Čuvanje dece u Francuskoj

Au Pair (od 2 do 12 meseci)

Au Pair je program međunarodne kulturne razmene koji pruža priliku devojkama iz čitavog sveta, da provedu nekoliko meseci u Francuskoj, usavrše francuski jezik, upoznaju Francusku i njenu kulturu, prošire krug prijatelja i steknu nova životna iskustva.

Status Au Pair devojaka u Evropi, regulisan je dokumentom “Accord europeen sur le placement Au Pair”  usvojenim u Strazburu, 24.11.1969.god., od strane Saveta Evrope.

Au Pair devojka, ima obezbeđen smeštaj i ishranu u okviru Au Pair porodice, kao i nedeljni džeparac u određenom iznosu. Au Pair devojka mora tokom trajanja programa, obavezno da pohađa kurs francuskog jezika (samo devojke koje na programu borave duže od 3 meseca).

Važno je napomenuti da Au Pair devojke nemaju ni status turiste, ni zaposlenoog lica, već status “Jeune fille Au Pair”, što predstavlja posebnu statusnu kategoriju.

Dakle, Au Pair program NIJE PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA, već program međunarodne kulturne razmene. Učesnice programa ne dobijaju radnu, već studentsku vizu i za pomoć u čuvanju dece dobijaju džeparac, a ne platu.

 

IAPA (International Au Pair Association)

IAPA je međunarodna organizacija, osnovana sa ciljem ustanovljavanja jedinstvenih standarda za realizaciju Au Pair programa širom sveta.

Karavan travel je prva agencija iz Srbije koja je postala članica IAPA organizacije davne 1994.god.

 

Organizator programa

Organizator Au Pair programa su licencirane agencije iz Francuske, a njihov ovlašćeni partner je agencija Karavan travel iz Beograda.

Učesnice Au Pair programa mogu boraviti u Francuskoj:

 • 2 – 3 meseca (od juna do septembra) – Letnji Au Pair
 • 6 meseci
 • 1 školsku godinu (od septembra do juna)
 • 12 meseci (tokom čitave godine)

Za učešće na Au Pair programu u Francuskoj mogu se prijaviti devojke koje ispunjavaju sleceće uslove:

 • imaju 18 – 26 godina starosti
 • studiraju na nekom od akreditovanih fakulteta odn. visokih škola
 • govore francuski jezik (tokom školovanja učile francuski jezik najmanje 2-3 godine)
 • sa iskustvom u čuvanju dece
 • dobrog zdravlja
 • poseduju vozačku dozvolu (nije obavezno)
 • Od kandidatkinja za Au Pair program se očekuje da budu: komunikativne, tolerantne, savesne, odgovorne i bez kriminalnog dosijea.
 • Na Au Pair programu ne mogu učestvovati devojke koje su u braku ili imaju svoju decu.

Au Pair porodica

Da bi zainteresovana porodica mogla da primi u svoj dom Au Pair devojku, potrebno je da zadovolji određene kriterijume (Npr.: porodice čiji članovi imaju regulisano prebivalise u Francuskoj, ali ne i francusko državljanstvo, ne mogu primati Au Pair devojke; u porodici se mora govoriti francuskim jezikom; porodica mora da ispuni određene uslove u pogledu smeštaja Au Pair devojke i sl.).

Au Pair porodica prihvata Au Pair devojku kao člana svoje porodice i sa njom deli radosti i obaveze svakodnevnog života.

Au Pair porodice se nalaze u čitavoj Francuskoj, ali naveći broj njih je lociran u okolini Pariza, na jugu Francuske i na Azurnoj obali (Monako, Nica, Kan, Antib, Sen Trope, Tulon, Marsej, Nim, Monpelier) kao i na Korzici.

Šta očekuje Au Pair porodica

Au Pair porodica ukazuju veliko poverenje Au Pair devojci koju prima u svoj dom i od nje očekuje da bude odgovorna, savesna, da se prilagodi novoj sredini i životu porodice.

Naročito je važno da Au Pair devojka uspostavi dobar odnos sa decom. Prema njima treba da se odnosi kao prema mlađem bratu ili sestri. Verovatno će ih voditi i sačekivati iz škole, pripremati im užinu, pomagati im prilikom oblačenja, igrati se sa njima, pomagati im pri izradi domaćih zadataka.

Od Au Pair devojke se očekuje da bude fleksibilna, po pitanju konkretnih obaveza. Svaka porodica ima svoj ritam. Pre početka programa, Au Pair devojka je upoznata sa obavezama koje je očekuju u porodici, međutim. ponekad je neophodno, shodno promenjenim okolnostima, modifikovati raspored obaveza. Au Pair devojka treba da se prilagodi eventualnoj promeni obaveza i priskoči u pomoć kada je to neophodno.

Porodica prihvata Au Pair devojku kao člana svoje porodice i od nje očekuje da se ponaša kao u svojoj kući (naravno, poštujući pravila koja važe u francuskoj porodici). Od Au Pair devojke se očekuje da, zajedno sa ostalim članovima porodice, bude uključena u obavljaje svakodnevnih  kućnih poslova, da poštuje raspored svojih obaveza, kao i da se pristojno oblači i ponaša.

Šta može da očekuje Au Pair devojka

Au Pair devojka će u svojoj Au Pair porodici biti prihvaćena kao član porodice sa kojom će deliti radosti i obaveze svakodnevnog života. Au Pair devojka ima obezdeđenu zasebnu sobu, u kojoj će se odmarati i provoditi slobodno vreme. Često se dešava da porodice koje žive u kući, imaju poseban apartman u okviru kuce, namenjen za boravak Au Pair devojke.

Au Pair devojka dobija nedeljni džeparac, kao novčanu naknadu za pomoć oko čuvanja dece.

Tačan iznos džepraca je naznačen u ugovoru koji devojka dobija pre puta. Visina džeparca zivisi od broja radnih sati. Za 30 radnih sati nedeljno (Au Pair Classique) nedeljni džeparac iznosi 80 EUR, dok za 35 radnih sati nedeljno (Au Pair Plus) džeparac iznosi 100 EUR.

Prava Au Pair devojke

Au Pair devojke imaju pravo na:

 • zasebnu sobu i ishranu u okviru porodice
 • ugovoreni nedeljni džeparac
 • plaćeno zdravstveno osiguranje tokom trajanja programa (za program duži od 6 meseci)
 • slobodne dane prema pravilima programa (1,5 dan nedeljno; 1 nedelja posle 6 meseci)
 • dotirane karte za javni prevoz ili korišćenje porodičnog automobila za odlazak na kurs jezika
 • učešće u društvenim aktivnostima koje organizuje francuska organizacija
 • pomoć i podršku agencija tokom čitavog trajanja programa

Kurs Francuskog jezika

Sve učesnice Au Pair programa koje u Francuskoj borave duže od 3 meseca, u obavezi su da pohađaju kurs francuskog jezika.

Au Pair porodica ima obavezu da buduću Au Pair devojku upiše na odgovarajući kurs u odgovarajuću najbližu školu. Jedan od neophodnih dokumenata za dobijanje Au Pair vize je i potvrda o upisu na kurs francuskog jezika.

Au Pair devojka finansira kurs jezika od džeparca (približno 30% džeparca je potrebno za pokrivanje troškova kursa jezika).

Troškovi prijavljivanja: 8000 din.

Troškovi Au Pair programa: 350 EUR

Napomena: Instrukcije za uplatu se dobijaju u agenciji. Cena programa se plaća u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS, na dan uplate.

Dinamika plaćanja:

 • troškovi prijavljivanja – prilikom prijavljivanja na program
 • cena programa – nakon dobijanja odgovarajuće porodice

Cena uključuje:

 • pronalaženje odgovarajuće Au Pair porodice u Francuskoj
 • zdravstveno osiguranje za vreme trajanja programa (za boravak duži od 6 meseci)
 • obezbeđivanje dokumenta za dobijanje Au Pair vize
 • sufinansiranje troškova lokalnog transporta
 • usluge Lokalnog koordinatora
 • pomoć i usmeravanje tokom čitavog trajanja programa

Cena Au Pair programa ne uključuje:

 • troškove viziranja
 • troskove transfera
 • troškove kursa jezika

Prilikom prijavljivanja na program, potrebno je dostaviti sledeća dokumenta:

 • čitko popunjenu prijavu
 • CV (na francuskom jeziku)
 • lekarsko uverenje (na formularu iz prijve)
 • uverenje sa fakulteta o studiranju (original i overeni prevod)
 • uverenje iz suda o neosuđivanosti (original i overeni prevod)
 • izvod iz matične knige rođenih (međunarodni formular ili original i overeni prevod)
 • pismo Au Pair porodici (ukratko opisati sebe, svoju porodicu, navesti motive za učešće na Au Pair programu i iskustvo u čuvanju dece).
 • 2 preporuke (od roditelja čiju ste decu čuvali). Ako nisu napisane na francuskom jeziku, moraju biti prevedene na francuski (prevod ne mora biti overen od strane sudskog tumača).
 • 1 preporuku profesora (ako nije napisana na francuskom jeziku, mora biti prevedena na francuski jezik. Prevod ne mora biti overen od strane sudskog tumača).
 • foto-album (8 fotografija sa porodicom, prijateljima, decom koju ste čuvali, uz komentar).
 • 1 fotografiju pasoškog formata
 • fotokopiju vozačke dozvole (ukoliko je posedujete)
 • fotokopiju diplome o završenoj srednjoj školi (poželjno je priložiti i kopije drugih diploma o završenim kursevima jezika, crtanja, prvoj pomoći, sa sportskih i umetničkih takmičenja i sl).
 • fotokopiju prve stranice pasoša
 • potvrdu o uplaćenim troškovima prijavljivanja

Prijave se primaju tokom čitave godine. Nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. Optimalno vreme od momenta prijavljivanja do početka programa iznosi oko 2,5 meseca i duže.

Ukoliko devojka odustane od učešća na programu pre nego što dobije odgovarajuću porodicu, gubi pravo na povraćaj novca uplaćenog na ime troškova prijavljivanja.

Ukoliko devojka odustane od učešća na programu nakon dobijanja vize, gubi pravo na celokuno uplaćeni iznos.

Sastavni deo Au Pair programa čine: Opšti uslovi putovanja agencije Karavan travel, Ugovor i program putovanja agencije Karavan travel i Ugovor koji potpisuju Au Pair devojka i Au Pair porodica iz Francuske

Scroll to Top