kursevi jezika

Kursevi jezika

Kursevi jezika u inostranstvu

Početak: Svakog ponedeljka tokom čitave godine

Destinacije: Velika Britanija, Francuska, Španija, Italija, Nemačka, Malta, SAD, Kanada…

Smeštaj i ishrana: U porodici, studentskom internatu, hotelu, hostelu…

Trajanje: 2 nedelje i duže

Prijavljivanje: Tokom čitave godine