Opcije programa

Radnu ponudu u SAD obezbeđuje Sponzor organizacija

Programom je obuhvaćeno: obezbeđivanje radne ponude, povratne avio karte, zdravstvenog osiguranja, dokumenta DS-2019, SEVIS dokumenta (I-901), formulara za dobijanje socijalnog broja (Social Security Number), online kurs engleskog jezika, instrukcije za putovanje do poslodavca, podrška tokom trajanja programa (besplatan dežuran servis telefon, informator za učesnike programa i dr.).

Radnu ponudu u SAD obezbeđuje učesnik programa.

Programom je obuhvaćeno: provera radne ponude koju je dostavio učesnik programa, obezbeđivanje povratne avio karte, zdravstvenog osiguranja, dokumenta DS-2019, SEVIS dokumenta (I-901), formulara za dobijanje socijalnog broja (Social Security Number),  podrška tokom trajanja programa (besplatan dežuran servis telefon, informator za učesnike programa i dr.).

Napomena: Obezbeđeni posao mora biti u skladu sa regulacijom State Department-a.