Prijava za program Work and Travel

NAPOMENA:
Pre prijavljivanja, obavezno pažljivo pročitaj Program W&T USA 2024 agencije Karavan travel.
Uz prijavu obavezno dostaviti i sledeća dokumenta:

  • POTVRDU O UPLATI TROŠKOVA PRIJAVLJIVANJA
  • POTVRDU SA FAKULTETA O STUDIRANJU (original)
  • KOPIJU PRVE STRANICE PASOŠA i američke vize (ukoliko postoji).

    Da bi prljava blla uzeta u razmatranje, priložena dokumentacija mora biti kompletna.

Polja obeležena crvenom zvezdicom je obavezno popuniti.

(Ukoliko si nekada bio/bila u SAD, napiši kada je to bilo)
(Ukoliko si nekada bio/bila u SAD napiši koji tip vize ti je bio odobren)
(Popunjava se samo u slučaju da je zahtev za vizu nekada bio odbijen)
(Popunjava se samo u slučaju da je zahtev za vizu nekada bio odbijen)
(Popunjava se samo u slučaju da si nekada obnovio/la godinu)
(Popunjava se samo ako si imao/la pauze tokom studiranja)
(Popunjava se samo ako si imao/la pauze tokom studiranja)
Ukoliko prijatelji, tj. članovi grupe navedu različite zahteve, smatraće se da su odlučili da se razdvoje tj. idu sami na program.
(Ukoliko na program idem u većoj grupi (4 iii više prijatelja), svestan-a sam da treba da budem fleksibilniji-a po pitanju posla, lokacije i datuma polaska, kako bih omogućio-la sebi i društvu da dobijemo posao kod istog poslodavca.)
(Popunjavaju samo oni koji su odabrali SELF PLACEMENT opciju programa)
Scroll to Top