Državne škole u Americi

O programu

Program F-1 – Školovanje u američkoj državnoj školi omogućava učenicima srednjih škola i gimnazija da jedno polugodište odn. jednu školsku godinu provedu u Americi, žive u odabranoj američkoj porodici ili školskom internatu i pohađaju nastavu u nekoj od američkih državnih škola.

Program  F-1 – Školovanje u američkoj državnoj školi je veoma sličan programu međunarodne kulturne razmene  Academic Year Program (AYP).

Razlike između ova dva programa su u sledećem:

 • vrsti vize koju dobijaju učesnici programa (za učešće na Programu F-1 učesnici programa dobijaju  F-1 vizu (Student Viza), dok učesnici programa AYP, dobijaju

J-1 vizu (Exchange Visitor Visa)

 • mogućnosti izbora školskog okruga(district-a) u SAD (učesnici Programa F-1 biraju školski okrug(district) i lokaciju u SAD, dok je izbor lokacije i škole učesnicima programa AYP, limitiran i moguć jedino uz doplatu)
 • rokovima za prijavu na program (Program F-1 ima fleksibilnije rokove za prijavu)

U SAD veliki broj državnih škola ima razvijene različite programe nastavnih i vannastavnih aktivnosti koje se između ostalog i po tome razlikuju jedna od druge (u nekim školama veoma su razvijene sportske sekcije i one su vrlo uspešne na polju sporta,  druge škole imaju razvijene naučne odn. umetničke sekcije, treće su aktivne u društvenoj zajednici i na polju ekologije; neke škole imaju posebne kurseve za intenzivno učenje engleskog jezika i sl.).

Učesnici Programa F-1  –  Školovanje u američkoj državnoj školi, mogu, u skladu sa ličnim željama, da odaberu školski okrug(district) u SAD, koji najviše odgovara njihovim afinitetima.

Važno je napomenuti da najveći broj američkih škola, na kraju uspešno završenog poslednjeg razreda, učesnicima programa izdaje svedočanstvo o završenom razredu. Diplomu o završenoj srednjoj školi, učesnicima programa izdaje veoma mali broj američkih škola.

 

Organizator programa

Organizator  programa je organizacija Exchange Service International  – ESI, sa sedištem u Nju Džersiju, koja se nalazi u sastavu grupe Student  Management Group – SMG i organizacije Educatius International, sa sedištem u Bostonu.

Obe organizacije imaju licencu američke vlade i CSIET-a (Counsil on Standards for International Educational Travel) za realizaciju Programa F-1- Školovanje u američkoj državnoj školi.

Organizator programa, u našoj zemlji, je agencija Karavan travel, sa tradicijom i bogatim iskustvom u organizovanju programa međunarodne kulturne razmene učenika i studenata, dugom više od 26 godina.

 

Šta program obuhvata:

 • konsultacije u vezi sa programom
 • upis u željeni školski okrug(district)
 • smeštaj i ishranu u odgovarajućoj porodici odn. internatu
 • nadzor učesnika programa tokom trajanja programa
 • besplatan uslužni telefonski servis u SAD, dežuran 24/7, za slučaj urgencije
 • pomoć i podršku lokalne agencije
 • pomoć prilikom apliciranja za američku vizu

 

Uslovi  za učešće na programu

Kandidati zainteresovani za učešće na ovom programu, treba pre svega, da budu: radoznali, tolerantni, odgovorni, iskreni, prilagodljivi i snalažljivi.

Na program se mogu prijaviti učenici srednjih škola:

 • uzrasta 15 do 18 god.
 • sa odličnim ili vrlo dobrim uspehom u školi (relevantan je uspeh u srednjoj školi)
 • sa znanjem engleskog jezika na nivou sporazumevanja (testiranje znanja engleskog jezika je obavezno prilikom prijavljivanja na program)
 • odličnog zdravlja, sa uredno primljenim vakcinama (napomena: na zahtev američke škole, neophodno je izvrštiti dodantu imunizaciju)

 

Školski okruzi i izbor škole

Američka organizacija, organizator ovog programa, ima dugogodišnju saradnju sa školama iz preko 50 školskih okruga (district-a) širom SAD.

Kandidati imaju mogućnost da izaberu školski okrug (district) u kome žele da pohađaju školu. U okviru izabranog školskog okruga, organizator programa iz SAD će ih upisati u jednu od škola u okviru izabranog okruga (district-a).

 

Lokalni koordinator

Lokalni koordinator je osoba koja, tokom trajanja programa,  pruža podršku kako učeniku, tako i američkoj porodici i školi,  kako bi proces prilagođavanja jednih na druge, kao i učenika na novu sredinu i drugačiji način života, prošao što lakše.

Lokalni koordinator  je zadužen za rešavanje eventualnih problema, koji se mogu javiti u porodici ili školi, tokom trajanja programa. Njegov zadatak je da najmanje jednom mesečno, a najčešće više puta mesečno,  kontaktira učenika, porodicu i školu, kako bi proverio da li je sve u redu.

Svaki učesnik programa  ima na raspolaganju  besplatan kontakt telefon, dostupan 24 sata, 7 dana u nedelji, za hitne pozive i pružanje dodatne podrške, kada je to potrebno.

 

Američka porodica

Američka organizacija, organizator programa, veoma pažljivo selektuje američke porodice zainteresovane da prime stranog učenika u svoj dom. Prilikom odabira porodice, vodi se računa o tome da porodica ispunjava sve programom predviđene uslove sa prijem stranih učenika. Posebna pažnja se poklanja interesovanjima kako članova porodice, tako i stranog učenika.

Američke porodice koje učestvuju u ovom programu, imaju svest o vrednostima kulturne razmene i motivisane su da maksimalno pomognu stranom učeniku da se što lakše prilagodi američkom načinu života.

Porodice  mogu biti porodice sa jednim ili sa oba roditelja, sa decom (vršnjacima učenika koga primaju u svoj dom ili mlađim od njega) ili bez dece. Jedna porodica može da primi  dva učenika istovremeno (“double placement”).  U tom slučaju, učenici moraju biti iz različitih zemalja.

Američka škola

Da bi se uspešno završila školska godina, neophodno je konstantno učiti i angažovati se u školskim aktivnostima, tokom čitave školske godine.

Vannastavne aktivnosti (sport, muzika, gluma, saradnja sa školskim novinama, hor, biznis klub i dr.) predstavljaju veoma važan segment u američkom obrazovnom sistemu. Njih organizuje škola, posle nastave i veoma je važno aktivno učestvovati u njima.

 

Dobijanje vize

Tek pošto izvrši upis u odgovarajuću američku državnu školu i obezbedi smeštaj u odgovarajućoj američkoj porodici, organizator programa iz SAD, šalje dokument I-20, koji je neophodan za dobijanje odgovarajuće vize (F-1 vize).

Napomena:  U slučaju da je kandidat, pre prijavljivanja na program, podnosio molbu Konzulatu SAD za dobijanje američke vize i tom prilikom bio odbijen, dužan je da o tome obavesti agenciju, prilikom prijavljivanja na program.

 

Trajanje programa

Postoje 2 opcije programa, u zavisnosti od dužine trajanja programa:

 1. Program u trajanju od 5 meseci odn. 1 semestar (januar 2018 – juni 2018.)
 2. Program u trajanju od 10 meseci odn. 1 školska godina (avgust 2017 – juni 2018)

Tačni datumi početka i završetka programa, različiti su za svaku školu  i opciju programa.

 

Prijavljivanje

Prijave za učešće na ovom programu primaju se do 15. juna 2017.god.

Moguće je i kasnije prijavljivanje, ukoliko ostane slobodnih mesta.

Važno je napomenuti da se mesta u školama na najatraktivnijim lokacijama, brzo popunjavaju, tako da je poželjno prijaviti se što ranije, kada je izbor veći.

Takođe treba napomenuti da učenici apliciraju za određenu lokaciju odn. okrug, a ne za školu. Kandidati će se svakako, prilikom prijavljivanja na program, izjasniti i o željenoj školi, međutim organizator programa ne može da garantuje upis u izabranu školu, već samo upis u školu koja se nalazi na izabranoj lokaciji odn. okrugu.

 

Cena programa

Cena programa zavisi od dužine trajanja programa i različita je svaku školu.

Cene se kreću u rasponu od 16.000 do 40.000 USD, na godišnjem nivou.

Detaljnije informacije o tačnim cenama za svaku školu, mogu se dobiti u agenciji.

Troškovi prijavljivanja iznose 10.000 RSD.

Devizni deo programa se uplaćuje u dinarskoj protivvrednosti, prema prodajnom kursu

Komercijalne banke AD Beograd, na dan uplate.

Instrukcije za uplatu:

Broj računa: 205-10122-83, primalac: Karavan travel d.o.o. Beograd; Braće Grim 20a, Beograd

 

Šta je uključeno u cenu programa

 • upis i pohađanje nastave u jednoj od američkih državnih srednjih škola
 • smeštaj i ishrana u odgovarajućoj američkoj porodici odn. školskom internatu (ručak u školi nije uključen u cenu)
 • usluge lokalnog koordinatora
 • besplatan dežuran telefon 24/7, za pomoć i konsultacije
 • pribavljanje dokumentacije iz SAD, neophodne za viziranje
 • transfer od/do aerodroma u SAD

 

Šta nije uključeno u cenu programa

 • povratna avio karta
 • zdravstveno osiguranje
 • SEVIS troškovi
 • troškovi viziranja (160 USD)
 • ručak u školi
 • dodatna imunizacija (ukoliko je potrebno)
 • prevoz do/od škole od/do porodice
 • lični troškovi (preporučeni iznos džeparca: 200-300 USD mesečno)
 • overa ocena i nostrifikacija dokumenata (nakon povratku u zemlju)
 • udžbenici i školski pribor
 • pribavljanje izvoda sa ocenama od američke škole
 • izdavanje novog dokumenta I-20