Prijavljivanje

Kandidati koji žele da se prijave za učešće na programu W&T, uz preliminarnu papirnu prijavu (preuzmi), dostavljaju i sledeća dokumenta: potvrdu sa fakulteta o studiranju (original), Index (na uvid), dokaz o uplati troškova prijavljivanja*, 1 fotografiju pasoškog formata i fotokopiju pasoša (napomena: datum isticanja važnosti pasoša ne sme biti pre 01.maja 2018.) Sponzor organizacija zadržava pravo da, eventualno, zatraži i dodatna dokumenta.

Nakon prijavljivanja, sa kandidatom se obavlja intervju na engleskom jeziku. O prijemu kandidata na program, konačnu odluku donosi Sponzor organizacija iz SAD.

Instrukcije za uplatu troškova prijavljivanja

Srbija

Primalac: Karavan travel d.o.o. Beograd, ul. Braće Grim 20a;

Svrha uplate: prijava na Work & Travel USA 2017;

Račun br.: 205-10122-83

Bosna i Hecegovina

Primalac: Karavan International, ul. Aleja Svetog Save br. 59, Banja Luka,

Svrha uplate: prijava na Work & Travel USA 2017;

Račun u Komercijalnoj banci br: 571-010-00002035-70

Crna Gora

Instrukcije za uplatu dobijaju se u agenciji Montconsult doo, Podgorica


Za sve studente prijavljene na program obavezan je intervju na engleskom jeziku. Tokom intervjua utvrđuje se nivo znanja engleskog jezika i ispunjenost uslova za učešće na W&T programu.

Online orijentacioni program je obavezan i održava se nakon dobijanja radne ponude, a pre izdavanja dokumenta DS-2019.