Za 30 godina poslovanja, postali smo jedna od vodećih agencija u regionu za programe obrazovnog turizma. Ponosimo se činjenicom da smo u ovom delu Evrope, prvi započeli sa realizacijom programa Work & Travel USA.

Najnovije vesti

Pratite nas
Image Alt

Karavan Travel

Prijavi se bez rizika jer Karavan vrši FULL REFUND za nedobijanje vize

Za slučaj nedobijanja J-1 vize, pravo na refundaciju imaju svi kandidati prijavljeni na program Work & Travel USA 2020, preko agencije Karavan travel, pod određenim uslovima.

Da bi kandidat imao pravo na refundaciju potrebno je da ispunjava sledeće uslove:

 • da nije na prvoj godini studija
 • da nije apsolvent
 • da polože minimum 4 ispita u prvom semestru školske 2019/20 godine (za studente koji studiraju u Crnoj Gori)
 • da nije na obnovljenoj godini studija
 • da studira u kontinuitetu i redovno polaže ispite
 • da tokom studija nije obnavljao nijednu godinu
 • da nije bio u produženoj godina na bilo kom ciklusu studija
 • da nije pravio pauzu tokom studija (“zamrzavao” godine)
 • da nije pravio pauzu između završetka srednje škole i upisa na fakultet
 • da nije pravio pauzu između osnovnih i master odn. master i specijalističkih/doktorskih studija
 • da nije menjao fakultete i/ili studijske programe u okviru istog fakulteta
 • da nije prethodno upisivao drugi fakultet
 • da nije prethodno bio odbijen za vizu SAD
 • da nema člana porodice koji je produžio boravak nakon isteka vize ili ilegalno boravi u SAD
 • da je na intervjuu dobio ocenu iz engleskog jezika najmanje 7

Refundira se celokupan iznos uplaćen na ime cene programa.

Troškovi prijavljivanja, SEVIS troškovi i troškovi viziranja su nerefundabilni.

Pravo na refundaciju se ostvaruje nakon završenog viziranja i dostavljanja agenciji odbijenice, dokumenta DS 2019 i dokumenata koji potvrđuju ispunjenost uslova za refundaciju.

Refundacija se vrši odmah po dostavljanju navedenih dokumenata, a najkasnije u roku od 3 nedelje.

Leave a Reply

Call Now Button