EF UNIVERSITY PREPARATION Pripremni programi studiranja u Velikoj Britaniji i SAD

Za svršene srednjoškolce, studente i diplomirane studente nudimo pripremne programe studiranja u Velikoj Britaniji i SAD – EF University Preparation.

 • Većina zemalja sa engleskog govornog područja zahteva od stranih studenata, koji žele da nastave studije u njihovoj zemlji da, po završetku srednje škole, a pre upisa na fakultet, pohadjaju devetomesečni program pod nazivom University Foundation Year.
 • Svršenim srednjoškolcima koji žele da studiraju business management nudimo program Diploma in Business & Mangement nakon kojeg se mogu upisati direktno na 2. godinu fakulteta.
 • Onima koji žele da završe kurs iz biznisa na prestižnoj biznis školi i da se brzo zaposle, nudimo program Hult University Diploma.
 • Pre-Master i Pre-MBA programi su namenjeni diplomiranim studentima (Bachelor degree),  koji žele da nastave postdiplomske studije u Velikoj Britaniji ili SAD.
 • Za učenje ili usavršavanje engleskog jezika nudimo programe Academic English Course i Academic English Programme.

Gorepomenuti programi su dobra osnova za nastavak studija u Velikoj Britaniji ili SAD-u, ali i u našoj zemlji.

Studentima koji zavrse bilo koji od gorenavedenih pripremnih programa za studiranje, GARANTUJE se upis na jedan od partnerskih univerziteta u Velikoj Britaniji ili SAD.

img

 • Obrazovni sistem u Velikoj Britaniji:
 • Osnovna škola (Primary school) – traje 6 godina
 • Srednja škola (Secondary school) – traje 5 godina
 • Viša srednja škola (Sixth form college) – traje 2 godine
  • Prva godina se naziva Lower Sixth,
  • Druga – Upper Sixth.
  • A-Level se pohadja tokom obe godine
 • Diplomske studije – Fakultet (University) – traje 3 (retko 4) godine
  • Školska godina je podeljena na dva semestra
  • Po završetku se dobija zvanje Bachelor degree
 • Postdiplomske studije (Postgraduate Studies) – traje 1 (retko 2) godine
  • Po završetku se dobija zvanje Master degree
  • Nakon završetka moguće je nastaviti doktorske studije

U obavezno obrazovanje spadaju: osnovna škola (Primary school) i srednja škola (Secondary school), a u izborno: viša srednja škola (Sixth form college), fakultet (University), postdiplomske studije (Postgraduate Studies).

 • Obrazovni sistem u SAD:
 • Osnovna škola (Elementary School) – traje 6 godina
 • Niža srednja škola (Junior High School) – traje 2 ili 3 godine
 • Srednja škola (High School) – traje 4 godine
  • Po završetku se dobija diploma o završenoj srednjoj školi – High School Diploma
 • A)                    Diplomske studije – Viša škola (Community College) – traje 2 godine
  • Školske godine su podeljene na dva semestra
  • Po završetku se dobija zvanje Associates degree
  • Moguće je nastaviti još dve ili tri godine školovanja za zvanje Bachelor degree
 • B)                    Diplomske studije – Fakultet (University College) – traje 2 ili 4 godine
 • Školske godine su podeljene na semestre, trimestre i četvrtine (quarters)
 • Posle završene dve godine studija se dobija zvanje Associates degree, a posle završene četiri godina studija dobija se zvanje Bachelors degree (Bachelor of Arts – BA ili Bachelor of Science – BS-c)

U obavezno obrazovanje spadaju: osnovna škola (Elementary School), niža srednja škola (Junior High School) i srednja škola (High School), a u izborno: viša škola (Community College), fakultet (University College).

IELTS,TOEFL i EF test

Za upis na neki od ponudjenih programa potrebno je priloziti rezultate testa engleskog jezika. Testovi koji ciji se rezultati prihvataju kao relevantni prilikom upisa su: IELTS test, TOEFL test i EF test.

IELTS test – Polaže se u British Council, svakog meseca. Rok za prijavu ispita je najmanje 6 nedelja pre željenog datuma polaganja. Cena testa iznosi 14.400,00 dinara (na dan 01.12.2009.).Detaljnije informacije se nalaze na sajtu http://www.britishcouncil.org/sr/serbia-exams-ielts-exam-info.htm .

TOEFL test – TOEFL je test engleskog jezika za strance. Polaganje TOEFL testa je uslov za upis stranih studenata na univerzitetima odn. koledže u SAD. U Srbiji postoje zvanični centri za polaganje TOEFL testa i testiranja se obavljaju tokom cele godine. Rok za prijavu ispita je oko 2 meseca pre željenog datuma polaganja. Cena testa iznosi 180 USD (na dan 01.12.20009.). Detaljnije informacije se nalaze na sajtu http://www.ets.org.

EF test – Polaže se u agenciji. Test je besplatan i validan je samo za upis na neki od ponudjenih programa.

1. University Foundation Year

Obrazovni sistem većine zemalja engleskog govornog područja zahteva od stranih studenata da, po završetku srednje škole, a pre upisa na fakultet, pohadjaju pripremni program za upis na studije – University Foundation Year. University Foundation Year je program namenjen svrsenim srednjoskolcima koji zele da studiraju na univrezitetima u Velikoj Britaniji i SAD. Program traje 9 meseci Cilj ovog programa je premoscavanje razlika izmedju razlicitih obrazovnih sistema. University Foundation Year je program koji priprema učenike za dalje skolovanje, priblizavajuci im razlicite veštine učenja. Tokom programa pripreme za studiranje, velika paznja se poklanja usavršavanju engleskog jezika i upoznajvanju sa kulturom zemlje u kojoj ce kandidat studirati. Polaznici ovog programa pripreme pohađaju nastavu iz predmeta vezanih sa oblasti buducih studija.

U svakom EF kampusu postoje Akademski savetnici (University Adviser) koji buducim studentima pomažu da sa uspehom realizuju zadati plan učenja, kao i prilikom upisa na fakultete. Tokom pripremnog programa za upis na studije, Akademski savetnik je u stalnom kontaktu sa studentima, nadgleda njihovo napredovanje u savladavanju gradiva i usavrsavanju jezika, savetuje ih prilikom odabira izbornih predmeta i univerziteta, pomaže oko popunjavanja prijava za upis na univerzitete, pisanja preporuka i sl.
Idealni kandidati za program University Foundation Year su svrseni srednjoskolci koji odlicno govore engleski jezik. Srednjoskolcima koji zele da studiraju u Velikoj Britaniji ili SAD, a ne govore engleski jezik dovoljno dobro, preporučuje se, pre apliciranja na program University Foundation Year, pohadjanje programa Academic English Course.

University Foundation Year – Velika Britanija

Svi strani ucenici koji zele da studiraju na univerzitetima u Velikoj Britaniji, moraju (ukoliko je njihovo ukupno skolovanje kroz osnovno i srednje obrazovanje trajalo manje od 13 godina), da pohadjaju pripremni program za upis na studije-University Foundation Year, u trajanju od 1 godine. Pohadjanje programa University Foundation Year obezbedjuje buducim studentima dodatno akademsko i jezičko usavršavanje koje ce im biti od neprocenjive koristi tokom studija u Velikoj Britaniji. Ovaj program obuhvata 3 oblasti:

 • Usavrsavanje engleskog jezika i priprema za polaganje IELTS ispita
 • Sticanje znanja iz osnovnih predmeta – program je fokusiran na sticanje opšteg akademskog obrazovanja,  razvijanja analitičkog razmišljanja, savladavanje veštine učenja i rada na kompjuteru i sl.
 • Savladavnje osnovnih pojmova iz oblasti izbornih predmeta – mogu biti iz oblasti:
  • Marketing & Media
  • Business, Finance & Management
  • Sceince, Engineering & Computing
  • Art, Design & Music
  • Humanities & Law

Polaznicima koji su uspesno zavrsili program University Foundation Year, garantovan je upis na jedan od 50 partnerskih univerziteta u Velikoj Britaniji i sticanje dobre pripreme za upis na bilo koji drugi univerzitet.

Detalji programa:

 • Početak programa: januar, april odn. septembar
 • Broj casova nedeljno: 30 časova (cas traje 40 minuta)
 • Trajanje programa: 9 meseci
 • Mesta održavanja programa: London, Cambridge i Oxford
 • Nivo znanja engleskog: IELTS 5.0, TOEFL 510 PBT/180 CBT/64 IBT minimum na besplatnom EF testu

University Foundation Year – SAD i Kanada

Pripremni program za upis na studije – EF University Fondation Year u SAD i Kanadi koncipiran je kao program usavrsavanja engleskog jezika i pripreme za polaganje TOEFL testa, savladavanje vestine ucenja i obrada sardzaja iz izbornih predmenta (koji zavise od oblasti buducih studija). Oblasti koje se, pored ostalog, obradjuju tokom pripremnog programa su i: Skills for College Success, Presentation Skills, Debating i Academic Writing. Polaznicima koji uspesno zavrse pripremni program University Fondation Year olaksan je upis na partnerske univerzitete, umesto TOEFL testa priznaju im se rezultati sa EF testa, imaju fleksibilnije rokove za prijavljivanje za upis na univerzitete i dobijaju odgovore od univerziteta o upisu u kracim rokovima (10-14 dana od dana podnosenja prijave).

Detalji programa:

 • Početak programa: januar, april, juni (za program koji traje 6 meseci) odn. septembar
 • Broj casova nedeljno: 32 časa (cas traje 40 minuta)
 • Trajanje programa: 9 ili 6 meseci
 • Mesta na kojima se organizuju pripremni programi: Boston, New York, San Francisco, Santa Barbara – u SAD  i  Vankuver- u Kanadi
 • Nivo znanja engleskog: 9 meseci: TOEFL 450 PBT/133 CBT/45 IBT; 6 meseci:TOEFL 490 PBT/163 CBT/ 57 IBT minimum na besplatnom EF testu

2. Program Diploma in Business & Management

Program Diploma in Business & Management je namenjen studentima koji žele da studiraju business management u Velikoj Britaniji. Diploma in Business & Management je pripremni program za studiranje u Velikoj Britaniji. Ovaj program traje 11 meseci. Polaznici koji uspesno zavrse Diploma in Business & Management program mogu da se upisu  2. godinu studija Business Management na nekom od univerziteta u Velikoj Britaniji. Program Diploma in Business & Management se sastoji od programa University Foundation Year (koji traje 9 meseci) i pripremne nastave sa 1.godine programa Bachelor degree. Pohadjajuci ovaj pipremni program studija polaznici skracuju vreme skolovanja tako sto za jednu godinu prakticno zavrsavaju i pripremni program i nastavni program sa 1.godine studija i na taj nacin, pored vremena, stede i novac (za skolarinu i smestaj).

Detalji programa:

 • Cilj programa: Priprema za upis na 2.godinu osnovnih studija (Bachelor degree) u Velikoj Britaniji
 • Ko može da se prijavi na program? Svršeni srednjoškolci četvorogodišnjih škola
 • Razlog za učestvovanje na ovom programu: Program omogućava upis na 2.godinu osnovnih studija (Bachelor degree) u Velikoj Britaniji
 • Početak programa: avgust 2010.
 • Broj casova nedeljno: 30 časova (cas traje 40 minuta) tokom prvih 16 nedelja odn. 22 časa tokom preostalih 30 nedelja
 • Trajanje programa: 11 meseci
 • Gradovi u kojima se odganizuje program: London
 • Nivo znanja engleskog: IELTS 5.5, TOEFL 525 PBT/194 CBT/71 IBT minimum na EF testu (koji je za ucesnike programa besplatan)

3. Program Hult University Diploma

Program Hult University Diploma je pripremni kurs za studije iz oblasti biznisa, medjunaronih odnosa i komunikacija. Program moze trajati 3, 5 ili 9 meseci i odrzava se u Hult International Business School. Ovaj program je namenjen svrsenim srednjoskolcima cetvorogodisnjih skola koji zele da se brzo zaposle ili nastave studije na prestižnom Hult International Business School gde ce, nakon zavrsetka osnovnih studija ostvariti  Bachelor Degree.

Hult International Business School 

Hult International Business School je prestižna škola za biznis koja je, po oceni The Financial Times-a uvrštena medju 100 najboljih škola za biznis u svetu. Škola se nalazi u Londonu.

Priprema za kurs:
Pre upisa na Program Hult University Diploma, polaznici moraju zavrsiti kurs Academic English (kurs engleskog jezika u trajanju od 6 odn. 9 meseci) u skoli EF u Londonu. Nakon završetka kursa engleskog jezika, polaznici upisuju Hult University Cours u trajanju od 3, 5 osn. 9 meseci.

Detalji programa:

 • Cilj programa: Dobijanje diplome o zavrsenom kursu iz oblasti biznisa, medjunarodnih odnosa i komunikacija odn. Nastavak osnovnih studija na Hult International Business School
 • Ko može da se prijavi na program? Svršeni srednjoškolci četvorogodišnjih škola
 • Početak programa: januar, april odn. septembar 2010.
 • Broj casova nedeljno: Faza 1: 32 časa (cas traje 40 minuta); Faza 2: 16 časova nedeljno 
 • Trajanje programa: 11 meseci
 • Gradovi u kojima se odganizuje program: London
 • Nivo znanja engleskog: IELTS 5.0, TOEFL 450 PBT/133 CBT/64 IBT minimum na EF testu (koji je za ucesnike programa besplatan) za polaznike koji su pohadjali 6-to mesecni kurs Academic English Course ili IELTS 4.5 odn. TOEFL 410 PBT/103 CBT/34 IBT minimum na EF testu (besplatnom za ucesnike programa) za polaznike koji su pohadjali 9-to mesecni kurs Academic English Course.

4. Programi Pre – Master i Pre – MBA

Programi Pre-Master i Pre-MBA su pripremni programi za postdiplomske studije u Velikoj Britaniji i SAD. Pripremni programi za postdiplomske studije traju 6-9 meseci i namenjeni su svrsenim studentima ( sa stepenom obrazovanja Bachelor degree) koje žele da upisu postdiplomske studije u Velikoj Britaniji odn. SAD. Ovi programi imaju za cilj da polaznike pripreme za nastavak studija u Velikoj Britaniji odn. SAD tako sto ce im omoguciti da savladaju neophodna akademska i jezička znanja neophodna za postdiplomske studije na engleskom jeziku. Polaznici programa Pre-Master i Pre-MBA u Velikoj Britaniji, u trajanju od 9 meseci,  imaju mogućnost da obavljaju i praksu (Internship) tokom koje ce steci i radno iskustvo u struci. Osnova nastavnog programa ovih pripremnih programa je usavršavanje engleskog jezika, unapredjenje metoda učenja, kao i priprema za lakse polaganje ispita. Uz osnovni nastavni program, polaznici imaju i mogucnost da odaberu oblasti specijalistickih studija kao sto su:

 • Business Management
 • Marketing
 • Tourism & Hospitality
 • Media Studies
 • Sport Sceince
 • Enterpreneurship

Nakon uspešno završenog pripremnog programa Pre-Master odn. Pre-MBA, polaznicima koji su na testovima IELTS/TOEFL ostvarili odgovarajući broj poena, garantovan je upis na jedan od partnerskih univerziteta u Velikoj Britaniji i SAD, koji organizuju Master odn. MBA studije.

Za upis na pripremne programe za postdiplomske studije, Pre–Master odn. Pre–MBA, potrebno je da kandidati priloze diplomu fakulteta o zavrsenim osnovnim studijama (Bachelor degree) kao i dokaz o ostvarenom odredjenom broju poena na testovima engleskog jezika. Prema opstim pravilima, kandidati koji žele da upišu MBA studije moraju da imaju najmanje 2 godine radnog iskustva. Medjutim, polaznici koji su uspesno zavrsili pripremni program za postdiplomske studije Pre-MBA, imaju mogucnost da upisu postdiplomske studije na partnerskim univerzitetima iako imaju manje od 2 godine radnog iskustva.

U svakom EF kampusu prisutni su akademski savetnici (University Placement Adviser) koji studentima pomažu  u laksoj realizaciji plana učenja, kao i prilikom upisa na fakultete. Tokom pripreme za postdiplomske studije, savetnik redovno konsultuje studente, prati njihovo napredovanje, savetuje im koje predmete da izaberu (imajuci u vidu njihovu oblast specijalizacije), na koje fakultete da apliciraju za upis, pomaže im prilikom popunjavanja prijava za upis, pribavljanja preporuka i sl.
Detalji programa:

 • Cilj programa: Priprema za upis na Master ili MBA studije u Engleskoj i SAD
 • Ko može da se prijavi na program? Svršeni studenti osnovnih studija (Bachelor degree)
 • Početak programa: januar, april, juni ( za program u trajanju od 6 meseci) i septembar
 • Br. casova nedeljno: 30 časova u Engleskoj odn. 32 časa u SAD (casovi traju 40 min.)
 • Trajanje programa: 6 ili 9 meseci
 • Gradovi u kojima se organizuju programi: London, Cambridge, New York, Boston i San Francisco
 • Nivo znanja engleskog: IELTS 5.5, TOEFL 525, PBT/194, CBT/71, IBT – za program u trajanju od 9 meseci odn. IELTS 6.0, TOEFL 550, PBT/213, CBT/ 81, minimum IBT EF testu (koji je besplatan za polaznike) – za program u trajanju od 6 meseci

5. Program Academic English

Osobe zainteresovne za studiranje u Velikoj Britaniji i SAD, moraju dobro govoriti engleski jezik. Znanje engleskog jezika se utvrdjuje pomocu referentnih testova kao sto su: IELTS, TOEFL i sl. Vazno je napomenuti da razliciti univerziteti zahtevaju razlicite nivoe znanja engleskog jezika.

Program Academic English Cours je klasičan kurs engleskog jezika. Program počinje svakog ponedeljka i traje od 2-52 nedelje. Program Academic English je posebno prilagodjen studentima koji žele da studiraju na univerzitetima sa engleskog govornog područja. Kurs predvidja učenje pisanog i govornog engleskog jezika. Kursevi su prilagodjeni polaznicima se razlicitim predznanjem jezika i ima nekoliko vrsta kurseva od početnog do konverzacijskog.

Detalji programa:

 • Cilj programa: usavrsavanje engleskog jezika
 • Ko može da se prijavi na program? Studenti stariji od 18 godina
 • Razlog za učestvovanje na programu? Program Akademic English omogućava dostizanje neophodnog nivoa znanja engleskog jezika za upis na neki od studijskih EF programa
 • Početak programa: za program Academic English Programme: januar, april, juni i septembar odn.svakog ponedeljka za Academic English Course
 • Br. casova nedeljno: 32 časa nedeljno (Academic English Course) odn. 26 časova nedeljno, na intenzivnom kursu, odn. 32 časa nedeljno, na osnovnom kursu (Academic English Programme). Cas traje 40 min.
 • Trajanje programa: 6 ili 9 meseci (Academic English Programme) odn2-52 nedelje (Academic English Course)
 • Skole u kojima se organizuju kursevi: Sve EF škole u Velikoj Britaniji i SAD
 • Nivo znanja engleskog: svi nivoi (od početnog do konverzacijskog nivoa)
 • Dokumentacija potrebna za upis
 • Popunjena prijava
 • Uverenje o polozenim ispitima prevedeno na engleski jezik
 • Dokaz o završenoj srednjoj školi (diploma, uverenje)
 • Preporuke iz srednje škole, sa fakulteta prevedene na engleski jezik
 • Pismo o namerama (objasniti razloge studiranja, akademske ciljeve i profesionlane ciljeve i sl.)
 • Rezultate sa testa engleskog jezika (IELTS,TOEFL ili EF)

Prijava, sa pratećom dokumentacijom, prosledjuje se odeljenju EF University preparation. Ukoliko prijava bude prihvaćena, kandidat dobija Potvrdu o prijemu na progam i ulazi u dalju proceduru. Ukoliko prijava ne bude prihvaćena, sav uplaćeni novac se kandidatu, refundira u celosti.

Smeštaj i ishrana

Tokom trajanja programa, smestaj i ishrana mogu biti obezbedjeni u:

 • Porodici: u 1-krevetnoj ili 2-krevetnoj sobi, na bazi HB (dorucak i vecera radnim danima) odn. FB (3 obroka vikendom)
 • Student residence (studentskom domu): u visekrevetnim sobama. Ishrana u studentskom restoranu u okviru kampusa.

Destinacije

 • VELIKA BRITANIJA – London, Cambridge, Oxford
 • SAD – Boston, New York, Santa Barbara, San Francisco
 • Kanada – Vancouver

Velika Britanija

London
Najveća evropska metropola, konglomerat različitih kultura, spoj tradicije i modernog. Grad bogat kulturnim i istorijskim znamenitostima kao sto su: Buckingham Palace, Piccadilly Circus, Covert Garden, Big Ben, London Bridge, Natiolal Gallery, London Eye, Madam Tissot.
Škola 
Škola u kojoj se organizuje program nalazi se u blizini reke Temze, Covert Garden-a i Trafalgar Square-a. U njenoj neposrednoj blizini su i stanica Waterloo, London Eye, kao i pozorišta na West End-u. Škola se nalazi u u mirnom i bezbednom kraju, u zgradi koja je sagradjena u viktorijanskom stilu i proglasenoj gradjevinom od istorijskog značaja. U blizini škole nalazi se sportski centar u okviru koga su tereni za odbojku, fudbal, košarku i bagbington.
Programi 
Programi koje skola organizuje su: University Foundation Year, Diploma in Business & Management, Pre-Masters i Pre-MBA, Academic English.

Hult International Business School, London 

Hult International Business School je prestižna biznis škola, specializovana za edukaciju budućih lidera. Škola se nalazi u naselju Bloomsbury, u književnom i akademskom centru Londona, u blizini Covent Garden-a, British Museum-a i Oxford Street-a. Hult International Business Scholl je osnovana 1989. godine. Škola je opremljena poslednjom generacijom multimedialne tehnologije, savremenim kompjuterima i bežičnom internet konekcijom. Broj studanata na predavanjima je u proseku 22.
Program koji skola organizuje: Hult University Diploma

Cambridge

Cambridge je jedan od najstarijih univerzitetskih gradova na svetu. Naziv je dobio po reci Cam koja protiče kroz grad uz ciju obalu su locirani srednjovekovni koledži. Grad ima 110.000 stanovnika, mahom studenata. Grad je veoma bezbedan i u njemu se stranci lako snalaze. Boravak u ovom gradu, pruža priliku dosljacima da osete atmosferu tradicionalnog studentskog života, koja se, iz slusaonica i amfiteatara, prenosi i u nadaleko čuvene engleske pabove. Osnovno prevozno sredstvo u Cambridge-u je bicikl, koji polaznici kurseva jezika, mogu da rentiraju tokom leta. Od Londona, Cambridge je udaljen 50 min voznje vozom.
Škola: Škola je udaljena 10 min od centra grada. Predavanja drze iskusni profesori, a skolu vodi veoma sposoban menadžment koji 20 godina radi u nepormenjenom sastavu. U toku leta, škola organizuje posete pozorištima, karaoke večeri kao i tzv. internacionalne dane. Pored klasičnih učionica i slusaonica, škola je opremljena i kompletno renoviranim kompjuterskim učionicama. U okviru škole nalaze se i kafeterija i knjižara.
Programi koje skola organizuje: University Foundation Year, Pre-Masters i Pre-MBA, Academic English.

Oxford

Oxford je nadaleko čuveni univerzitetski grad, osnovan davne 1167.god. U njemu se nalazi najstariji univerzitet u Velikoj Britaniji. Sam grad predstavlja idealno mesto za učenje obzirom da je svaki peti stanovnik grada student. Iskoristite priliku da, zajedno sa prijateljima, istražite srednjevekovne četvrti i barokne kapele, kanale oksfordskih reka, kao i pabove i klubove u kojima ćete na svojoj kozi osetiti duh ovog univerzitetskog grada.
Škola: Skola se nalazi na 10 min. hoda od centra grada. Zgrada u kojoj je škola smestena, okružena je parkom u kome je idealna atmosfera za učenje i spremanje ispita, ali i sportsku rekreaciju i odmor. U sastavu škole nalaze se čitaonice, iLabs (labaratorije), kafeterija i prostor za odmor.
Programi koje skola organizuje: University Foundation Year, Academic English

Partnerski univerziteti u Velikoj Britaniji

SAD

Boston
Boston je jedan od najvećih gradova na Istočnoj obali SAD, u kome se nalazi preko 100 koledža (uključujući i  čuveni Harvard) sa hiljadama studenata koji na njima studiraju. Boston je pravo mesto za mlade ljude željne znanja i provoda. Istorijski, Boston je grad značajan u istoriji SAD, u kome su se odigrali dogadjaji od velike važnosti za istoriju SAD, kao što su čuvena Bostonska čajanka kojom je otpocela borba za nezavisnost SAD.
Boston je nekada bio najveća američka luka. Danas je to grad koji predstavlja ekonomski, univerzitetski, kulturni i umetnički centar SAD. U njemu se nalaze brojne memorijalni centri, muzeji, pozorišta, koncertne hale, opera, balet. Boston je grad sa izuzetno bogatim noćnim životom.
Škola: Škola se nalazi u velelepnom zdanju koje ujedno predstavlja i najveći EF centar u SAD. Ogromna zelena površina koja se nalazi u sklopu ovog centra, prava je oaza za učenje. Škola se nalazi na samo 15min. vožnje autobusom od centra grada. Pored klasičnih učionica, skola je opremljena i kompjuterskim učionicama, čitaonicama, salama za odmor sa bežičnim internetom, TV salama, kao i prostorima za igranje i relaksaciju.
Programi koje skola organizuje: University Foundation Year, Pre-Masters I Pre-MBA, Academic English

New York

Njujork je grad koji nikada ne spava. Iskoristite priliku i upoznajte jedan od najurbanijih i najposećenijih gradova na svetu: 5th Avenue, Broadway, Metropoliten Museum of Art, Times Square, Empire State Building i još mnogo toga, samo su deo onoga što „Velika jabuka“ može da ponudi. Osetite duh kosmopolitskog grada i prošetajte Manhattan-om, obidjite Statue of Liberty, Wall Street, Chrysler Bulding, uživajte u prijatnim šetnjama Central Park-om…
Škola: Škola se nalazi na 5 min. hoda od Tarrytown-a (deo Njujorka koji je udaljen od Menhetna oko 40 min.). Direktnom linijom metroa do centra Njujorka stize se veoma brzo. EF škola u Njujorku je prvi EF internacionalni kamp u svetu. Kamp se nalazi u prelepom šumskom delu Tarrytown-a i nudi bezbroj mogućnosti za učenje i relaksaciju. Izuzetni uslovi za učenje i usavršavanje engleskog jezika, nadomak jedne od najvećih metropola sveta, predstavljaju idealnu kombinaciju i razlog vise za izbor ove destinacije.
Programi koje skola organizuje: University Foundation Year, Pre-Masters i Pre-MBA, Academic English

San Francisco
San Francisko je grad koji je prepoznatljiv po izuzetno strmim ulicama, specifičnim tramvajima i trolejbusima, prelepoj prirodi i kosmopolitskom duhu. Ovaj grad koji se nalazi na Zapadnoj obali SAD, veoma je atraktivna I popularna turisticka destinacija. Gradom dominira Golden Gate Bridge, jedan od najvećih visećih mostova na svetu koji. Tu je i Alcatraz, čuveni zatvor na obližnjem ostrvu, kao i “Painted Ladies”, karakteristicne kućice gradjene u viktorijanskom stilu, u nizu. U vreme “zlatne groznice” ljudi su u ovaj grad dolazili masovno, u potrazi za zlatom. Danas San Francisko predstavlja jedan od najposećenijih gradova Amerike.
Škola: Škola je locirana u čuvenoj Fisherman’s Wharf zoni. Ovaj popularni deo grada predstavlja odličnu lokaciju za učenje jezika. Škola je nedavno renovirana. Pored slusaonica i ucionica, sa pogledom na Golden Gate I Alcatraz, tu su i kompjuterski kabineti i moderno opremljene sale za odmor, sa besplatnim Internetom.
Programi koje skola organizuje: University Foundation Year, Pre-Masters i Pre-MBA, Academic English

Santa Barbara

Drzava Kalifornija, topla klima, blizina okeana, pescane plaže, palme, State Street (sa svojim ekskluzivnim buticima) čine Santa Barbarau prepoznatljivom u čitavom svetu.
Škola – škola je locirana u centru Santa Barbarae, u blizini plaze i ulice State Street. Objekat u kome je škola smestena izgradjen je u tradicionalnom stilu. Poree prostranih učionica, tu su i prostorije za druženje i laboratorija sa kompjuterima.
Programi koje skola organizuje: University Foundation Year, Academic English

KANADA

Vancouver
Najlepši i najveći grad Kanade, predstavlja centar zapadnog dela ove prostrane države. Titulu najlepšeg grada dobio je zbog ogromnih vodenih površina i planina koje ga okružuju. Grad i njegova okolina pružaju brojne mogućnosti: od bavljenja zimskim sportovima, planinarenjem, kampovanjem do zabavnih sadržaja (kafića, pozorišta, muzeja, parkova i plaža). U distriktu severnog Vankuvera, u nacionalnom parku, nalazi se najduži viseći most za pešake na svetu – Capilano Bridge. Vancouver je i centar kanadske filmske produkcije.
Škola:  Škola je locirana u Tom Lee Music Building-u, u muzičkom centru Vancouver-a. Opremljena je savremenim učionicama i kabinetom sa kompjuterima, salama za odmor, sa besplatnim Internetom.
Programi: University Foundation Year, Academic English.

Partnerski univerziteti u SAD i Kanadi

Cena uklučuje:

 • Programom predvidjeni br. casova nedeljno – 26 (za program Academic English) odn. 30 (za program University Foundation Year i Pre-Mascer i MBA u Velikoj Britaniji) odn. 32 (za program University Foundation Year i Pre-Master i MBA u SAD) odn. 30 časova u prvih 16 nedelja dok je u preostalih 30 nedelja predvidjeno 22 časa nedeljno (za program Diploma in Business & Management) odn. 16 časova (za program Hult University Diploma)
 • Upis na partnerski univerzitet
 • Posete univerzitetima i učestvovanje na sajmovima obrazovanja
 • Savetovanje i pomoć od strane ličnog savetnika (University Adviser)
 • Test engleskog jezika (IELTS/TOEFL) odn. 2 testa za Diploma in Business & Management
 • Smeštaj u dvokrevetnoj sobi, u porodici
 • Doručak i večera (od ponedeljka do petka) i pun pansion (subotom i nedeljom)
 • Bežični Internet pristup u školi
 • EF sertifikat odn.diploma i transkript sa ocenama (za program Academic Record) odn. Hult sertifikat ili diploma (za program Hult University Diploma) i uverenje sa ocenama (za program Academic Record)
 • Paket dobrodošlice i orijentacioni sastanak

Mogućnost doplate

Polaznici mogu da doplate za sledece usluge:

 • Transfer od aerodroma u dolasku
 • Jednokrevetnu sobu, u porodici
 • Smeštaj u studentskom domu (residence) koji moze biti u jednokrevetnim, dvokrevetnim ili višekrevetnim sobama (u zavisnosti od destinacije)

Dinamika plaćanja:

 • prilikom prijavljivanja – uplaćuje se iznos na ime troskova prijavljivanja (5.000 din. i 250 USD)
 • po dobijanju potvrde o prijemu na program  – uplaćuje se cena programa (devizni deo iz tabele)
 • po dobijanju vize – uplaćuje se avio karta

Dinarske uplate se vrše na račun br. 205-10122-83; primalac: Karavan travel d.o.o. Beograd.

Devizni deo se uplaćuje u dinarskoj protivvrednosti, prema prodajnom kursu Komercijalne banke AD Beograd, na dan uplate.

Odustajanje od programa

 • U slučaju da kandidat odustane od programa u roku dužem od 60 dana od dana utvrdjenog početka programa, agencija zadržava iznos od 5.000din. i 320 USD.
 • U slučaju da kandidat ne dobijanja vizu, agencija zadržava iznos od 5.000din. i 320 USD.
 • U slučaju da kandidat odustane od programa u roku kraćem od 60 dana, od utvrdjenog početka programa, agencija zadržava 5.000 din.,  320 USD i maksimum 25% od cene programa iz tabele.
 • U slučaju da kandidat odustane od programa u roku kraćem od 7 dana, od utvrdjenog početka programa, agencija zadržava 5.000 din.,  320 USD i maksimum 50% od cene programa iz tabele.

Molimo učesnike programa da pažljivo pročitaju Opšte uslove putovanja Karavan travel-a, koji čine sastavni deo ovog programa.