Discover Balkan

Discover Balkan, Belgrade, Serbia, Saint Sava's Temple, Karavan travel

Discover Serbia, Bosnia and Herzegovina, and Montenegro

Day 1: Arrive to Nikola Tesla International Airport of Belgrade. Meeting at the airport with our representative and transfer...

Discover Balkan, Discover Montenegro, Saint Stephan, Karavan travel

Discover Hungary, Serbia, Montenegro, and Croatia

Day 1: Arrival to Ferenc Liszt International Airport of Budapest, meeting with our representative, and transfer to your hotel...

University, Greece, Athens

Discover Hungary, Serbia, N. Macedonia, and Greece

Day 1: Arrival to Ferenc Liszt International Airport of Budapest, meeting with our representative, and transfer to your hotel...

Discover Serbia and Montenegro, Karavan travel

Discover Serbia and Montenegro

Day 1: Group arrival at the airport of Belgrade. Meeting with our representative in the arrival hall and transfer to...

Rezervacije avio-karata, Karavan travel

Rezervacije avio-karata

Preko globalnog distribucionog sistema „Amadeus“ pružamo brzu i efikasnu uslugu i obezbeđujemo avio-karate za sve svetske destinacije, po najnižim cena, uz mogućnost plaćanja pod najpovoljnijim uslovima.

Scroll to Top