Obrazac za identifikaciju

Pun naziv privrednog društva:
KARAVAN TRAVEL DOO BEOGRAD (PALILULA)

Adresa:
BRAĆE GRIM 20A, 11000 BEOGRAD (PALILULA)

PIB:
101718339

Matični broj:
07432852

Obveznik PDV-a:
DA

Šifra delatnosti:
7912 – Delatnost tur-operatora

Licenca:
Broj licence: OTP 60/2023, Kategorija licence: A od 14.12.2023

Direktor/zakonski zastupnik:
Stojan Lazić

Telefon:
+381 11 408 22 63

Email:
karavan@eunet.rs

Naziv poslovne banke:
NLB Komercijalna banka AD Beograd

Broj računa:
205-10122-83

Scroll to Top