru za semestar. Tačan datum početka i završetka programa različiti su za svaku školu.

 

Prijavljivanje

Ne postoji krajnji rok za prijavu, ali je poželjno je da se prijava na program izvrši što ranije kako bi se dobila željena škola.

 

Cena programa

Cena programa zavisi od dužine trajanja programa i različita je za svaku školu. Troškovi prijavljivanja iznose 10.000 RSD.

Cena se kreću se u rasponu od $20000 do $70000, na godišnjem nivou.

Troškovi prijavljivanja iznose 10000 RSD.

Troškovi prijavljivanja se uplaćuju na račun br.: 205-10122-83, primalac: Karavan travel d.o.o. Beograd; svrha: prijava na program F1- private škole u Americi.

Devizni deo programa se uplaćuje na račun Karavan Travel-a, u dinarskoj protivvrednosti, prema prodajnom kursu Komercijalne banka AD Beograd, na dan uplate.

 

Šta je uključeno u cenu programa

 • pronalaženje porodice
 • upis u neku od američkih privatnih srednjih škola
 • nastava u navedenoj školi
 • smeštaj i ishrana u odgovarajućoj američkoj porodici (ručak u školi nije uključen u cenu) ili internatu
 • usluge lokalnog predstavnika
 • besplatan dežuran telefon 24/7, za pomoć i konsultacije
 • pribavljanje dokumenata neophodnih za viziranje

 

Šta nije uključeno u cenu programa

 • povratna avio karta
 • zdravstveno osiguranje (u nekim školama ulazi u cenu programa)
 • SEVIS troškovi (u nekim školama ulazi u cenu programa)
 • troškovi viziranja (160 USD)
 • ručak u školi
 • dodatna imunizacija (ukoliko je potrebno)
 • prevoz do/od škole od/do porodice
 • lični troškovi (preporučeni iznos džeparca: 200-300 USD mesečno)
 • overa ocena i nostrifikacija dokumenata (nakon povratku u zemlju)
 • udžbenici i školski pribor
 • pribavljanje transkripta od američke škole
 • izdavanje novog dokumenta I-20
 • Transfer od/do aerodroma u SAD (u nekim školama ulazi u cenu programa)
 • ostali troškovi koje škola zahteva(uniforma, školske ekskurzije, učešće u sportovima, troškovi prijave za školu i sl.)