Karavan paket za Work & Travel

☑ Plaćanje nakon viziranja – Do viziranja se uplaćuju samo troškovi prijavljivanja, prva rata u iznosu od 300 $ i SEVIS troškovi – 35 $. Ostatak do pune cene programa se uplaćuje tek nakon viziranja.

☑ Najveća baza poslova – U našoj bazi poslodavaca iz SAD trenutno se nalazi više hiljada poslodavaca na raznim lokacijama koji primaju studente na program Work & Travel USA 2024.

☑ Sigurnost i poverenje – Postojimo 34 godine, prvi smo počeli sa realizacijom programa Work & Travel USA na Balkanu. Ovo nam je 28. Work & Travel sezona. Na program smo poslali 14597 studenata.

☑ Tradicija i kvalitet  – Sponzor programa je Organizacija  InterExchange  iz Njujorka, osnovana 1968, jedna je od vodećih američkih organizacije za programe kulturne razmene studenata. Sa Interexchange-om Karavan sarađuje od 1993. god. Za one koji ne mogu da svrate do nas, postoji mogućnost ONLINE konsultacija, prijavljivanja i intervjua, kao i plaćanja putem kartice ili računa u banci.

Scroll to Top