Povraćaj poreza

Tokom boravka u SAD na Work & Travel USA programu studenti plaćaju porez američkim poreskim vlastima. Studenti na programu plaćaju manji iznos od američkih državljana.

 • Takse koje se studentima automatski odbijaju od plate su: Federal, State, Local.
 • Takse koje studenti ne treba da plaćaju dok su na programu: Social Security, Medicare, FICA itd.

Obračun zarada i plaćenih taksi u SAD se vrši na kraju kalendarske godine. Studenti imaju pravo na povraćaj dela novca koji su platili na ime poreza dok su radili u SAD. Iznos koji se vraća obračunava se na osnovu ukupne ostvarene zarade tokom radnog perioda i plaćenog poreza. Dakle, po povratku u svoju zemlju, studenti mogu da apliciraju za povraćaj poreza. Pošto se fiskalna godina u SAD završava 31.12. svake godine, preporuka je da se procedura ne započinje pre januara naredne godine.

Karavan travel svojim studentima preporučuje kompanije sa kojima sarađuje: RT Tax i Easy Tax Store. Nije moguće da se aplicira preko više kompanija, kao ni promena kompanije po započinjanju postupka povraćaja poreza. Zato, pre nego što se aplicira za povraćaj poreza, potrebno je dobro proučiti i proveriti, koje su razlike, prednosti i mane apliciranja preko jedne ili druge kompanije.

 1. RT Tax
 • RT Tax-dokumentacija i informacije, klikni ovde
 • RT Tax-besplatan proračun poreza, klikni ovde
 1. Easy Tax Store
 • Easy Tax Store-dokumentacija i informacije za povraćaj poreza – klikni ovde
 • Easy Tax Store-besplatan proračun poreza – klikni ovde
 • Easy Tax Store-primer popunjene dokumentacije – klikni ovde

Postupak povraćaja poreza je jednostavan. Najbolje je da prvo uradite besplatan online proračun, zatim popunite formulare i zajedno sa pratećom dokumentacijom dostavite ih našoj agenciji. Po obradi poreza biće vam poslat email sa informacijama kako da pratite ceo proces povraćaja poreza.

Za sva pitanja i informacije stojimo vam na raspolaganju.

 1. Koje takse studenti na W&T USA programu plaćaju?
  Takse koje se studentima automatski odbijaju od plate su: Federal, State, Local. Takse koje studenti ne treba da plaćaju dok su na programu: Social Security, Medicare, FICA itd.
 2. Kada mogu da apliciram za povraćaj taksi?
  Po povratku iz SAD, najbolje od januara naredne godine, budući da se fiskalna godina u SAD završava zaključno sa 31. decembrom.
 3. Postoji li rok do kada moram da apliciram?
  Federal i State porez može da se vrati samo za poslednje 3 godine.
 4. Šta je W-4?
  W-4 je formular koji studenti popunjavaju u SAD, pre nego što otpočnu sa radom kod poslodavca. Ovaj formular dobijaju od poslodavca.
 5. Šta je W-2?
  W-2 je formular na kojem je navedena ukupna zarada i iznos taksi koje su plaćene tokom boravka u SAD. Ukoliko ste radili kod više poslodavaca, treba da dobijete W-2 za svakog od ovih poslodavaca. W-2 studenti ne popunjavaju, već dobijaju poštom na kućnu adresu koju su naveli u formularu W-4. Ovi formulari najčešće stižu od sredine januara pa do kraja februara. Ukoliko do tada W-2 nije stigao, kontaktiraj poslodavca i zamoli da ga pošalje. W-2 poslodavac može poslati i elektronski tj. email-om.
 6. Moram li imati W-2 da bih započeo proceduru?
  Ne moraš, pod uslovom da imaš poslednji ček (pay-slip) od svog/svakog poslodavca kod koga si radio. Ukoliko ti je greškom obračunavan i Social Security, Medicare ili Fica porez, moraš imati W-2.
 7. Kako da započnem proceduru?
  Karavan travel svojim studentima preporučuje kompanije sa kojima sarađuje: RT Tax i Easy Tax Store. Proceduru započinješ slanjem dokumentacije Karavanu. Nije moguće da se aplicira preko više kompanija, kao ni promena kompanije po započinjanju postupka povraćaja poreza.
 8. Koja dokumenta su mi potrebna?
  • RT Tax-dokumentacija i informacije, klikni ovde
  • Easy Tax Store-dokumentacija za povraćaj poreza, klikni ovde
 9. Koliko novca mogu da očekujem?
  Najbolje je da prvo uradiš besplatan online proračun
  • RT Tax-besplatan proračun poreza, klikni ovde
  • Easy Tax Store-besplatan proračun poreza, klikni ovde
  Iznos se razlikuje za svakog studenta.
 10. Kako ću dobiti svoj novac?
  Novac se uplaćuje na račun u banci ili šalje čekom.
  • RT Tax – uplaćuje isključivo na račun u banci. Banka može biti u Srbiji.
  • Easy Tax Store – novac se šalje čekom, na kućnu adresu u Srbiji, ili uplaćuje isključivo na račun banke u SAD. Novac se NE može dobiti na račun banke u Srbiji.
 11. Da li agenciji treba lično da dostavim dokumenta?
  Ne. Možeš dokumenta poslati email-om na karavan@eunet.rs i karavan-ns@eunet.rs (SRB i CG) i  karavaninternational@blic.net (BiH). Potrebna dokumenta ne moraš dostaviti u originalu – možeš ih skenirati ili fotografisati, sve dok se podaci jasno vide.
33356300_s
19024878_s
W2 sample form