Community College USA

Community College

Program Community College USA je odlična opcija za buduće studente, koji žele da studiraju u SAD, a nakon završetka srednje škole odn. gimnazije, ne ispunjavaju uslove ili nemaju finansijske mogućnosti da upišu američke univerzitete odn. klasične koledže.
Studije na Community College-u traju dve godine i na završetku studija stiče se stepen obrazovanja – Associate deegree.
Po završetku studija na Community College-u, studenti mogu da nastave studije na nekom od američkih univerziteta odn. klasičnih koledža. Studije na univerzitetima odn. klasičnim koledžima traju četiri godine i na kraju studija se dobija stepen obrazovanja – Bachelor degree.
Nastavak studija na američkom univerzitetu odn. klasičnom koledžu, nakon završetka Community College-a, vrši se prenosom akademskih kredita.

Organizatori programa
Organizator programa je američka organizacija Educatius International , sa sedištem u Bostonu. Ova organizacija je za 10 godina svog postojanja, pomogla đacima i studentima iz preko 50 država, da se upišu željene akademske programe širom sveta.

Organizacija Educatius International ima ukupno 30 kancelarija, koje se nalaze u 28 gradova, u 17 zemalja sveta. U saradnji sa oko 2.000 partnera širom sveta, Educatius International organizuje školovanje učenika i studenata iz preko 50 zemalja, u 11 država sveta.
Pored organizovanja školovanja u američkim srednjim školama i studiranja na američkim univerzitima, klasičnim koledžima i Community College-ima, Educatius International organizuje i školovanje u Velikoj Britaniji, Irskoj, Australiji, Novom Zelandu, Kanadi, Nemačkoj, Finskoj, Švedskoj, Norveškoj i Danskoj.

Organizator programa, u našoj zemlji, je agencija Karavan travel, sa tradicijom i bogatim iskustvom u organizovanju programa međunarodne kulturne razmene učenika i studenata, dugom više od 26 godina.

Prednosti studiranja na Community College-u
– jeftiniji od univerziteta i klasičnog koledža (troškovi studiranja su znatno manji na Community College-u nego na univerzitetu odn. klasičnom koledžu)
– lakši upis (nisu obavezni testovi TOEFL/IELTS/SAT)
– manji broj studenata u grupi
– jednostavan nastavak studija na američkom univerzitetu odn. klasičnom koledžu, na još dve godine i sticanje stepena obrazovanja – Bachelor degree

Smeštaj
Porodica (Homestay) – Ova opcija daje studentu mogućnost da bude deo jedne američke porodice. Odnos porodice i studenta je veoma važan segment programa. Iz tog razloga se porodice pažljivo biraju i proveravaju. Porodice dolaze iz različitih sredina (etničkih i religijskih) i mogu biti različite strukture(sa ili bez dece, jednim roditeljem). Prosečna udaljenost od porodice do koledža je jedan sat javnim prevozom. Obroci mogu da se obezbede u okviru porodice.
Rezidencijalni smeštaj(Student Residence) – Pojedini Community College mogu imati sopstveni rezidencijalni smeštaj za smeštaj studenata. Studenti smešteni u rezidencijalnom smeštaju će živeti zajedno sa drugim studentima u okviru kompleksa gde se nalazi koledž i objekat za smeštaj. Oni će deliti sobu i druge zajedničke prostorije sa ostalim studentima koji borave u rezidencijalnom smeštaju. U većini koledža hrana nije obezbeđena, već se obezbeđuje u sopstvenom aranžmanu.

Opcije programa
Program USA Community College ima 2 opcije programa, u zavisnosti od toga da li je u cenu uključen smeštaj.
a) Basic program – u cenu programa uključena je samo školarina, bez cene smeštaja. Organizacija Educatius International pruža assistenciju u pronalaženju odgovarajućeg smeštaja u porodici.
b) Premium program – u cenu programa uključen je rezidencijalni smeštaj, u okviru koledža.
Rokovi za upis odn. prijavu na program
Rokovi za prijavu na program su različiti u zavisnosti od vrste semestra:
o 01.06.2017. – za upis na letnji semestar
o 01.11.2017. – za upis na zimski semestar
Uslovi za učešće na programu
Na Program Community College USA se mogu prijaviti učenici srednjih škola i gimnazija uzrasta 17 godina i stariji, sa znanjem engleskog jezika neophodnog za praćenje nastave na engleskom jeziku. Za prijavljivanje na ovaj program i upis na Community College u SAD nije obavezno položiti TOEFL, IELTS ili SAT.

Ukoliko kandidat nema zadovoljavajući nivo znanja engleskog jezika, neophodno je da pre početka studija, pohađa kurs engleskog jezika, kako bi dostigao neophodan nivo. Kursevi se organizuju u okviru Community College-a.

Procedura
– Pre zvanične prijave:
o Popunjavanje predaplikacije sa pratećom dokumentacijom(overena i prevedena svedočanstva iz srednje škole, TOEFL ili IELTS test ukoliko ima), kandidat dostavlja agenciji Karavan travel. U predaplikaciji kandidat navodi Community College i vrstu studija koji želi da upiše.
o Nakon prijema predaplikacije, Karavan travel kompletnu dokumentaciju kandidata prosleđuje organizatoru programa u SAD.
o Organizator programa iz SAD, organizacija Educatius International, nakon detaljne obrade primljene dokumentacije, obaveštava kandidata, posredstvom agencije Karavan travel, da li je njegova predaplikacija prihvaćena ili ne i šalje sve potrebne formulare za finalnu prijavu.

– Nakon prijave
Korak 1: Da bi se upisao na odabrani koledž, kandidat mora da plati 5000 RSD i 300 USD i podnese aplikaciju za upis na koledž i dostavi prateću dokumentaciju.
o Popunjana aplikacija za upis na koledž (popunjen i potpisan)
o Svedočanstva iz srednje škole i (sa engleskim prevodom – overeni)
o Izvod iz banke kao potvrda da student ima dovoljno sredstava da pokrije troškove školovanja i života u SAD
o Sertifikat finansijske odgovornosti (Affidavit of Support)
o Dokaz o poznavanju engleskog jezika
o Kopija pasoša
o Ostali dokumenti po zahtevu koledža

Korak 2: Nakon dobijanja potvrde o prijemu na Community College, a pre izdavanja dokumentacije za vizu, uplaćuje se 50% od cene programa.
Korak 3: Community College izdaje dokument I-20 i Letter of Acceptance.
Korak 4: Nakon dobijanja vize, a najkasnije 30 dana pre početka programa, uplaćuje se 50% od cene programa.

Cena programa
 Cena programa zavisi od iznosa školarine Community College-u. Iznos školarine za prioritetne Community College može se dobiti na upit.
 Troškovi prijavljivanja iznose 5000 RSD.
 Administrativni troškovi obrade aplikacije – 300 USD.

Dinamika plaćanja
Troškovi prijavljivanja i administrativni troškovi obrade aplikacije se uplaćuju nakon dostavljanja predaplikacije i dobijanje potvrde o podobnosti kandidata za učešće na programu – 5000 RSD i 300 USD
Nakon dobijanja potvrde o prijemu kandidata na Community College u SAD, uplaćuje je iznos od 50% školarine, a nakon dobijanja vize(najkasnije 30 dana pre početka programa), neophodno je uplatiti ostatak odn. drugih 50% školarine.

Devizni deo programa se uplaćuje direktno organizaciji Educatius International ili agenciji Karavan travel u dinarskoj protivvrednosti, prema prodajnom kursu Komercijalne banke AD Beograd, na dan uplate.
Instrukcije za uplatu: broj računa: 205-10122-83, primalac: Karavan travel d.o.o. Beograd;
Braće Grim br. 20a, Beograd svrha uplate: Program Community College USA

Cena uključuje:
– upis na izabrani Community College
– smeštaj, u višekrevetnim sobama, u okviru Community College-a (opcija Premium program)
– zdravstveno osiguranje
– troškove izrade identifikacione kartice
– transfer od aerodroma do Community College-a (opcija Premium program)

Cena ne uključuje:
– avio prevoz
– troškovi viziranja
– SEVIS troškovi
– knjige i pribor za nastavu
– lokalni prevoz
– ishranu (sem u slučajevima kada je uključena u cenu školarine)
– lične troškove

Odustajanje od programa
– Nakon prijave na program zadržava se 300 USD i 5000 RSD
– Pre izdavanja dokumanta I-20 zadržava se 300 USD i 5000 RSD
– Nakon izdavanja dokumenta I-20, zadržava se 3000 USD i 5000 RSD + troškovi brze pošte + troškovi koje zadržava Community Collega.
– Nakon dobijanja vize, zadržava se 3000 USD i 5000 RSD + troškovi brze pošte + troškovi viziranja + SEVIS troškovi + troškovi koje zadržava Community College.
– U slučaju nedobijanja vize zadržava se 300 USD i 5000 RSD + troškovi viziranja + SEVIS troškovi + troškovi koje zadržava Community College (obavezno je dostaviti odbijenicu i pasoš).