Au Pair USA

AU PAIR USA 2017

Čuvanje dece u porodici

Ukratko o programu

Au Pair je program međunarodni kulturne razmene na kome pravo učešća imaju devojke iz čitavog sveta.

Radni deo programa traje 12 meseci, nakon čega Au Pair devojka ima mogućnost da još 30 dana turistički boravi u SAD.

Au Pair program pruža mogućnost učesnicama programa, da usavrše engleski jezik, upoznaju američku kulturu i običaje, steknu nove prijatelje i osamostale se. Za svoje angažovanje oko čuvanja dece, Au Pair devojke imaju obezbeđen smeštaj i ishranu u okviru Au Pair porodice, kao i nedeljni džeparac. Naziv programa “Au Pair” potiče od francuske reči koja ima značenje u paru odn. zajedno. Ovim nazivom naglašen je status Au Pair devojke koja je prihvaćena kao član Au Pair porodice u kojoj boravi. Cilj ovog programa jeste zbližavanje različitih naroda i kultura i bolje razumevanje među njima.                  

Zašto se prijaviti preko agencije Karavan travel?

Karavan travel je prva agencija iz Srbije, koja je postala članica IAPA organizacije (International Au Pair Association).

Prilikom realizacije programa agencija sarađuje isključivo sa agencijama koje su i same članice IAPA organizacije, što znači da pri izboru Au Pair porodice i Au Pair devojke, moraju biti zadovoljeni standardi propisani od strane IAPA-e. Ovim je garantovana sigurnost i pouzdanost Au Pair programa, kako u pogledu Au Pair devojke, tako i u pogledu Au Pair porodice.

Organizatori programa

Američki partner, u saradnji sa kojim agencija Karavan travel realizuje program Au Pair USA je organizacija InterExchange iz Njujorka www.interexchange.org  koja, pored Au Pair programa, više od 40 godina, organizuje i druge programe međunarodne kulturne razmene za studente iz čitavog sveta.

Status Au Pair devojke

Au Pair devojka ima, prema viznom režimu SAD, status studenta na razmeni (i u tom pogledu ima odgovarajuću vizu), a u okviru Au Pair porodice ona ima status člana američke porodice u kojoj boravi. Dakle, Au Pair devoka nije ni turista ni zaposleno lice, već student međunarodne razmene, te tokom svog boravka u SAD, uživa sve privilegije koje ovaj status pruža.

U tom smislu, pored obezbeđenog  smeštaja i ishrane u okvuru Au Pair porodice u kojoj boravi, Au Pair devojka za svoj angažman u pogledu čuvanja dece, dobija džeparac, a ne platu.

Obaveze Au Pair devojke

 • pomoć u čuvanju dece (45 sati + 1-2 večeri/nedeljno). Preciznije rečeno: da vodi računa o deci dok su roditelji na poslu; da kontroliše i pomaže deci prilikom izrade domaćih zadataka; da pomaže deci prilikom oblačenja i svlačenja; da ih vodi u i dovodi iz škole; da ih vodi na vanškolske aktivnosti; da im pripremi užinu, doručak ili večeru; da vodi računa da dečja soba i prostor za igru budu uredni itd.
 • pomoć pri obavljanju svakodnevnih kućnih poslova
 • pohađanje kursa, po sopstvenom izboru, u okviru ponude organizacije Interexchange odn. Au Pair porodice
 • poštovanje i savesno obavljalje ugovorenih obaveza
 • pristojno ponašanje i oblačenje
 • vođenje računa o urednosti sobe u kojoj boravi
 • da odsluša i uradi “Pre Arrival orientation and Training”, najkasnije do poslednjeg četvrtka, pre polaska na program (u protivnom, biće  ukinuta dobijena viza i anulirana avio karta). Potrebno je da: pažljivo odsluša video “Know before you go”; uradi “Childcare Test and Culture Project”; uradi “Childhood Development Training & Workbook”, u trajanju od 8h)

Prava Au Pair devojke

 • na zasebnu sobu i ishranu, u okviru Au Pair porodice
 • na ugovoreni nedeljni džeparac u visini 195.75 USD
 • na plaćenu povratnu avio-kartu do New York-a, ukoliko ispuni ugovorene obaveze
 • na plaćeno zdravstveno osiguranje, do visine 100.000 USD (uz učešće od 50 USD prilikom svake posete lekaru)
 • na plaćen kurs po sopstvenom izboru, do visine 500 USD
 • na plaćen 3-dnevni boravak u Njujorku, radi orijentacije, na početku programa
 • na 1,5 slobodan dan nedeljno
 • na slobodan vikend, jednom mesečno
 • na plaćen 2-nedeljni odmor, posle 6 meseci rada
 • na učešće u društvenim aktivnostima koje se organizuju za Au Pair devojke na programu
 • na asistenciju od strane American Community Counsellor
 • na 24/7 servis telefon, u Njujorku, za hitne slučajeve  

Uslovi za učešće na Au Pair programu

Pravo učešća na programu Au Pair USA imaju devojke:

 • starosti 18 – 26 godina (Napomena: devojka sa punih 27 godina ne može ući u SAD, kao učesnica Au Pair programa)
 • sa tečnim znanjem engleskog jezika (provera znanja je obavezna)
 • neudate i bez dece
 • dobrog zdravstvenog stanja
 • sa iskustvom u čuvanju dece (najmanje 200 sati)
 • sa položenim vozačkim ispitom (B kategorija) i dobrim vozačkim iskustvom
 • nepušači
 • bez policijskog dosijea
 • komunikativne, tolerantne, savesne, odgovorne
 • spremne da budu odvojene od svojih porodica i zemlje porekla, neprekidno 12 meseci
 • koje nisu već učestvovale na programu Au Pair USA
 • sa završenom najmanje srednjom školom
 • koje nisu ranije aplicirale i bile odbijene za neku od US viza

Uslovi koje treba da ispunjava Au Pair porodica

Au Pair porodica iz SAD, koja želi da primi Au Pair devojku u svoj dom, mora da ispunjava određene uslove:

 • da stanuje na području na kome postoji Lokalni kordinator
 • da može da obezbedi Au Pair devojci zasebnu sobu i ishranu i ostale uslove regulisane ovim programom
 • da je porodica stalno nastanjena u USA i da ima američko državljanstvo
 • da se u kući govori engleski jezik
 • da Au Pair devojku tretira kao člana porodice i omogući joj da, ravnopravno sa ostalim članovima, učestvuje u svakodnevnom životu porodice
 • da izvršava sve obaveze iz Au Pair ugovora
 • da Au Pair devojci isplaćuje nedeljni  džeparac u iznosu od 195,75 USD
 • da Au Pair devojci obezbedi zdravstveno osiguranje, koje pokriva iznos od 100.000 USD, na ime troškova lečenja
 • da plati Au Pair devojci školarinu u visini 500 USD
 • da Au Pair devojci obezbedi dnevni, nedeljni i godišnji odmor

Transfer do Au Pair  porodice

Nakon što Au Pair devojka dobije vizu, organizacija InterExchange će kupiti i poslati avionsku kartu do Njujorka za Au Pair devojku. Polazak je iz Beograda. Troškove transfera od aerodroma u Njujorku, do hotela New Yorker, u kome će biti održana orijentacija, snosi Au Pair devojka.

Transfer od hotela New Yorker do mesta u kome živi Au Pair porodica, obezbeđen je od strane organizacije InterExchange odn. Au Pair porodice.

Orijentacija

Svakog utorka, devojke iz celoga sveta, učesnice programa Au Pair USA, stižu u Njujork i odsedaju u istom hotelu (Hotel New Yorker na Manhattan-u www.newyorkerhotel.com), u kome se organizuje orijentacija (seminar), u trajanju 2-3 dana. Orijentacija ima za cilj da buduće Au Pair devojke bliže upozna i pripremi za boravak u američkoj porodici. Deo seminara posvećen je i deci (čuvanju i odgoju dece). Tokom orijentacionog programa svaka Au Pair devojka dobija brošure, koje će joj biti od velike koristi tokom boravka u SAD. Orijentacioni program vodi organizacija Interexchange-a www.interexchange.org sa svojim stručnim timom, u koji su uključeni psiholozi, pedagozi i stručna lica za obuku iz oblasti pružanja prve pomoći.

Lokalni koordinator

Lokalni koordinator ima veoma važnu ulogu u ovom programu. To je osoba koja živi u gradu ili neposrednoj blizini grada u kome se nalazi Au Pair porodica. To je osoba koja dobro poznaje prilike i potrebe Au Pair porodice i koja je, nakon detaljnog uvida u dosije Au Pair devojke i upoznavanja sa profilom, željama i očekivanjima Au Pair devojke, predložila Au Pair porodici konkretnu Au Pair devojku.

Lokalni koordinator vodi računa o Au Pair devojci sve vreme dok je ona na programu. Pomaže joj da se upiše na željeni kurs, da otvori račun u banci, da se lakše adaptira novom načinu života i novim obavezama, pomogne u rešavanju eventualnih problema ili nesporazuma koji se mogu javiti na relaciji Au Pair devojka – Au Pair porodica. To je osoba koja predstavlja vezu između Au Pair devojke, Au Pair porodice i organizacije InterExchange. Lokalni koordinator jednom mesečno organizuje susrete Au Pair devojaka, koji imaju za cilj međusobno upoznavanje Au Pair devojaka, njihovo druženje i razmena iskustava sa programa.     

Cena Au Pair programa       

 • troškovi prijavljivanja – 5.000 RSD

 • troškovi programa –    350 EUR   

 

Dinamika  plaćanja

5.000 RSD – prilikom prijavljivanja (u momentu predaje popunjene aplikacije) potrebno je dostaviti dokaz o uplaćenom iznosu.

350 EUR – nakon dobijanja Au Pair porodice, pre nego što stignu dokumenata za viziranje

Instrukcije za uplatu: primalac: Karavan travel d.o.o., Beograd; broj računa: 205-10122-83; svrha uplate: Au Pair USA

Napomena: Devizni deo programa se uplaćuje u dinarskoj protivrednosti, po prodajnom kursu NBS, na dan uplate

Cena uključuje

 • Intervjuisanje devojke i psihološki test
 • Pronalaženje odgovarajuće Au Pair porodice
 • Povratnu avio kartu do Njujorka, sa uključenim taksama (pod uslovom da je program uspesno završen)
 • Smeštaj u hotelu New Yorker na Manhattan-u (2-3 noćenja, sa uključenim doručkom i ručkom)
 • Organizovanje orijentacionog programa u Njujorku, na početku programa
 • Obezbeđivanje CPR sertifikata od strane American Heart Association
 • Zdravstveno osiguranje u iznosu do 100.000 USD
 • Kurs, po izboru, u visini do 500 USD
 • Obezbeđivanje dokumentacije za dobijanje odgovarajuće američke vize
 • Transfer od hotela u Njujorku do Au Pair porodice
 • Usluge lokalnog koordinatora
 • SEVIS troškove, u iznosu od 35 USD
 • pomoć i asistenciju 24/7, tokom čitavog trajanja programa

Cena programa NE uključuje

 • Troškove viziranja (160 USD)
 • Transfer od/do aerodroma u Njujorku

Način prijavljivanja

Neophodno je najpre dostaviti agenciji puno ime, prezime i email adresu kandidata, kako bi poslali log in , radi popunjavanja online aplikacije. Pored elektronske prijave, kandidatkinja za Au Pair program treba da priloži i sledeću dokumentaciju:

 1. 2 Child Care References i 1 Character reference
 2. Pismo budućoj Au Pair porodici
 3. 8 fotografija (npr. sa porodicom, prijateljima, decom)
 4. Jedna fotografija pasoškog formata
 5. Fotokopija vozačke dozvole (pre puta neophodno je poneti sa sobom i međunarodnu vozačku dozvolu)
 6. Overen formular o zdravstvenom stanju – Medical report
 7. Uverenje o neosuđivanosti
 8. Fotokopiju diplome srednje škole i eventualno kopije drugih diploma (o završenim kursevima jezika, crtanja, pevanja itd )
 9. Fotokopiju 1. stranice pasoša i US vize (ukoliko imate)
 10. Urađen psihološki test (koji se rešava online)
 11. Video prezentaciju

Prijava se popunjava na engleskom jeziku kao i dodatna dokumentacija pod 1, 2 i 6.

Za sva dodatna uputstva kontaktirati agenciju.

Prosečno vreme potrebno da se dobija Au Pair porodica je 3-4 meseca, od momenta kada agencija dobije potvrdu američke organizacije InterExchange da je prijava kompletna i da je otpočeo proces pronalaženja odgovarajuće porodice.

Period pronalaženja porodice zavisi od raspoloživosti Au Pair porodica kao i od fleksibilnosti Au Pair devojke.
NAKON PRIKUPLJANJA KOMPLETNE DOKUMENTACIJE I IZVRŠENE UPLATE DINARSKOG DELA, POTREBNO JE POZVATI AGENCIJU RADI ZAKAZIVANJA INTERVJUA!  

Uslovi otkazivanja programa

– Ukoliko kandidat otkaže učešće na programu pre dobijanja odgovarajuće Au Pair porodice, agencija zadržava uplaćeni dinarski deo

– Ukoliko kandidat otkaže učešće na programu nakon dobijanja Au Pair porodice, agencija će zadržti celokupno uplaćen dinarski i devizni deo

– Ukoliko kandidat ne dobije američku vizu, agencija zadržava uplaćeni dinarski deo i iznos od 100 EUR

KARAVAN travel

Bul. Kralja Aleksandra 60/1, 11000 Beograd, Srbija

tel/fax:011 408 22 63 / 408 22 83

www.karavantravel.org