skolovanje u inostranstvu

Školovanje u inostranstvu

Pohađanje školske godine u inostranstvu

Uslov: Srednjoškolci, 15-18 godina

Lokacija: SAD

Smeštaj i ishrana: U kampusu ili porodici

Trajanje: 6-12 meseci

Prijavljivanje: Oktobar-Februar