Au Pair Španija Posebni uslovi

Uslovi učešća na Au Pair programu

 • devojke od 18-27 god starosti
 • znanje španskog jezika ili odlično znanje engleskog jezika
 • iskustvo u čuvanju dece i obavljanju lakših kućnih poslova
 • da nije ranije učestvovala na Au Pair programu u Španiji
 • da nije osuđivana i pod istragom

Devojke mogu učestovati 2-3 meseca u letnjem periodu kao i 6 do 12 meseci (sa početkom programa tokom cele godine). Prosečno vreme dobijanja porodice je oko 3 meseca od momenta podnošenja kompletno popunjene prijave do pronalaženja porodice u Španiji.

 • Čuvanje dece oko 30 sati nedeljno
 • Obavljanje lakših kućnih poslova (raspored obaveza zavisi od porodičnih navika, obaveza i uzrasta dece). Teški kućni poslovi, pranje prozora, košenje trave kao i briga o kućnim ljubimcima ne spadaju u obaveze Au Pair devojke
 • Pohađanje kursa španskog jezika (za program duži od 3 meseca)
 • Da finansiraju obavezno zdravstveno osiguranje za sve vreme trajanja programa
 • Da budu fleksibilne, tolerantne i prilagodljive
 • Poštuju pravila ponašanja propisana pravilima programa i kućnog reda porodice domaćina
 • Da obezbede i finansiraju svoj transport do porodice u Španiji i nazad
 • Da obezbede svu neophodnu dokumentaciju za viziranje
 • Da su u redovnom kontaktu sa organizacijom koja im je obezbedila porodicu
 • Ugovoreni džeparac u iznosu od 70 EUR nedeljno (ukoliko porodica živi u gradu) odn. 80 EUR nedeljno (ukoliko porodica živi u predgradju ili manjem mestu)
 • Zasebna soba i ishrana u odabranoj porodici
 • Jednodnevni odmor nedeljno
 • Jednonedeljni odmor za učesnike programa u trajanju od 6 meseci odn. dvonedeljni odmor za učesnice programa u trajanju od 12 meseci
 • Podršku agencija tokom čitavog trajanja programa

Potrebno je dostaviti agenciji sledeća dokumenta:

 • čitko popunjenu prijavu na španskom ili engleskom jeziku
 • lekarsko uverenje
 • 2 Childcare preporuke roditelja na španskom ili engleskom jeziku
 • 1 Character preporuka na španskom ili engleskom jeziku
 • Potpisan Au Pair ugovor
 • foto-album – sastavljen od 8 fotografija sa porodicom, prijateljima, decom koju je devojka čuvala. Fotografije treba da budu zalepljene na papiru A4 formata i ispod svake fotografije obavezno staviti kratak opis.
 • pismo Au Pair porodici na španskom ili engleskom jeziku (opisati sebe, svoju porodicu, razloge zbog kojih želite da učestvujete na Au Pair programu, iskustvo u čuvanju dece i sl).
 • 1 fotografija pasoškog formata, sa osmehom, i ispisanim imenom na poleđini
 • fotokopiju vozačke dozvole
 • potvrdu iz MUP da nije pod istragom kao i da nije osuđivana
 • potvrda o znanju jezika
 • uverenje sa fakulteta o studiranju
 • fotokopiju Diplome o završenoj srednjoj školi (poželjno je priložiti i kopije drugih diploma o završenim kursevima jezika, crtanja, prvoj pomoći, sa sportskih i umetničkih takmičenja i sl).
 • fotokopiju prve stranice pasoša (pasoš mora važiti min. godinu dana od dana odlaska na program)

KAKO TREBA DA IZGLEDA DOSIJE DEVOJKE ZA AU PAIR PROGRAM

Prijava treba da bude čitko popunjena i uredna. Dokumenta treba da budu složena, overeni prevodi obavezno uz originale dokumenta, foto album sa objašnjenjima. Fotografije su veoma važne: budite nasmejani i obavezno šaljite slike sa decom. Pošto kompletirate dokumentaciju, pozovite telefonom agenciju i zakažite intervju.Kada budete dosli na intervju ponesite svu dokumentaciju sa sobom.

POZIV PORODICE – DOMAĆINA

Ukoliko devojka, kandidat za Au Pair program, zadovoljava kriterijume za učešće na programu, kompletna dokumentacija se prosleđuje agenciji-partneru u Španiji koja će se pobrinuti da vam pronađe odgovarajuću porodicu. Au Pair porodica kontaktira devojku telefonom ili putem mail-a, Skype-a. Nakon toga devojka i porodica daju svoju saglasnost o međusobnom prihvatanju. Po dobijanju saglasnosti, otpočinje proces pribavljanja odgovarajuće dokumentacije za dobijanje vize ukoliko je to neophodno.

CENA: 5000 din (troškovi prijavljivanja) + 350 EUR (troškovi programa)

Napomena:

Dinarski deo programa u iznosu od 5.000 din. se uplaćuje na račun br.: 205-10122-83, primalac: Karavan travel d.o.o. Beograd; svrha: prijava na Au Pair program.
Devizni deo programa se uplaćuje na račun Karavan Travel-a, u dinarskoj protivvrednosti, prema prodajnom kursu Komercijalne banka AD Beograd, na dan uplate.

Dinamika plaćanja

 • Troškovi prijavljivanja uplaćuju se prilikom prijavljivanja na program
 • Troškovi programa uplacuju se po dobijanju porodice
 • pronalaženje odgovarajuće Au Pair porodice (obilazak i detaljna provera porodice – uslovi u kojima žive, soba u kojoj će devojka boraviti, intervju sa svim članovima porodice ponaosob)
 • intervjuisanje devojke i provera dokumentacije
 • obezbeđivanje dokumenta neophodnih za viziranje
 • organizovanje druženja sa Au pair devojkama iz drugih zemalja
 • usluge lokalne agencije u Španiji za sva pitanja i pomoć
 • pomoć i usmeravanje tokom čitavog trajanja programa
 • pomoć prilikom apliciranja za vizu
 • troškove viziranja
 • transfer do i od Au Pair porodice
 • troškove lokalnog transporta
 • troškove kursa jezika
 • troškove zdravstvenog osiguranja

ODUSTAJANJE OD UČEŠĆA NA PROGRAMU

Ukoliko devojka odustane od učešća na programu pre nego što dobije odgovarajuću porodicu, gubi pravo na povraćaj novca uplaćenog na ime troškova prijavljivanja.
Ukoliko devojka odustane od učešća na programu nakon dobijanja porodice kao i za vreme trajanja programa gubi pravo na celokupno uplaćeni iznos na ime troškova prijavljivanja i troškova programa.

 

Molimo učesnike programa da pažljivo pročitaju Opšte uslove putovanja Karavan travel-a, koji čine sastavni deo ovog programa.