Summer student job Germany

Program Summer Student job Germany je obrazovni program, koji studentima pruža priliku da, tokom raspusta, borave u Nemačkoj i upoznaju nemačku kulturu i način života.

Tokom boravka u Nemačkoj, učesnici programa su angažovani na sezonskim poslovima, u proverenim i sigurnim kompanijama.

Svi učesnici programa, pre polaska na put, dobijaju studentsku radnu dozvolu (u trajanju od 90 dana). Minimalna zarada u Nemačkoj iznosi 12,00 EUR po satu rada.

Organizator programa je agencija Kontext Obrazovanje, u saradnji sa kojom realizujemo ovaj program.

 • svi studenti fakulteta i visokih škola
 • starosti od 18 do 35 godina
 • sa osnovnim znanjem nemačkog jezika
 • posao u proverenoj kompaniji (McDonald’s, Burger King, hoteli, restorani, letnji kampovi)
 • mogućnost da usavršiš nemački jezik, upoznaš nemačku kulturu i način života
 • priliku da stekneš međunarodno iskustvo (kojim ćeš obogatiti svoj CV, a time sebi popraviti šanse za kasnije bolje zaposlenje)
 • mogućnost da ostvariš značajne kontakte u Nemačkoj

Prijave se primaju najkasnije 2 meseca pre željenog odlaska.

 • da ima osnovno znanje nemačkog jezika
 • da može da boravi u Nemačkoj najmanje 2 meseca (isključivo u periodu kada nema ispite i predavanja na fakultetu)
 • lakše će biti obezbeđen posao/praksa ukoliko kandidat spreman da radi duže i kao izbor navede različite vrste poslova
 • da bude komunikativan, otvoren za nova iskustva i kulture, fleksibilan i odgovoran

Ono što treba da znaš:

 • Poslodavci se nalaze širom Nemačke (tokom intervjua potrebno je da napomeneš koji posao bi voleo/la da radiš i na kojoj lokaciji, a organizator programa će se potruditi da ti želju ispuni, ali bez garancija da će u tome i uspeti).

 • Dok radiš u Nemačkoj, u obavezi si da plaćaš porez, ali ne brini, taj ćeš novac dobiti nazad na kraju godine.

 • Nedeljno se radi 35-39h. Ukoliko postoji potreba poslodavca, moguće je raditi i više. Prekovremeni rad se plaća posebno!

 • Može se raditi samo kod 1 poslodavca, a podaci o poslodavcu su navedeni u radnoj dozvoli. Za slučaj da se iz opravdanih razloga menja poslodavac, sa radom kod drugog poslodavca se ne može početi dok se u radnu dozvolu ne unesu podaci o novom poslodavcu.

 • Učesnici programa koji rade sa hranom, moraju odslušati 1-dnevni seminar o higijeni u Nemačkoj, kako bi dobili sanitarnu knjižicu. Cena seminara iznosi 30-37 EUR i plaća se neposredno pre početka seminara.

 • Učesnici programa su angažovani na poslovima u ugostiteljstvu (McDonald’s, Burger King), poslovima čišćenja (sobari/sobarice), održavanja objekata, pomoć u kuhinji, šankerskim i kelnerskim poslovima (hoteli i restorani).

 • Svaki učesnik programa dobija radnu ponudu u skladu sa njegovim zahtevima i kvalifikacijama. Ponuđenu radnu ponudu nije obavezan da prihvati, ali sledeću radnu ponudu će dobiti tek pošto svi učesnici programa dobiju radnu ponudu.

 • U savakom slučaju, najbolje je da se, pošto dobije radnu ponudu, učesnik programa konsultuje sa organizatorom programa o tome da li je to dobra radna ponuda i koliko je finansijski isplativa.
 • Nemački građani i stranci su plaćeni isto za isti rad. Minimalna zarada u Nemačkoj je 12 EUR/sat.

 • Zarada se isplaćuje na kraju meseca. Zato je potrebno da učesnici programa ponesu dovoljno novca za pokrivanje troškova prvog meseca boravka u Nemačkoj.

 • Troškovi na koje treba računati su troškovi za: ishranu, smeštaj, lokalni prevoz u većim gradovima (na sajtu svakog grada mogu se videti cene lokalnog prevoza), eventualni depozit za smeštaj (ukoliko je potrebno) i džeparac.

 • U radnoj dozvoli se najčešće navodi bruto plata. U svakom slučaju, pre nego što prihvati radnu ponudu, učesnik programa treba da se konsultuje sa organizatorom programa o finansijskoj isplativosti ponuđene radne ponude.
 • Studenti, učesnici programa, dobijaju radnu dozvolu koju izdaje Centrala za rad sa strancima i stručno posredovanje (ZAV – Zentrale Auslands und Fachvermittlung), pod uslovom da posao za koji je dobijena praksa ispunjava kriterijume ZAV-a.

 • Radna dozvola stiže putem email-a, u elektronskom obliku i učesnici programa je dobijaju pre puta.
 • Ukoliko smeštaj ne obzebedi poslodavac, obaveza je učesnika programa da ga obezbedi, uz asistenciju organizatora programa.

 • Troškove smeštaja i ishrane snose učesnici programa. Međutim, pojedini poslodavci obezbeđuju smeštaj i/ili ishranu i te troškove odbijaju automatski od plate.

 • Učesnicima programa su najčešće smešteni u apartmanima sa zajedničkom kuhinjom i kupatilom

 • Cena mesečnog smeštaja, po krevetu, može da košta od 200 – 550 EUR

Organizator programa obezbeđuje zdravstveno osiguranje za period važenja radne dozvole.

Pored cene programa, učesnici programa treba da u troškove programa ukalkulišu i: troškove smeštaja, ishrane, lokalnog prevoza, eventualnog depozita za smeštaj, troškove za dobijanje sanitarne knjižice, džeparac.

 • Od juna 2010.god. nije potrebno pribavljati vizu za sezonski rad u Nemačkoj, ali je neophodno obezbediti radnu dozvolu.

 • Obavezno je takođe prijaviti boravak u Nemačkoj, u opštini u kojoj se nalazi poslodavac.

Prijavljivanje na program

 1. Pošalji nam putem emaila: CV na nemačkom i 1 fotografiju pasoškog formata, na adresu: karavan@eunet.rs.

 2. Zakazaćemo ti Skype intervju radi provere zanja nemačkog jezika.

 3. Popunjavaš prijavu i dobijaš na mail ugovor i instrukcije za uplatu troškova prijavljivanja.

 4. Daćemo ti i obrazac potvrde o studiranju – IB, koji treba da odštampaš u 4 primerka, čitko popuniš i odneseš u Dekanat fakulteta na overu.

 5. Overeni obrazac potvrde o studiranju, fotokopiju pasoša, potpisani ugovor i potvrdu o uplaćenim troškovima prijavljivanja, donosiš u agenciju.

 6. Tvoj CV šaljemo Kontextu, koji će ga proslediti odgovarajućim poslodavcima.

 7. Nakon toga, zakazujemo intervju sa poslodavcima (neki poslodavci ne obavljaju lično intervju sa kandidatima, već selekciju u njihovo ime radi Kontext)

 8. Ukoliko intervju bude pozitivno završen, dobijaš studentsku radnu dozvolu, uplaćuješ cenu programa, kupuješ kartu i odlaziš u Nemačku.
 • čitko popunjena prijava

 • 3 + 1 originalne potvrde sa fakulteta o statusu studenta (formular se dobija u agenciji); 3 potvrde su potrebne za prijavljivanje, a 1 se nosi u Nemačku i predaje poslodavcu.

 • kopija pasoša (koji mora da važi najmanje 6 meseci od datuma predviđenog za povratak iz Nemačke

 • 2 slike pasoškog formata

 • kratka biografija na nemačkom jeziku (tabelarno CV-Lebenslauf)

Cena programa je: 250 EUR + 6.000 RSD

U cenu je uključeno:

 • obrada prijave i Skype intervju radi provere zanja nemačkog jezika
 • Skype intervju sa poslodavcem iz Nemačke
 • online kurs nemačkog jezika (15 časova specijalizovanog kursa, kao priprema za rad u Nemačkoj)
 • obezbeđivanje radne ponude
 • obezbeđivanje studentske radne dozvole (na period od 90 dana)
 • putno zdravstveno osiguranje
 • pomoć i asistencija tokom trajanja programa

  * Napomena: Cena programa se uplaćuje organizatoru programa, prema instrukcijama.

Cena ne uključuje:

 • putne troškove
 • troškove smeštaja, ishrane i lokalnog prevoza u Nemačkoj
 • lične troškove
 • Troškovi prijavljivanja (6.000 RSD) se uplaćuju prilikom prijavljivanja na program.
 • Cena programa (250 EUR) se uplaćuje tek nakon dobijanja radne ponude.
 • U slučaju da kandidat odustane od učešća na programu nema pravo na povraćaj troškova prijavljivanja.
 • U slučaju da kandidat odustane od učešća na programu pošto dobije i prihvati radnu ponudu, gubi pravo na povraćaj novca (troškova prijavljivanja i cene programa).
Au Pair Germany, Tourist agency Karavan travel
Scroll to Top