OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU W&T USA

INTERVJU I ORIJENTACIONI PROGRAM

Za sve studente prijavljene na program, obavezan je intervju na engleskom jeziku. Tokom intervjua utvrđuje se nivo znanja engleskog jezika i ispunjenost uslova za učešće na W&T programu.

Orijentacioni program je obavezan, po regulaciji State Department-a i obavlja se nakon dobijanja radne ponude, a pre izdavanja dokumenta DS-2019 i viziranja. Orijentacioni program rade Sponzor programa online ili agencija Karavan travel.

Informaciju Sponzor može slati i putem elektronske pošte. Studenti treba redovno da proveravaju svoj email da bi orijentaciju obavili na vreme.

Kandidati koji su već učestvovali na programu W&T USA, moraju ponovo da odslušaju orijentacioni program.

 

ZARADA

Prema propisima SAD zagarantovana najniža zarada iznosi 7,25 USD po satu rada. Cena satnice može biti i niža od propisanog minimuma, ukoliko radna pozicija podrazumeva baksis (tips).

Studenti rade u proseku 30-40 sati nedeljno. Dozvoljen je i prekovremeni rad kod istog poslodavca (ukoliko postoji potreba za tim).

Učesnici programa imaju pravo da rade i tzv. dodatni posao koji oni sami, na licu mesta, pronalaze. Dodatni posao mora biti odobren od strane Sponzor organizacije. Većina studenata koristi ovu mogućnost, pa na taj način ostvaruje i veću zaradu. Mora se, međutim, imati u vidu da je posao, koji je, pre puta, obezbedila Sponzor organizacija, prioritetan i da ne sme biti ugrožen drugim poslom.

Prekovremeni rad i pronalaženje tzv. dodatnog posla, nisu garantovani programom.

Poslodavci zarade isplaćuju nedeljno odn. dvonedeljno.

Preporuka Sponzor organizacije je da studenti prilikom odlaska na program, imaju na raspolaganju oko 1.000 USD, za pokriće eventualnih troškova do isplate prve zarade.

 

VIZA

Učesnici W&T programa dobijaju J-1 vizu (Exchange Visitors Visa). Ova viza omogućava učesnicima programa da rade kod poslodavaca iz SAD najviše 4 meseca. Nakon isteka radnog dela programa, J-1 viza pruža studentima mogućnost da u SAD borave još najviše 30 dana, u svrhu turističkog obilaska.

Zahtev za izdavanje J-1 vize studenti podnose Konzulatu SAD u zemlji čiji su državljani odn. u kojoj studiraju i imaju prijavljeno boravište. Zahtev se podnosi lično ili posredstvom agencije.

Na razgovor u Konzulat SAD odlazi se lično.

Sponzor organizacija, obezbeđuje dokumenta koja se odnose na program i svrhu boravka u SAD. Pored ovih dokumenata, potrebno je da učesnici programa pribave i dodatna dokumenta neophodna za viziranje.

Spisak dokumenata i rok za dostavljanje, učesnici programa će blagovremeno dobiti od agencije.  

Napomena: Procedura viziranja kao i odobravanje vize u isključivoj su nadležnosti Konzulata SAD.

 

DOKUMENT DS-2019

Dokument DS-2019 izdaje Sponzor organizacija i na osnovu njega učesnik programa dobija J-1 vizu. Prilikom ulaska u SAD, ovaj dokument mora da stoji u pasošu.

Učesnici programa mogu da rade isključivo u periodu validnosti dokumenta DS-2019. Sponzor programa određuje datume validnosti dokumenta DS-2019, na osnovu datuma upisanih u aplikaciji i radnoj ponudi i u skladu sa regulacijom US Department of State.

 

SEVIS – Student and Exchange Visitor Information System

Prilikom podnošenja dokumentacije za viziranje, Konzulatu SAD se dostavlja i SEVIS dokument (I-901). Bez ovog dokumenta, molba za odobrenje vize neće biti uzeta u razmatranje.

Naknada za SEVIS iznosi 35 USD i plaća se prilikom uplate II rate, prema instrukcijama dobijenim od agencije.

SEVIS je američki sistem za evidenciju i praćenje učesnika Exchange Visitor Program-a.

Učesnici programa imaju obavezu:

 • da se najkasnije 5 (pet) dana po ulasku u SAD, registruju na SEVIS sistem.
 • da najmanje jednom u 30 dana ažuriraju svoje podatke u SEVIS sistemu (prema instrukcijama dobijenim od Sponzor organizacije).
 • da u SEVIS sistemu, u slučaju promene poslodavca odn. adrese smeštaja, obavezno odmah ažuriraju podatke o novom poslodavcu odn. novoj adresi na kojoj borave.

Sankcija za nepoštovanje ovih obaveza je ukidanje vize!

 

ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Zdravstveno osiguranje obezbeđuje Sponzor organizacija iz SAD.

Svi učesnici programa W&T USA moraju biti zdravstveno osigurani za vreme trajanja radnog dela programa (a to je period važenja dokumenta DS-2019). Reč je o posebnom zdravstvenom osiguranju za učesnike W&T programa, u skladu sa regulacijom State Department-a.

Za vreme turističkog boravka, koji traje najduže 30 dana nakon isteka radnog dela programa, studenti nisu u obavezi da budu zdravstveno osigurani. Međutim, preporuka agencije je da se obavezno osiguraju i za period turističkog boravka, obzirom da su troškovi lečenja u SAD izuzetno veliki.

Zdravstveno stanje kandidata se ne proverava, ali se podrazumeva da su dobrog zdravlja i radno sposobni.

Sve bolesti nastale pre puta, kao i hronične bolesti, zdravstveno osiguranje NE pokriva.

Savetujemo da, pre puta, kandidati obave lekarski i stomatološki pregled.

 

ODUSTAJANJE OD UČEŠĆA NA PROGRAMU

 • Ukoliko student otkaže učešće na programu u roku dužem od 6 nedelja (opcija 1) odn. 4 nedelje (opcija 2) pre utvrđenog početka programa, biće mu vraćen uplaćeni iznos, umanjen za 200 USD.
 • Ukoliko otkazivanje učešća na programu bude izvršeno u roku manjem od 6 nedelja (opcija 1) odn. 4 nedelje (opcija 2) pre početka programa, student gubi pravo na povraćaj uplaćenog iznosa.
 • Ukoliko student otkaže učešće na programu nakon dobijanja američke vize, gubi pravo na povraćaj uplaćenog iznosa.
 • Ukoliko radna ponuda ne odgovara uslovima iz programa ili ne bude potvrđena od strane Sponzora programa, studentu će biti vraćen uplaćeni iznos, umanjen za 100 USD (opcija 2).
 • Ukoliko se utvrdi da je radna ponuda fiktivna, učesnik programa gubi pravo na povraćaj uplaćenog iznosa (opcija 2).
 • Ukoliko kandidat ne dobije vizu, biće mu vraćen uplaćeni iznos, umanjen za 200 USD (pod uslovom da agenciji vrati dokument DS-2019, dostavi odbijenicu iz Konzulata i priloži pasoš na uvid).
 • Troškovi prijavljivanja i SEVIS troškovi su bespovratni

 

Napomena: Sponzor organizacija zadržava pravo da o eventualnim izmenama uslova za odustajanje od učešća na programu, učesnika programa obavesti pre potpisivanja radne ponude.

 

O odustajanju od učešća na programu kandidati su obavezni da agenciju obaveste pismenim putem.

 

RASKID UGOVORA I PREKID PROGRAMA

 • Ukoliko učesnik programa, tokom trajanja programa, svojevoljno raskine ugovor sa poslodavcem ili ne ispunjava svoje obaveze iz ugovora, biće otkazan sa programa.
 • Ukoliko student ne poštuje pravila programa, može biti udaljen sa programa, bez prava na refundaciju.
 • Ukoliko sa poslodavcem postoje realni problemi, učesnik programa je u obavezi da o tome bez odlaganja, obavesti Sponzor organizaciju. Sa Sponzor organizacijom može da kontaktira putem emaila i besplatnog dežurnog telefona.
 • Ukoliko se učesnik programa ogluši o svoju obavezu da redovno ažurira podatke o sebi u SEVIS sistemu i ne kontaktira redovno sa Sponzor organizacijom, biće mu ukinuta viza.

 

Sastavni deo programa W&T USA 2017 čine: Opšte informacije o programu, Opšti uslovi za učešće na programu W&T, ugovor sa Sponzor organizacijom, ugovor sa poslodavcem, ugovor i program putovanja i Opšti uslovi putovanja agencije Karavan Travel.