Avio karta i putovanje

AVIO KARTE ZA WORK & TRAVEL USA 2017

 

Agencija Karavan travel, svim učesnicima programa Work & Travel USA 2017, nudi avio karte po posebnim uslovima i tarifama:

Polazak iz Beograda: Polazak iz Podgorice:
New York – od 505 EUR New York – od 535 EUR
Boston – od 517 EUR Boston – od 555 EUR
Washington – od 521 EUR Washington – od 521 EUR
Chicago – od 547 EUR Chicago – od 560 EUR
San Francisco – od 653 EUR Houston – od 682 EUR
Los Angeles – od 643 EUR Miami – od 662 EUR
Phoenix – od 643 EUR  
Houston – od 653 EUR  
Miami – od 603 EUR  
Fairbanks – od 903 EUR  
Ancorage – od 903 EUR  

Besplatna promena rezervacije ukoliko ima mesta na istoj tarifi

Dozvoljena su 2 prtljaga do 23kg

100% refundacija u slučaju nedobijanja vize

Mogućnost promene grada povratka iz SAD (npr. odlazak u New York, povratak iz Bostona)

Takođe, u saradnji sa velikim brojem avio kompanija, preko globalnog distribucionog sistema „Amadeus“ u mogućnosti smo da obezbedimo avio karte do svih destinacija unutar SAD po najpovoljnijim uslovima.

Pošaljite upit na avio@karavantravel.rs za detaljnije informacije.

Zdravstveno osiguranje obezbeđuje Sponzor organizacija iz SAD.

Svi učesnici programa W&T USA moraju biti zdravstveno osigurani za vreme trajanja radnog dela programa (period važenja dokumenta DS-2019). Reč je o posebnom zdravstvenom osiguranju za učesnike W&T programa, u skladu sa regulacijom State Department-a.

Za vreme turističkog boravka, koji traje najduže 30 dana od isteka radnog dela programa, studenti nisu u obavezi da budu zdravstveno osigurani. Međutim, preporuka Sponzor organizacije je da studenti budu zdravstveno osigurani i u tom periodu, obzirom da su troškovi lečenja u SAD veoma visoki.

Zdravstveno stanje kandidata se ne proverava, ali se podrazumeva da su dobrog zdravlja i radno sposobni.

Sve bolesti nastale pre puta, kao i hronične bolesti, zdravstveno osiguranje NE pokriva.

Savetujemo da, pre puta, kandidati obave lekarski i stomatološki pregled.

VIZA

Učesnici W&T programa dobijaju J-1 vizu (Exchange Visitors Visa) koja im omogućava da obavljaju poslove dozvoljene W&T programom (u trajanju od najviše 4 meseca), kao i da mesec dana, nakon završetka radnog dela programa, turistički borave u SAD.

Zahtev za izdavanje J-1 vize studenti podnose Konzulatu SAD u zemlji čiji su državljani odn. u kojoj studiraju i imaju prijavljeno boravište. Zahtev se podnosi lično ili posredstvom agencije.

Na razgovor u Konzulat SAD odlazi se lično.

Sponzor organizacija, obezbeđuje dokumenta koja se odnose na program i svrhu boravka u SAD. Pored ovih dokumenata, potrebno je da učesnici programa pribave i dodatna dokumenta neophodna za viziranje.

Spisak dokumenata i rok za dostavljanje, učesnici programa će blagovremeno dobiti od agencije.

Napomena: Procedura viziranja kao i odobravanje vize u isključivoj su nadležnosti Konzulata SAD.

 

DOKUMENT DS-2019

Dokument DS-2019 izdaje Sponzor organizacija i na osnovu njega učesnik programa dobija J-1 vizu. Prilikom ulaska u SAD, ovaj dokument mora da stoji u pasošu.

Učesnici programa mogu da rade isključivo u periodu validnosti dokumenta DS-2019. Sponzor programa određuje datume validnosti, na osnovu datuma naznačenih u prijavi, radne ponude i regulacije US Department of State.

Let's travel
42091287_s
36827610_s