Work & Travel USA

Program Work & Travel USA je program medjunarodne kulturne razmene – Exchange Visitor Program.

Na ovom programu svake godine učestvuje više od sto hiljada studenata iz čitavog sveta. Ovaj program pruža priliku stranim studentima da tokom leta borave u SAD, upoznaju različite kulture i američki način života, steknu nove prijatelje i usavrše engleski jezik. Kako bi obezbedili finansijska sredstva za boravak u Americi, učesnici programa imaju mogućnost da rade studentske poslove iz oblasti turizma, ugostiteljstva, trgovine i dr. uslužnih delatnosti, kod poslodavaca iz SAD.

O NAMA

TRADICIJA – Postojimo i poslujemo više od 24 godine (agencija je osnovana 1990.god.). Prvi smo u regionu počeli sa realizacijom W&T programa. Dugogodišnje iskustvo i veliki broj učesnika (više od 10.000), kao i lično iskustvo zaposlenih (koji su i sami bili učesnici programa kulturne razmene) predstavljaju garanciju više u pogledu kvaliteta i sigurnosti.

KVALITET – Veliki izbor radnih ponuda u različitim oblastima SAD, provereni poslodavci, 2-dnevni boravak u Njujorku, na početku programa. Agencija poseduje licencu OTP br. 423/2010., članica je YUTA-e (Nacionalnog udruženja turističkih agencija) i nekoliko medjunarodnih organizacija koje okupljaju agencije specijalizovane za omladinski turizam i programe medjunarodne kulturne razmene (WYSE Confederation, IAPA, ICEF i sl.).

SIGURNOST – Saradjujemo isključivo sa proverenim agencijama, koje kao članice strukovnih organizacija, prilikom realizacije programa, primenjuju propisane standarde, uzanse i propise.

POVERENJE – Brojni studenti nam godinama ukazuju svoje poverenje putujuci posredstvom nase agencije širom sveta, kao učesnici različitih programa kulturne razmene. Mi se, sa svoje strane, trudimo da im putovanja ostanu u što lepšoj uspomeni.

NAŠI PARTNERI

Sponzor organizacije iz SAD koje su organizatori programa W&T USA. Organizacije sa kojima saradjujemo poseduju licencu američke vlade za organizovanje programa kulturne razmene.
Agencija Narom Travel iz Makedonije, u saradnji sa kojom dugi niz godina, šaljemo studente na program W&T USA.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA PROGRAMU

Pravo učešća na programu W&T USA imaju isključivo STUDENTI, sa uredno overenim semestrom, koji redovno polažu ispite i ispunjavaju sledeće uslove:

 • imaju izmedju 18 i 28 godina starosti
 • govore engleski jezik u meri potrebnoj za sporazumevanje
 • tolerantni, fleksibilni, odgovorni, prilagodljivi, savesni, vredni…

Napomena: Kriterijumi za dobijanje J-1 vize zavise od regulacije programa i konzulata SAD.

OPCIJA 1 – PREMIUM PLACEMENT (sa 2 noćenja u Njujorku)

Radnu ponudu u SAD obezbedjuje Sponzor organizacija. U opciju je ukljucen PREMIUM PAKET*.

Ova opcija podrazumeva obavezne grupne polaske, u tačno utvrdjenim terminima.

Programom je obuhvaceno: obezbedjivanje povratne avio karte, zdravstvenog osiguranja, Dokumenta DS-2019, formulara za dobijanje socijalnog broja (Social Security Number), podrška tokom trajanja programa (besplatan dežuran servis telefon, informator za učesnike programa i dr.) i sertifikat o učešću na programu (po završetku programa).

PREMIUM PAKET

PREMIUM PAKET obuhvata: 2-dnevni boravak u Njujorku (na bazi 2 noćenja, u višekrevetnim sobama); orijentacioni program (predavanja o pravima i obavezama učesnika programa, propisima SAD, pravima i obavezama zaposlenih, proceduri za rešavanje eventualnih problema koji mogu nastati tokom trajanja programa, otvaranju bankovnog racuna, informacijama o prijavi na SEVIS sistem i dr.); organizovano prijavljivanje za dobijanje socijalnog broja (Social Security Number); uputstvo za putovanje od Njujorka do poslodavca.

OPCIJA 2 – DIRECT PLACEMENT

Radnu ponudu u SAD obezbedjuje Sponzor organizacija, uz aktivno angažovanje samog učesnika programa.

Programom je obuhvaćeno: obezbedjivanje povratne avio karte, zdravstvenog osiguranja, Dokumenta DS-2019, formulara za dobijanje socijalnog broja (Social Security Number), instrukcije za putovanje do poslodavca, podrška tokom trajanja programa (besplatan dežuran servis telefon, informator za učesnike programa i dr.).

Ova opcija ne uključuje boravak u Njujorku i nije moguće doplatiti Premium paket.

Putuje se direktno do poslodavca. Polasci su individualni.

OPCIJA 3 – SELF PLACEMENT

Radnu ponudu u SAD obezbedjuje učesnik programa.

Programom je obuhvaćeno: provera radne ponude, obezbedjivanje povratne avio karte, zdravstvenog osiguranja, Dokumenta DS-2019, podrška tokom trajanja programa (besplatan dežuran servis telefon, informator za učesnike programa i dr.).

Posao mora biti u skladu sa regulacijom State Department-a.

Učesnici programa putuju direktno do poslodavca.

Cene programa

OPCIJA 1 i 2 – (PREMIUM PLACEMENT sa 2 noćenja u Njuorku i DIRECT PLACEMENT):

 • Obezbedjivanje radne ponude od strane Sponzor organizacije iz SAD
 • Usluge naznačene u Premium paketu (opcija 1) – boravak u Njujorku na bazi 2 noćenja, orijentacioni program u Njujorku, organizovano prijavljivanje za dobijanje socijalnog broja, uputstvo za putovanje od Njujorka do poslodavca, sertifikat o učešću na programu
 • Zdravstveno osiguranje za period važenja Dokumenta DS-2019
 • Obezbedjivanje Dokumenta DS-2019
 • Intervju i on-line orijentacioni program
 • Uputstvo za putovanje do poslodavca (opcija 2)
 • Informacije i formulari za apliciranje za socijalni broj
 • Zakazivanje termina za viziranje u Konzulatu SAD
 • Pomoć tokom trajanja programa, besplatan dežuran servis telefon, informator za učesnike programa i dr.

Bivši učesnici Karavanovog W&T programa imaju POPUST u iznosu od 50 USD.

CENA NE UKLJUČUJE:

 • Avio kartu
 • Zdravstveno osiguranje za peti mesec (od 60 USD)
 • SEVIS troškove (35 USD)
 • Troškove viziranja (160 USD)
 • Transfer od aerodroma do hotela u NY (20 USD) – opcija 1
 • Transfer do poslodavca
 • Troškove smeštaja i ishrane u SAD

OPCIJA 3 – SELF PLACEMENT:

 • Zdravstveno osiguranje za period važenja Dokumenta DS-2019
 • Obezbedjivanje Dokumenta DS-2019
 • Proveru radne ponude
 • Intervju i on-line orijentacioni program
 • Informacije i formulari za apliciranje za dobijanje socijalnog broja
 • Zakazivanje termina za viziranje u Konzulatu SAD
 • Pomoć tokom trajanja programa, besplatan dežuran servis telefon, informator za učesnike programa i dr.

CENA NE UKLJUČUJE:

 • Avio kartu
 • Zdravstveno osiguranje za peti mesec (od 60 USD)
 • SEVIS troškove (35 USD)
 • Troškove viziranja (160 USD)
 • Transfer do poslodavca
 • Troškove smeštaja i ishrane u SAD

Bivši učesnici Karavanovog W&T programa imaju POPUST u iznosu od 50 USD.

DINAMIKA PLACANJA ZA SVE OPCIJE:

Troškovi prijavljivanja – prilikom prijavljivanja na program

I rata – nakon obavljenog intervjua

II rata i zdravstveno osiguranje – nakon dobijanja, odn. potvrdjivanja radne ponude, pre izdavanja dokumenta DS-2019

OPCIJA 1 i 2 (PREMIUM PLACEMENT sa 2 noćenja u Njujorku i DIRECT PLACEMENT):

VRSTE POSLOVA

Učesnici W&T USA programa mogu da rade studentske, sezonske poslove u turističkim centrima širom SAD (u zabavnim i nacionalnim parkovima, odmaralištima, hotelima, restoranima, prodavnicama…).

Od učesnika programa se očekuje da budu odgovorni, ozbiljni, fleksibilni, prilagodljivi, savesni i vredni.

Dobijanje radne ponude zavisi, u velikoj meri od samog učesnika programa (znanja engleskog jezika, radnog iskustva, znanja i veština koje poseduje, termina odlaska i dužine trajanja radnog dela programa), ali i od potreba poslodavaca iz SAD. Konačnu odluku o prijemu kandidata na konkretnu radnu ponudu donosi poslodavac.

POSLOVI I LOKACIJE:

Karavan nudi veliki broj poslova, na razlicitim lokacijama u SAD, kod proverenih poslodavaca koji imaju višegodišnje iskustvom u radu sa studentima na razmeni.

PONUDA POSLOVA 2015

U elektronskoj prijavi kandidati biraju vrste poslova i lokacije na kojima žele da rade.

NAČINI ZA PRONALAŽENJE RADNIH PONUDA:

 • Application Placement (na osnovu zahteva iz prijave) U skladu sa zahtevima iz online prijave, Sponzor programa obezbedjuje radnu ponudu. Ovaj način pronalaženje radne ponude ne zahteva veliko angažovanje studenta. (Opcija 1 – Premium Placement)
 • Skype Placement(putem skype intervjua sa poslodavcem)Kandidatima prijavljenim na program Karavan travel šalje periodicno, radne ponude za koje se obavljaju skype intevjui sa poslodavcima (Opcija 1 – Premium Placement).
 • Job Fair(direktan susret sa poslodavcima)Prilika za razgovor oči u oči sa poslodavcima iz SAD (Opcija 1 i 2 – Premium Placement i Direct Placement).
 • Direct Placement Direktno apliciranje, preko sopstvenog online profila, na raspoložive radne ponude. Ovaj način zahteva veliko angazovanje studenta i stalnu pretragu poslova. (Opcija 2 – Direct Placement).

Proces pronalaženja radnih ponuda traje do viziranja.

Prednost imaju kandidati koji su se ranije prijavili na program W&T.

U skladu sa novom regulacijom programa, studenti iz različitih zemalja počinju i završavaju program u različitim terminima. Predvidjeno je da u 2015.god. učesnici programa iz Srbije mogu da rade u SAD u periodu: 21.05.’15-01.10.’15; iz Crne Gore: 01.06.’15.-08.09.’15.; iz BiH: 01.06.’15-01.10.’15; Makedonije: 15.05.’15-01.10.’15).

Potpisivanjem radne ponude student prihvata prava i obaveze iz ugovora.

OPCIJA 3 (SELF PLACEMENT)

Studenti prijavljeni na Self Placement opciju programa, u obavezi su da prilože i radnu ponudu na odgovarajućem formularu. Radna ponude mora biti čitko i u celosti popunjena i potpisana od strane studenta i poslodavca iz SAD. Datumi na prijavi i radnoj ponudi moraju se podudarati.

Sponzor organizacija će kontaktirati poslodavca u SAD, kako bi potvrdila verodostojnost radne ponude. Ukoliko dostavljena radna ponuda ne bude prihvaćena, student mora da obezbedi novu radnu ponudu ili mu (u suprotnom) neće biti dozvoljeno učešće na programu. Neophodno je da poslodavac bude dostupan kako bi Sponzor organizacija mogla sa njim da stupi u kontak, radi provere radne ponude. Poslodavac je u obavezi da Sponzoru programa dostavi odredjena dokumenta kojima potvrdjuje da legalno posluje (business licence, worker’s compensation number)

OPCIJA 1 i 2 – (PREMIUM PLACEMENT sa 2 noćenja u Njujorku i DIRECT PLACEMENT)

U svakoj radnoj ponudi nalaze se informacije o uslovima i ceni smeštaja. Smeštaj u SAD obezbedjuje poslodavac. Pojedini poslodavci ne obezbedjuju smeštaj studentima i u tom slucaju, student je u obavezi da ga sam obezbedi i informaciju o smeštaju dostavi agenciji pre viziranja.

Smeštaj je skroman i podrazumeva uglavnom višekrevetne sobe, uz upotrebu kupatila, ponekad i kuhinje. Cena zavisi od mnogo faktora. Smeštaj može biti besplatan, ali može koštati i više od 100 USD/nedeljno. Plaćanje se najčešće vrši odbijanjem troškova za smeštaj od zarade. Pojedini poslodavci zahtevaju da studenti, pre dolaska, uplate depozit.

OPCIJA 3 (SELF PLACEMENT)

Učesnici Self Placement opcije sami obezbedjuju smeštaj u SAD. U tome im najčesce pomažu poslodavci.

Agencija svim učesnicima programa obezbedjuje povratnu avio kartu do Njujorka odn. željene destinacije u SAD. Radi dobijanja najpovoljnijih uslova i posebnih tarifa, agencija za svoje studente, zaključuje posebne ugovore sa avio kompanijama. U cenu avio karte uključena je i usluga rezervacije polaska i povratka iz SAD, sa pravom jedne besplatne promene rezervacije povratka.

TERMINI POLAZAKA ZA NJUJORK

19-20 i 25-26-27 Maj;

1-2-3, 9-10, 16-17 i 23-24 Jun

Termin odlaska studenti sami biraju, tako što u prijavu i online aplikaciju upisuju jedan od ponudjenih termina.

Agencija odredjuje tačan datum odlaska, u skladu sa raspoloživim mestima i mogućnostima.

Naknadna promena datuma polaska, na zahtev učesnika programa, moguća je pod odredjenim uslovima i uz doplatu.

Kandidati, uz preliminarnu papirnu prijavu, dostavljaju potvrdu sa fakulteta o studiranju, Index (na uvid), CV na engleskom jeziku, dokaz o uplati troškova prijavljivanja*, 1 fotografiju pasoškog formata i fotokopiju pasoša.

Za tačnost unetih podataka odgovornost snosi učesnik programa. Sponzor organizacija zadržava pravo da, eventualno, zatraži i dodatna dokumenta.

Po prijemu papirne prijave, kandidat će od agencije dobiti, putem email-a, šifru i uputstvo za popunjavanje online aplikacije. Uneti podaci automatski se prenose na ostala dokumenta koja su neophodna za dobijanje vize.

Nakon popunjene online aplikacije i “aploudovane” kompletne dokumentacije, sa kandidatom ce biti obavljen intervju na engleskom jeziku.

*Instrukcije za uplatu troškova prijavljivanja:

SRBIJA

 • primalac: Karavan travel d.o.o. Beograd, ul. Braće Grim 20a;
 • svrha uplate: prijava na Work & Travel USA 2015;
 • račun br.: 205-10122-83

BIH

 • primalac: Karavan International, ul. Aleja Svetog Save br. 59, Banja Luka,
 • svrha uplate: prijava na Work & Travel USA 2015;
 • račun u Komercijalnoj banci br: 571-010-00002035-70.

O prijemu kandidata na program, konačnu odluku donosi Sponzor organizacija iz SAD.

Premium paket

PREMIUM PLACEMENT (sa 2 noćenja u Njuorku)

Tokom boravka u Njujorku, učesnici programa su najčešće smešteni u hotelima: Pennsylvania (www.hotelpenn.com) na Menhetnu, u neposrednoj blizini autobuske i železnicke stanice, preko puta Madison Square Garden-a, New Yorker (www.newyorkerhotel.com), u kome je živeo Nikola Tesla; i hostelu Hostelling International New York (www.hinewyork.org).

Po dolasku u hotel, svaki učesnik programa dobija fasciklu sa korisnim informacijama za lakše snalaženje u SAD, kao i detaljne instrukcije o putovanju od Njujorka do poslodavca. Sutradan, po dolasku u Njujork, predstavnici Sponzor organizacije, u zakazanom terminu, organizuju orijentaciona predavanja.

Programom je predvidjeno da učesnici programa, nakon predavanja i prijavljivanja za dobijanje socijalnog broja, kupe kartu za putovanje do poslodavca, jave se poslodavcu i dogovore detalje dolaska. Ostatak dana je slobodan. Nakon noćenja, učesnici programa napuštaju hotel i odlaze svako kod svog poslodavca.

Intervju i orijentacije

INTERVJU I ORIJENTACIONI PROGRAMI

Za sve studente prijavljene na program obavezan je intervju na engleskom jeziku. Tokom intervjua utvrdjuje se nivo znanja engleskog jezika i ispunjenost uslova za učešće na W&T programu.

Orijentacioni programi se održavaju u zavisnosti od opcije programa: u Beogradu, Njujorku ili online.

Zarada

Prema propisima SAD zagarantovana najniža zarada iznosi 7,25 USD po satu rada. Cena satnice može biti i niža od zagarantovanog minimuma, ukoliko radna pozicija podrazumeva baksis (tips).

Studenti rade u proseku 30-40 sati nedeljno. Dozvoljen je i prekovremeni rad kod istog poslodavca (ukoliko postoji potreba za tim). Učesnici programa imaju pravo da rade i tzv. dodatni posao koji oni sami, na licu mesta, pronalaze, koji mora biti odobren od strane Sponzor organizacije. Većina studenata koristi ovu mogućnost, pa na taj način ostvaruje i veću zaradu. Moraju, medjutim, imati u vidu da je posao, koji im je, pre puta, obezbedila Sponzor organizacija, prioritetan i da ne sme biti ugrožen drugim poslom. Prekovremeni rad i pronalaženje tzv. dodatnog posla, nisu garantovani programom.

Poslodavci zarade isplaćuju nedeljno odn. dvonedeljno.

Studenti su u obavezi da na početku programa imaju na raspolaganju oko 1.000 USD.

VIZA

Učesnici W&T programa dobijaju J-1 vizu (Exchange Visitors Visa) koja im omogućava da obavljaju poslove iz oblasti ugostiteljstva i turizma, u trajanju od najviše 4 meseca, kao i da mesec dana, nakon završetka radnog dela programa, turistički borave u SAD (ukoliko Konzulat SAD ne predvidi drugačije).

Zahtev za izdavanje J-1 vize studenti podnose Konzulatu SAD u zemlji čiji su državljani odn. u kojoj studiraju i imaju prijavljeno boravište. Zahtev se podnosi lično ili posredstvom agencije.

Na razgovor u Konzulat SAD odlazi se lično.

Sponzor organizacija iz SAD, obezbedjuje dokumenta koja se odnose na program i svrhu boravka. Pored ovih dokumenata, potrebno je da učesnici programa obezbede dodatna dokumenta neophodna za viziranje.

Spisak dokumenata i rok dostavljanja, učesnici programa će dobiti od agencije.

Napomena: Procedura viziranja kao i odobravanje vize u isključivoj su nadleznosti Konzulata SAD.

DOKUMENT DS-2019

Dokument DS-2019 je dokument koji izdaje Sponzor organizacija iz SAD i na osnovu njega učesnik programa dobija J-1 vizu. Prilikom ulaska u SAD, ovaj dokument mora da stoji u pasošu.

Učesnici programa mogu da rade u SAD isključivo u periodu validnosti Dokumenta DS-2019. Sponzor programa odredjuje datume validnosti, na osnovu datuma naznačenih u prijavi, zaključene radne ponude i regulacije US Department of State.

SEVIS – Student and Exchange Visitor Information System

Prilikom podnošenja dokumentacije za viziranje, Konzulatu SAD se dostavlja i SEVIS dokument (I-901), koji izdaje Sponzor organizacija iz SAD. U suprotnom, molba neće biti razmatrana.

Naknada za SEVIS iznosi 35 USD i plaća se prilikom uplate takse za viziranje, prema instrukcijama dobijenim od agencije.

SEVIS je sistem za evidenciju i praćenje učesnika Exchange Visitor Program-a u SAD.

Učesnici programa imaju obavezu da:

 • najkasnije 5 (pet) dana po ulasku u SAD da se registruju na SEVIS sistem.
 • Najmanje jednom u30 dana ažuriraju svoje podatke u SEVIS sistemu (prema instrukcijama dobijenim od Sponzor organizacije).
 • U slučaju promene poslodavca, obavezno moraju u SEVIS sistemu da ostave podatke o novom poslodavcu i adresi boravka.

Sankcija za nepostovanje ovih obaveza je ukidanje vize i povratak u zemlju.

ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Svi učesnici programa W&T USA moraju biti zdravstveno osigurani za vreme trajanja radnog dela programa (period vazenja Dokumenta DS-2019). Zdravstveno osiguranje obezbedjuje Sponzor organizacija iz SAD. Reč je o posebnom zdravstvenom osiguranju za učesnike W&T programa, u skladu sa regulacijom State Department-a.

Za vreme turističkog boravka, koji traje najduže 30 dana, od isteka radnog dela programa, studenti nisu u obavezi da budu zdravstveno osigurani. Preporuka je da se studenti osiguraju i tokom turističkog dela programa, obzirom da su troškovi lečenja u SAD veoma visoki.

Zdravstveno stanje kandidata se ne proverava, ali se podrazumeva da su dobrog zdravlja i radno sposobni.

Sve bolesti nastale pre puta, kao i hronične bolesti, zdravstveno osiguranje NE pokriva. Savetujemo da, pre puta, kandidati obave lekarski i stomatološki pregled.

ODUSTAJANJE OD UČEŠĆA NA PROGRAMU

 • Ukoliko student otkaže učešće na programu u roku dužem od 6 nedelja (opcije 1 i 2) odn. 4 nedelje (opcija 3) pre utvrdjenog početka programa, biće mu vraćen uplaćeni iznos umanjen za 200 USD.
 • Ukoliko otkazivanje učešća na programu bude izvršeno u roku manjem od 6 nedelja (opcije 1 i 2) odn. 4 nedelje (opcija 3) pre početka programa, student gubi pravo na povraćaj uplaćenog iznosa.
 • Ukoliko student otkaže učešće na programu nakon dobijanja američke vize, gubi pravo na povraćaj uplaćenog iznosa i u obavezi je da vrati formular DS-2019.
 • Ukoliko radna ponuda ne odgovara uslovima iz programa ili ne bude potvrdjena od strane Sponzora programa, studentu ce biti vraćen uplaćeni iznos, umanjen za 100 USD (opcija 3).
 • Ukoliko se utvrdi da je radna ponuda fiktivna, učesnik programa gubi pravo na povraćaj uplaćenog iznosa (opcija 3).
 • Ukoliko kandidat ne dobije vizu, biće mu vraćen uplaćeni iznos, umanjen za 200 USD (pod uslovom da agenciji vrati dokument DS-2019, dostavi odbijenicu iz Konzulata i priloži pasoš na uvid).
 • Troškovi prijavljivanja su bespovratni

Napomena: Sponzor organizacija iz SAD zadržava pravo da o eventualnim izmenama uslova za odustajanje od učešća na programu, učesnika programa obavesti pre potpisivanja radne ponude.

O odustajanju od ucesca na programu kandidati su obavezni da agenciju obaveste pismenim putem.

RASKID UGOVORA I PREKID PROGRAMA

 • Ukoliko učesnik programa svojevoljno raskine ugovor sa poslodavcem ili ne ispunjava svoje obaveze iz ugovora, biće automatski otkazan sa programa i više neće imati pravo da radi u SAD, već mora da se vrati u zemlju.
 • Ukoliko student ne poštuje pravila programa, može biti udaljen sa programa, bez prava na refundaciju, uz deportaciju.
 • Ukoliko sa poslodavcem postoje realni problemi, ucesnik programa je u obavezi da o tome bez odlaganja, obavesti Sponzor organizaciju u SAD. Za kontakt sa Sponzor organizacijom na raspolaganju ima besplatan dežuran telefon.
 • Ukoliko se učesnik programa ogluši o svoju obavezu da redovno ažurira podatke o sebi u SEVIS sistemu i ne kontaktira redovno sa Sponzor organizacijom iz SAD, biće mu ukinuta viza i mora da se vrati u zemlju.

Sastavni deo programa W&T USA 2015 čine: Opšte informacije o programu, ugovor sa Sponzor organizacijom, ugovor sa poslodavcem, ugovor i program putovanja i Opšti uslovi putovanja agencije Karavan Travel.