Au pair

Au Pair – Čuvanje dece u porodici

Program kulturne razmene namenjen devojkama koje imaju mogućnost da borave u odabranoj porodici 3 meseca (preko leta), odn. 6-12 meseci tokom godine, pomognu u čuvanju dece i pohađaju kurs jezika (Evropa) odn. kurs po izboru (SAD).

Uslov: Studentkinje od 18-26 godina, sa dobrim znanjem jezika i iskustvom u čuvanju dece

Destinacije: SAD, Francuska, Španija, Nemačka, Austrija

Smeštaj: U porodici – zasebna soba

Ishrana: U porodici

Početak programa: Tokom leta, odn. tokom cele godine

Trajanje programa: 2-3 meseca (tokom leta), odn. 6-12 meseci tokom godine

Prijavljivanje: Tokom čitave godine

Detaljnije