Za 30 godina poslovanja, postali smo jedna od vodećih agencija u regionu za programe obrazovnog turizma. Ponosimo se činjenicom da smo u ovom delu Evrope, prvi započeli sa realizacijom programa Work & Travel USA.

Najnovije vesti

Pratite nas
Image Alt

Au Pair program

Opšti uslovi za Au Pair

AU PAIR program je program medjunarodne kulturne razmene studenata. Zahvaljujuci ovom programu vise desetina hiljada devojaka iz citavog sveta ima priliku da nekoliko meseci provede u drugoj sredini, usavrsi jezik zemlje u kojoj boravi, upozna drugu kulturu i obicaje, sklopi nova poznanstva i stekne nova zivotna iskustva. Krajnji cilj ovog programa je zbližavanje različitih naroda i kultura i uspostavljanje bolje saradnje i razumevanja medju njima.

Status Au Pair devojaka je u Evropskoj Uniji regulisan sporazumom “Accord europeen sur le placement Au Pair” koji je usvojen u Strazburu, 24.11.1969.god., od strane Saveta Evrope., a u SAD dokumentom “Department of State Regulations Au Pair (22CFR62.31)”.

Ucesnice programa, Au Pair devojke, imaju obezbedjen smeštaj i ishranu u odabranoj porodici, kao i nedeljni dzeparac. Njihov zadatak je da pomognu porodici u kojoj borave oko cuvanja dece. Takodje su u obavezi da pohadjaju kurs jezika, koji finansiraju od dzeparca. Iznos dzeparca je razlicit u zavisnosti od zemlje u kojoj devojka boravi. Vazno je naglasiti da Au Pair devojke nisu ni gosti/turisti u zemlji u kojoj borave na Au Pair programu, ali ni zaposlena lica, vec naprosto “Au Pair devojke”, sto predstavlja posebnu statusnu kategoriju.

Ono sto je važno napomenuti je da Au Pair program NIJE PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA, već program medjunarodne kulturne razmene; učesnice programa ne dobijaju radnu, već studentsku vizu i za pomoć u čuvanju dece dobijaju džeparac, a ne platu.

IAPA – INTERNATIONAL AU PAIR ASSOCIATION

Realizaciju Au Pair programa kontroliše, izmedju ostalih, i medjunarodna organizacija IAPA-International Au Pair Association. Ova organizacija okuplja agencije iz sveta koje organizuju Au Pair program i propisuje kriterijume i standarde za realizaciju Au Pair programa kao i kriterijume prilikom izbora Au Pair porodica i Au Pair devojaka. IAPA je osnovana 1994.god. sa ciljem ustanovljavanja jedinstvenih kriterijuma u pogledu uslova za učešće na ovom programu, regulisanja medjusobnih prava i obaveza učesnika Au Pair programa, kao i uspostavljanja standarda kojima  se rukovode sve organizacije i agencije iz sveta koje su uključene u realizaciju Au Pair programa.

Karavan travel je član IAPA-e od njenog osnivanja 1994.god.

ORGANIZATORI  PROGRAMA

Organizatori Au Pair programa su akreditovane agencije iz zemalja u koje se šalju Au Pair devojke u saradnji sa Karavan travel-om, ovlašćenim zastupnikom akreditovanih agencija. Karavan travel saradjuje isključivo sa proverenim agencijama koje su članice IAPA organizacije.

AU PAIR PORODICA

Da bi zainteresovana porodica primila Au Pair devojku, potrebno je da zadovolji odredjene kriterijume i ispuni uslove predvidjene Au Pair programom. Au Pair porodica mora da poštuje obaveze preuzete Au Pair ugovorom. Članovi porodice moraju imati državljanstvo zemlje u kojoj žive (Pr.: porodice čiji članovi imaju regulisano prebivalise, ali ne i državljanstvo zemlje u kojoj borave, ne mogu primati Au Pair devojke); u porodici se mora govoriti jezikom zemlje u kojoj porodica živi; porodica mora Au Pair devojci da obezbedi zasebnu sobu i ishranu, da Au Pair devojku tretira kao člana porodice i omogući joj da ravnopravno sa ostalim članovima učestvuje u životu porodice; da devojci isplaćuje nedeljni džeparac i omogući joj odmor prema pravilima programa.

GDE SE PORODICE NALAZE?

Ne možemo garantovati smeštaj u odredjenoj regiji, gradu, mestu. Treba imati na umu da je porodica ta koja vas čini srećnom, a ne lokacija.

TRAJANJE PROGRAMA

Devojke mogu na Au Pair programu boraviti od 3 do 12 meseci. Trajanje progama zavisi od uslova programa koji su specifični za svaku zemlju ponaosob.

ŠTA OČEKUJU PORODICE OD AU PAIR DEVOJKE

Dečija ljubav
Au Pair devojke imaju veliku odgovornost. Njihovi domaćini im na čuvanje poveravaju svoje najveće blago, svoju decu. Obzirom da Au Pair devojka najveći deo vremena provodi sa decom, neophodno je da je ona vole. Pokažite svojim domaćinima da mogu računati na vas. Pokažite deci da su u vama dobili stariju sestru punu pažnje i razumevanja.
Fleksibilnost
Prava i obaveze Au Pair devojke i porodice domaćina su u najvažnijim stvarima definisani regulacijom Au Pair programa. Ponekad je neophodno, shodno konkretnim okolnostima, modifikovati dogovor. Porodica domaćin očekuje od Au Pair devojke pomoć u rešavanju svakodnevnih problema vezanih za čuvanje dece. Staranje o deci nije posao sa fiksnim radnim vremenom. Roditelji iz pojedinih porodica rade vikendom ili noću i od Au Pair devojke se očekuje da se tome prilagodi.
Angažman
Porodica domaćin od Au Pair devojke očekuje da bude motivisana u obavljanju svojih obaveza. Ne očekujte da ćete dobiti direktive; od vas se očekuje inicijativa. Imaćete mogućnost da iskažete svoju kreativnost. Organizujte vreme deci, ne dozvolite im da gledaju TV, već im predložite da se zajedno igrate.
Istrajnost
Boravak u inostranstvu u svojstvu Au Pair devojke nije sinonim za odmor. Biće trenutaka kada ćete se osetiti usamljeno i nostalgično. Treba da budete spremne da se suočite sa takvim situacijama. Ne plašite se da sklopite nova prijateljstva. Ne ustručavajte se da razgovarate i potražite pomoć (u teškim momentima kroz koje ćete prolaziti) od porodice domaćina i agencija koje realizuju program. Bićemo vam na usluzi tokom čitavog trajanja programa.
Integracija u novu sredinu
Na početku vašeg boravka u drugoj sredini, moguće je da ćete se osetiti pomalo nelagodno dok ne pronadjete svoje mesto u Au Pair porodici. Možda će vam biti teško da u prvo vreme napravite granicu izmedju vašeg privatnog života i angažmana u okviru porodice. Deca će, možda, želeti da im poklonite pažnju i za vreme vašeg slobodnog vremena. Porazgovarajte o tome sa porodicom i potrudite se da pronadjete rešenje. Kao privremeni član porodice, odnosite se prema deci kao njihova starija sestra. Ne ustručavajte se da pomognete u svakodnevnim sitnim kućnim poslovima kako to verovatno činite i u sopstvenoj kuci.
Tolerancija
Boravićete u sredini koja ima različitu kulturu od vaše. Budite obazrivi da nekoga nehatno ne uvredite usled nedovoljnog poznavanja njegove kulture; budite otvoreni i tolerantni za stvari koje čine sastavni deo kulture drugih. Moguće je da će vam neki lokalni običaji izgledati čudno. Ali upravo će vam ovakva iskustva omogućiti da proširite sopstveni pogled na svet. Niko vas neće prisiljavati da prihvatite nešto što vašoj kulturi nije svojstveno, ali je neophodno da poštujete kulturu zemlje domaćina u istoj meri u kojoj ona poštuje vašu kulturu.

Au pair
Au pair

ŠTA MOGU DA OČEKUJU AU PAIR DEVOJKE U PORODICI  DOMAĆINU

Džeparac
Učešćem na Au Pair programu Au Pair devojka ima pravo na nedeljni džeparac čiji iznos je različit od zemlje do zemlje.
Prihvaćena kao član porodice
Au Pair porodica će vas prihvatiti kao člana svoje porodice sa kojim će deliti radost svakodnevnog življenja.
Zasebna soba
Porodica domaćin će vam obezbediti zasebnu sobu u kojoj ćete se odmarati, provoditi slobodno vreme (ukoliko želite da se osamite), učite itd.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA PROGRAMU

Na Au Pair programu mogu da učestvuju devojke koje imaju:

 1. 18 – 26 godina starosti
 2. status studenta (na Univerzitetu ili Višoj školi)
 3. tečno govore jezik zemlje u koju odlaze na program (najmanje srednji nivo znanja) ili engleski jezik (Španija)
 4. iskustvo u čuvanju dece
 5. vozačku dozvolu (za SAD obavezna, za ostale države poželjna)
 6. dobro zdravstveno stanje

Učesnice Au Pair programa treba da budu: komunikativne, tolerantne, savesne i odgovorne, i bez kriminalnog dosijea. Kandidatkinje koje imaju bračni status ili decu ne mogu biti učesnice programa.

DESTINACIJE

Karavan travel realizuje Au Pair program u: Au Pair USA, Au Pair Francuska, Au Pair Nemačka, kao i u drugim zemljama (AustrijiŠpaniji, Italiji, Norveškoj i Holandiji).
Napomena: Pored opštih uslova i kriterijuma, koji važe za sve Au Pair programe u čitavom svetu, svaka država ima i svoje posebne uslove koji su sastavni dio programa.

CENA

Troškovi prijavljivanja

5.000 dinara

Cena programa

350 EUR

Napomena:     Dinarski deo programa u iznosu od 5.000 din. se uplaćuje na račun br.: 205-10122-83, primalac: Karavan travel d.o.o. Beograd; svrha: prijava na Au Pair program.
Devizni deo programa se uplaćuje na račun Karavan Travel-a, u dinarskoj protivvrednosti, prema prodajnom kursu Komercijalne banka AD Beograd, na dan uplate.

Dinamika plaćanja

 • iznos na ime troškova prijavljivanja – prilikom prijavljivanja na program
 • cena programa – nakon dobijanja odgovarajuće porodice odn. dokumenata na osnovu kojih se dobija viza
 • depozit (za Au Pair program u USA) – nakon dobijanja vize

Cena za program Au Pair USA uključuje:

 • pronalaženje odgovarajuće Au Pair porodice
 • povratnu avio kartu do Njujorka (sa uključenim avio taksama)
 • orijentacioni program u Njujorku, u trajanju od 4 dana
 • zdravstveno osiguranje
 • obavezan kurs (po izboru Au Pair devojke) do iznosa od 500 USD
 • obezbedjivanje neophodne dokumentacije za dobijanje J-1 vize (formular DS 2019)
 • transfer od hotela u Njujorku do Au Pair porodice
 • usluge Lokalnog koordinatora
 • pomoć i usmeravanje tokom čitavog trajanja programa
 • besplatan servis telefon dežuran 24 časa dnevno

Cena za Au Pair program u Evropi uključuje:

 • pronalaženje odgovarajuće Au Pair porodice
 • zdravstveno osiguranje za vreme trajanja programa (u Francuskoj, Holandiji i Norveškoj)
 • delimično pokriće troškova obaveznog zdravstvenog osiguranja  (u Nemačkoj i Italiji)
 • obezbedjivanje dokumenta za dobijanje Au Pair vize
 • sufinansiranje troškova lokalnog transporta (u Nemačkoj, Norveškoj i Francuskoj)
 • sufinansiranje kursa jezika (u Holandiji, Austriji i Italiji)
 • troškove povratne avio karte do Holandije (u Holandiji)
 • usluge Lokalnog koordinatora
 • pomoć i usmeravanje tokom čitavog trajanja programa

Cena programa Au Pair USA ne uključuje:

 • troškove viziranja
 • SEVIS troškove
 • transfer od/do aerodroma u Njujorku do hotela

Cena Au Pair programa u Evropi ne uključuje:

 • troškove viziranja i zakazivanje termina za viziranje
 • Troškove obaveznog zdravstvenog osiguranja (Austrija)
 • transfer do i od Au Pair porodice
 • troškove lokalnog transporta (sa izuzetkom Nemačke i Francuske)
 • troškove kursa jezika (sa izuzetkom Italije, Austrije gde porodica delimično snosi troškove)
 • prevod i overu dokumenata od strane sudskih tumača
 • troškove pribavljanje boravišnih dozvola
 • troškove zdravstvenog osiguranja (sa izuzetkom Francuske)

PRIJAVLJIVANJE

Prilikom prijavljivanja na program, potrebno je dostaviti sledeća dokumenta:

 • čitko popunjenu prijavu
 • lekarsko uverenje*
 • pismo Au Pair porodici (u kome je potrebno ukratko opisati sebe, svoju porodicu, razloge zbog kojih želite da učestvujete na Au Pair programu, kakvo iskustvo imate u čuvanju dece, vozačko iskustvo, i sl.). Na vrhu svake strane obavezno napisati svoje ime, prezime i adresu stanovanja.
 • 2 preporuke o čuvanju dece (od roditelja čiju ste decu čuvali)
 • 1 preporuka profesora*
 • foto-album (sastavljen od 8 fotografija sa porodicom, prijateljima, decom koju ste čuvali). Fotografije treba da budu zalepljene na papiru A4 formata i ispod svake fotografija obavezno naznačiti ko je na njoj.
 • 4 fotografija pasoškog formata, sa osmehom, i ispisanim imenom na poledjini
 • fotokopiju vozačke dozvole (za USA obavezno, za Evropu poželjno)
 • uverenje iz MUP da niste osudjivani*
 • uverenje iz suda da niste pod istragom*
 • uverenje sa fakulteta o studiranju*
 • fotokopiju Diplome o završenoj srednjoj školi (poželjno je priložiti i kopije drugih diploma o završenim kursevima jezika, crtanja, prvoj pomoći, sa sportskih i umetničkih takmičenja i sl).*
 • fotokopiju prve stranice pasoša
 • izvod iz matične knige rodjenih (za Nemačku, Austriju i Francusku)*
 • potvrdu o znanju jezika (za Nemačku i Austriju)*
 • potvrdu o prebivalištu (za Austriju)*
 • potvrdu o uplaćenim troškovima prijavljivanja
 • Curriculum Vitae (kratku biografiju)

*Napomena: Lekarsko uverenje mora biti prevedeno od strane sudskog tumaca, ukoliko nije napisano na formularu iz prijave. Preporuke moraju biti prevedene, ukoliko nisu napisane na jeziku zemlje za koju devojka aplicira. Uverenja iz MUP- a, suda i sa fakulteta, diploma o zavrsenoj srednjoj skoli, izvod iz maticne knjige rodjenih, uverenje o prebivalistu i potvrda o znanju nemackog jezika moraju biti prevedeni od strane sudskog tumaca

Prijave se primaju tokom čitave godine. Nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. Optimalno vreme od momenta prijavljivanja do početka programa iznosi oko 2,5 meseca, a može biti i znatno duže, u zavisnosti od brzine pronalaženja odgovarajuće porodice.

Kako da povećate šanse da vam se brzo pronadje odgovarajuća porodica?

Što ste fleksibilniji u pogledu broja i starosti dece, ishrane i sl. to će biti lakše da se pronadje odgovarajuća porodica. Proces pronalaženja porodice biće sporiji ukoliko imate posebnih zahteva.

Kako treba da izgleda dosije kandidatkinje za Au Pair program?

Prijava treba da bude čitko popunjena i uredna. Dokumenta treba da budu složena, overeni prevodi obavezno uz originale dokumenta, foto album sa objašnjenjima …
Fotografije su veoma važne: budite nasmejani. Predstavite se kroz fotografije sa svojom porodicom, sa decom koju ste čuvali, priložite i neke interesantne fotografije iz detinjstva, sa putovanja, proslava, sa fakulteta itd.
Pošto kompletirate dokumentaciju, pozovite telefonom agenciju i zakažite razgovor. Prilikom predaje prijave, obavezan je intervju.

Poziv porodice-domaćina

Ukoliko devojka, kandidat za Au Pair program, zadovoljava kriterijume za učešće na programu, kompletna dokumentacija se prosledjuje agenciji-partneru u zemlji za koju je devojka-kandidat aplicirala, koja pronalazi odgovarajuću porodicu. Au Pair porodica kontaktira devojku telefonom. Nakon toga devojka i porodica daju svoju saglasnost o medjusobnom prihvatanju. Po dobijanju saglasnosti, otpočinje proces pribavljanja odgovarajuće dokumentacije za dobijanje vize, zakazivanje razgovora u konzulatu, viziranje…

ODUSTAJANJE OD UČEŠĆA NA PROGRAMU

Ukoliko devojka odustane od učešća na programu pre nego što dobije odgovarajuću porodicu, gubi pravo na povraćaj novca uplaćenog na ime troškova prijavljivanja.
Ukoliko devojka odustane od učešća na programu nakon dobijanja vize, gubi pravo na celokuno uplaćeni iznos na ime troškova prijavljivanja i cene programa.

Molimo učesnike programa da pažljivo pročitaju Opšte uslove putovanja Karavan travel-a, koji čine sastavni deo ovog programa.

Call Now Button